Hidden Insights

Experience the possibilities with Business Analytics
Analytics | Fraud & Security Intelligence
Inge Krogstad 0
International Fraud Awareness Week - Arena for å øke bevissthet og kompetanse om svindel

Den «International Fraud Awareness Week» er tilegnet bevisstgjøring mot svindel. Kampanjeuken var i vinter rettet mot svindel, økonomisk kriminalitet, compliance og svart arbeid, og hadde som mål å øke kunnskapen om skadevirkningene fra svindel gjennom bevisstgjøring og kompetanseheving. SAS Institute arbeider sammen med banker, forsikringsselskaper, helsevesenet og andre offentlige virksomheter

Advanced Analytics | Analytics | Customer Intelligence
Tomas Estlander 1
The What, Why and How of Customer Analytics and Marketing Analytics

Let’s talk analytics. Not in analytics in general, but rather Customer and Marketing Analytics. Both terms are, according to Google Trends, continuously trending upwards with a clear spike during the last months. Both terms are also increasingly present in our discussions with companies out there, regardless of industry. To get

1 202 203 204 205 206 212