Hidden Insights

Experience the possibilities with Business Analytics
Analytics | Fraud & Security Intelligence
Inge Krogstad 0
International Fraud Awareness Week - Arena for å øke bevissthet og kompetanse om svindel

Den «International Fraud Awareness Week» er tilegnet bevisstgjøring mot svindel. Kampanjeuken var i vinter rettet mot svindel, økonomisk kriminalitet, compliance og svart arbeid, og hadde som mål å øke kunnskapen om skadevirkningene fra svindel gjennom bevisstgjøring og kompetanseheving. SAS Institute arbeider sammen med banker, forsikringsselskaper, helsevesenet og andre offentlige virksomheter

1 192 193 194 195 196 202