Hidden Insights

Experience the possibilities with Business Analytics
Analytics
Mathias Arbman 0
Är Big Data hypen äntligen över?

Företag och organisationer världen över sitter idag på stora mängder information oftast helt ovetande om den enorma potential som döljer sig under ytan. Det är många gånger svårt för ledningen att förstå värdet av tillgången och hur den kan realiseras för att bidra till att förverkliga verksamhetsmålen. Mängden data i världen

Analytics
Henrikki Hervonen 0
Varo datapöhöä!

Sain lahjaksi Marko Erolan kirjoittaman kirjan Kirottu kaivos. Se kertoo yksityiskohtaisesti kaivosyhtiö Talvivaaran (tähänastisen) tarinan. Tiedonkin louhinnan ammattilaiselle kirja tarjoaa paljon mielenkiintoista kaivostoiminnan perustietoa ja näkymiä sen vaikeuksiin. Niitä matkan varrella riitti. Talvivaaran käyttämän liuotusmenetelmän onnistumisen tärkeimpiä tekijöitä oli tehokas veden kierrätys valtavissa malmikasoissa. Kaivoksen suunnittelun yhteydessä oltiin huolissaan veden

Analytics | Customer Intelligence
Niklas Huss 0
5 profetior för framtidens offentliga sektor

Beslut grundade på förutsägbara insikter, individanpassad medborgarservice och en stor brist på big data scientists. Det är några saker som kännetecknar framtidens offentliga sektor. De senaste årtiondena har offentlig sektor spenderat miljarder på att digitalisera verksamheten men det är först nu som man har börjat ta tillvara på möjligheterna i

1 153 154 155 156 157 159