Hidden Insights

Experience the possibilities with Business Analytics
Analytics
Anders Helmø Larsen 1
Transformation and convergence in the health and life science ecosystem

Introduction and Digitalization Digitalization is without doubt dramatically transforming all industries, with some industries more on the forefront than others. With health & life science (HLS) being a more regulated (and some would say conservative) environment, the digital transformation has perhaps had a slower adoption. This is dramatically changing now, and

Analytics
Peter Mortensen 0
Patientrapporterede oplysninger (PRO) – er vi ambitiøse nok?

I den nyligt offentliggjorte aftale om regionernes økonomi for 2016 , er det aftalt, at sygehusene inden udgangen af 2019 skal udvikle redskaber ”der understøtter fælles beslutningstagen, kompetenceudvikling og systematisk anvendelse af patientrapporterede oplysninger (PRO) for tre patientgrupper…”. Men hvorfor vente helt til 2019 med at lave systematisk anvendelse af