Hidden Insights

Experience the possibilities with Business Analytics
Analytics
Mathias Arbman 0
Hur analys minskar arbetslösheten i Tyskland och sparar miljarder

Tysklands Arbetsförmedling har använt sig av analys och BigData för att sänka sina kostnader med 9,2 MDR EUR samtidigt som servicen förbättrats, arbetslösheten minskat och förtroendet för myndigheten ökat. Besparingen har realiserats ifrån: Förmåga att mäta effekten av befintliga program och utifrån det skapa nya förbättrade program Att omedelbart agera på

Analytics | Customer Intelligence | Data Management | Fraud & Security Intelligence
Mathias Arbman 0
Hur prediktiv analys identifierar ungdomar som riskerar att hamna snett i samhället

MSD Ministry of Development  i Nya Zeeland står för ca 30% av den publika sektorn i landet. Översatt så är det Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen sammanslaget i en myndighet. MSD har en budget på 127 mdr och ger bidrag och stöd till 1 miljon medborgare och 100,000 familjer. MSD upptäckte

Customer Intelligence | Data Management | Fraud & Security Intelligence
Mathias Arbman 0
Hur analys förhindrar bidragsfusk och stoppar felaktiga utbetalningar

Varje år betalas miljontals kronor ut till personer och företag som med hjälp av oriktiga intyg utnyttjar välfärdssystemet. Även om de allra flesta lämnar in korrekta intyg illustrerar aktuella rättsfall hur vissa gärningspersoner får ut miljonbelopp genom brott. Vissa upplägg är i sådan skala att det går att tala om

Analytics
Mathias Arbman 0
Är Big Data hypen äntligen över?

Företag och organisationer världen över sitter idag på stora mängder information oftast helt ovetande om den enorma potential som döljer sig under ytan. Det är många gånger svårt för ledningen att förstå värdet av tillgången och hur den kan realiseras för att bidra till att förverkliga verksamhetsmålen. Mängden data i världen

Analytics
Henrikki Hervonen 0
Varo datapöhöä!

Sain lahjaksi Marko Erolan kirjoittaman kirjan Kirottu kaivos. Se kertoo yksityiskohtaisesti kaivosyhtiö Talvivaaran (tähänastisen) tarinan. Tiedonkin louhinnan ammattilaiselle kirja tarjoaa paljon mielenkiintoista kaivostoiminnan perustietoa ja näkymiä sen vaikeuksiin. Niitä matkan varrella riitti. Talvivaaran käyttämän liuotusmenetelmän onnistumisen tärkeimpiä tekijöitä oli tehokas veden kierrätys valtavissa malmikasoissa. Kaivoksen suunnittelun yhteydessä oltiin huolissaan veden

1 193 194 195 196 197 200