Tag: fraud prevention

Fraud & Security Intelligence
Zbigniew Skaliński 0
Praktyczne wykorzystanie analizy sieci społecznej (SNA) w analizie śledczej

Skąd się wzięła i czym jest analiza śledcza, zwana także analizą kryminalną? Potrzeba stworzenia takiego narzędzia zaistniała w końcu lat 60-ch w USA i została wyartykułowana przez organy ścigania. Była ona spowodowana rozwojem przestępczości zorganizowanej, dużą liczebnością i skomplikowaną strukturą grup przestępczych oraz transgranicznym charakterem przestępstw, w czym przodowała włoska

Analytics | Fraud & Security Intelligence | Risk Management
Francois Jaussaud 0
Risques de contrepartie : ne confondons pas les risques financiers et les risques criminels

Le point de vue et l’approche développée par SAS Toute entreprise ou organisation est confrontée au risque de contrepartie, dès lors qu’elle est en relation avec un tiers. Ce risque est inhérent à toute relation commerciale entre deux entités (personnes morales et/ou physiques), mais également aux dispositifs financiers tels que