5 fokusområder for forbedret borgerinteraktion  

I min dialog med offentlige styrelser oplever jeg et stigende behov for at arbejde med processer omkring borgerinteraktion. Formålet er både at skabe øget tilfredshed og samtidig også at blive mere effektive.

En af hovedudfordringerne er, at man som institution skal sikre, at de interne menneskelige og digitale ressourcer prioriteres rigtigt. Målet er naturligvis, at de forskelligartede borgerbehov imødekommes, uanset hvilket interaktionspunkt borgeren benytter, og hvornår det sker. Da mængden af mulige kontaktpunkter er steget, er kompleksiteten også øget, og der er derfor behov for mere analytisk og automatiseret beslutningsstøtte.

Dårligt planlagt interaktion skaber ressourcespild
Og hvad er faren så, hvis man ikke optimerer og automatiserer? Et eksempel på dårligt anvendte ressourcer kunne eksempelvis være den ekstra (og overflødige) interaktion, der opstår mellem en borger og en sagsbehandler, fordi borgeren ikke føler sig i stand til at udfylde en digital blanket korrekt. Det kan være små ting, der tæller: Borgeren kan for eksempel blive usikker, hvis han/hun ikke får en bekræftelse, efter at blanketten er udfyldt – og henvender sig derfor til sagsbehandleren igen. Et andet klassisk eksempel er, at borgeren ikke kan finde rundt på hjemmesiden og derfor ringer til den travle sagsbehandler i stedet.

Read More »

Post a Comment

De bedste inden for intelligent kontrol tænker i helheder

Offentlige styrelser arbejder med tilsyn af alt fra sikkerhedsvejledninger til arealstøtte. De bedste formår at tænke i helheder frem for blot ”at sætte strøm til” den eksisterende proces, når de investerer i ny teknologi. 

Mit arbejde som forretningsekspert inden for det område, vi i SAS Institute kalder Fraud Framework, bringer mig vidt omkring i de nordiske landes offentlige administrationer. I den offentlige sektor hedder området kontrol og tilsyn. Det kan være alle former for tilsyn ─ lige fra den velkendte opkrævning af skattegæld til de mere sofistikerede former for tilsyn, som når Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn med, at grillfabrikanter vedlægger tilstrækkelige sikkerhedsvejledninger til deres produkter. Eller når NaturErhvervstyrelsen skal sikre, at betingelserne for udbetaling af arealstøtten til landmænd er overholdt.

Den slags tilsyn kræver en del organisering. Da det nu om stunder er umuligt at nå at føre tilsyn med alle, er der et behov for at udvælge dem, hvor der er størst risiko for, at de begår fejl. Samtidig er der et behov for at organisere tilsynene sådan, at man som styrelse bruger mindst mulig tid på tilsynene. Det har SAS Institute i sit Fraud Framework en løsning på.

Standardsoftware er ikke nok
Det er dog sjældent tilstrækkeligt for en styrelse ”blot” at indkøbe en softwarepakke til administration af tilsynsopgaven. Det er der flere grunde til. Først og fremmest:

  • Der er ikke særlig mange organisationer på verdensplan, der sidder med netop samme problemstilling
  • Lovgivningen på området ændrer sig ofte og vil aldrig være helt ens på tværs af landegrænser

Det er derfor nødvendigt at anskaffe sig en softwareløsning, der let kan tilpasse sig ændringer. Og ikke mindst at opbygge et team af medarbejdere med analytiske kompetencer, der ved, hvordan de kan arbejde med løsningen. Da SAS Institute i sommers holdt en Round Table-diskussion om emnet, kunne vi erfare, at mange af vores samarbejdspartnere i Norden har fokus på denne problemstilling. Read More »

Post a Comment

På vej mod værdibaseret styring i sundhedsvæsnet

healthcare-nurseProfessor Michael Porter, som er manden bag value-based health care, besøger i næste uge Danmark, hvor han holder indlæg på Danske Regioners konference om værdibaseret styring i sundhedsvæsnet. Hvis du ikke allerede er tillmeldt konferencen, vil jeg opfordre dig til at gøre det.

Jeg deltog nemlig på ICHOMS’ årlige konference i Boston i sidste uge, hvor samme tema blev diskuteret, og hvor også Porter holdt indlæg. Personligt er jeg slet ikke i tvivl om, at et værdibaseret fokus i sundhedsvæsnet er vejen frem, hvis sundhedsvæsnet skal kunne håndtere konsekvenserne af den demografiske udvikling i befolkningen og de stigende krav om høj produktivitet, effektivitet og kvalitet.

Men hvad er et sundhedsvæsen med et værdibaseret fokus, og hvordan når vi dertil?

Read More »

Post a Comment

Agile Marketing for increasing market dynamics

What would you do if you discovered that a completely new type of player entered your market with a ground-breaking approach? This is a situation that almost every industry faces at some point. To mention a couple of examples:

  • The Nordic IT start-up Skype challenged telco’s bread-and-butter telephony together with mobile applications such as WhatsApp eliminating SMS and MMS
  • Streaming services such as Spotify changed the music industry
  • Online companies such as the Danish nemlig.com are trying to change the retail sector
  • In financial services, the insurance value chain is being challenged by companies such NEXT Forsikring
  • In banking, the companies, which are regarded as the biggest threats, are Google and Amazon

The next question to the marketing executive: Are the commercial processes and the marketing plan, which are guiding this, flexible enough? They should be suited for a quick response to a potential threat like some of the above-mentioned – knowing that it might be part of a necessary change of the existing value chain over time. This is where the concept of Agile Marketing becomes of vital importance.

Read More »

Post a Comment

Om at forbedre offentligt indkøb med SAS, 1 fakturalinje ad gangen

For nylig faldt jeg over et indlæg i de sociale medier, hvor man efterlyste gode historier fra det offentlige Danmark. Det fandt jeg provokerende nok til, at jeg nu farer til tasterne for at beskrive en af de største offentlige succeshistorier inden for de seneste år, som jeg mener fortjener mere omtale og bredere kendskab.

Igennem de seneste 4-5 år er der løbende sket en professionalisering af styringen af det offentlige indkøb i Danmark. Udviklingen er sket i alle led: i kommuner, regioner og statslige virksomheder. Herunder i uddannelsessektoren.

Med afsæt i lovkrav til leverandørerne om at skifte fra papirbaserede fakturaer til standardiserede, elektroniske fakturaer har det offentlige Danmark satset strategisk på at opbygge kompetente indkøbsfunktioner i stat, regioner og kommuner. Og denne satsning har vist sig at være en endog meget klog beslutning, målt alene på de økonomiske besparelser, der løbende er realiserede.

Read More »

Post a Comment

Gæsteblog: eXtensible Business Reporting Language (XBRL) – tidsspilde eller merværdi?

RuneLindJensen

Forfatter af denne blogpost:
Rune Lind, Chefkonsulent hos SAS Institute.

Mange, som arbejder inden for finansverdenen, har sikkert på et eller andet tidspunkt inden for det sidste års tid hørt om XBRL – Extensible Business Reporting Language. Et af Europaparlaments tiltag for at forhindre en gentagelse af den nuværende finanskrise, er at pengeinstitutter i EU skal aflevere en lang (meget lang) række rapporter vedrørende Kapitalkravsdirektiverne (CRD IV), og disse rapporter skal afleveres i formatet XBRL.

XBRL-kravet medfører et ret stort stykke arbejde. Taksonomien til COREP og FINREP (en del af rapporterne som hører til kapitalkravsdirektivet) består af over 6.000 XML-filer med referencer på kryds og tværs samt en Microsoft Access-database (Data Point Model eller DPM). Hvis du bruger SAS’ løsning til XBRL-rapportering, så denne information indlæst og fortolket for dig, hvilket gør processen mindre tidskrævende. Jeg vil dog stadig ikke ligefrem kalde det let.

Read More »

Post a Comment

Marketing is embracing digitalization and analytics

I recently read a very interesting article from McKinsey: The seven habits of highly effective digital enterprises. One of the most interesting areas successful companies are focusing on is customer centricity.  It comes more and more into play as higher customer demands are pressuring traditional value chains. Marketers in several leading companies are using this momentum to show proof of their abilities to turn customer data into actionable insights. When they succeed, it enables the development of strategic resources across the organization.

More channels, more data, more analysis
From my dialogue with leading Danish and international companies I experience that marketing departments have for some time been embracing digitalization. In several industries consumer and customer engagement is moving towards digital vehicles such as e-mail, mobile applications, social platforms – in combination with traditional ones such as TV, sponsorships and outdoor. More and more we see digital and traditional channels in powerful combinations.

With more channels, more content and more digital interaction, marketing today possess a much richer data foundation than in the past. This goes hand in hand with the employment of more analyst savvy people, and in combination, it has generated a much greater interest from other parts of the business.

Read More »

Post a Comment

HADOOP: En sød, lille elefant med store kræfter

Er du lidt usikker på, hvad hypen omkring open source-systemet HADOOP går ud på? Så er du ikke alene om den følelse. Når sandheden skal frem, er vi også ude i et dybt teknisk koncept, som kun folk der for alvor tænder på 0-er og 1-taller har en chance for at komme til at forstå til bunds. (Se videoen nedenfor for en hurtig intro til de nye tekniske buzz words).

De muligheder, som den nye teknologi fører med sig, er det dog mere end almindeligt interessant at kende til. Ikke mindst, hvis du eller din virksomhed kan se potentialet i at arbejde med analyse af store datamængder eller mange forskelligartede kilder.

Mange virksomheder i især USA er allerede i gang med HADOOP, og analysefirmaer som Gartner og Allied Market Research spår systemet massiv fremgang de kommende år. Der er altså efter alt at dømme tale om en skelsættende teknologi, som kommer til at ændre måden, vi arbejder med data og analyse på. Koblingen til analytics er oplagt, og R&D-afdelingen i SAS har længe været i gang med at integrere HADOOP og SAS.

Read More »

Post a Comment

Jobcenter med Business Intelligence – overblik og overskud

Kan man effektivisere uden overblik? Det tror jeg ikke, man kan. Man har i hvert fald stor risiko for at gribe processen forkert an. Og i landets jobcentre er der ikke behov for at skære de forkerte steder. Man behøver ikke læse mange aviser for at vide, at der er travlhed på jobcentrene. Men der bliver også brugt mange penge, så kan man effektivisere bare en lille smule ved at skabe overblik med den rigtige ledelsesinformation, kan gevinsten være relativt stor. Read More »

Post a Comment

Let’s use Analytics to Beat Cancer

graph_analysisA couple of months ago, I discovered that SAS Institute offers free software for an initiative where data are shared to accelerate cancer research. As a SAS employee, this information made me very proud. I work for a company that makes software available for an initiative, in which we all have a huge and often very personal interest.

The Project DataSphere initiative provides an easy-to-use platform built to share, integrate and analyze historical cancer trial data to accelerate research. SAS® software is the analytical foundation behind the data analysis enabling researchers to discover insights that previously would have been hidden in the data. The initiative involves many stakeholders who have come together simply because they think it is the right thing to do. Read More »

Post a Comment