HADOOP: En sød, lille elefant med store kræfter

Er du lidt usikker på, hvad hypen omkring open source-systemet HADOOP går ud på? Så er du ikke alene om den følelse. Når sandheden skal frem, er vi også ude i et dybt teknisk koncept, som kun folk der for alvor tænder på 0-er og 1-taller har en chance for at komme til at forstå til bunds. (Se videoen nedenfor for en hurtig intro til de nye tekniske buzz words).

De muligheder, som den nye teknologi fører med sig, er det dog mere end almindeligt interessant at kende til. Ikke mindst, hvis du eller din virksomhed kan se potentialet i at arbejde med analyse af store datamængder eller mange forskelligartede kilder.

Mange virksomheder i især USA er allerede i gang med HADOOP, og analysefirmaer som Gartner og Allied Market Research spår systemet massiv fremgang de kommende år. Der er altså efter alt at dømme tale om en skelsættende teknologi, som kommer til at ændre måden, vi arbejder med data og analyse på. Koblingen til analytics er oplagt, og R&D-afdelingen i SAS har længe været i gang med at integrere HADOOP og SAS.

Read More »

Post a Comment

Jobcenter med Business Intelligence – overblik og overskud

Kan man effektivisere uden overblik? Det tror jeg ikke, man kan. Man har i hvert fald stor risiko for at gribe processen forkert an. Og i landets jobcentre er der ikke behov for at skære de forkerte steder. Man behøver ikke læse mange aviser for at vide, at der er travlhed på jobcentrene. Men der bliver også brugt mange penge, så kan man effektivisere bare en lille smule ved at skabe overblik med den rigtige ledelsesinformation, kan gevinsten være relativt stor. Read More »

Post a Comment

Let’s use Analytics to Beat Cancer

graph_analysisA couple of months ago, I discovered that SAS Institute offers free software for an initiative where data are shared to accelerate cancer research. As a SAS employee, this information made me very proud. I work for a company that makes software available for an initiative, in which we all have a huge and often very personal interest.

The Project DataSphere initiative provides an easy-to-use platform built to share, integrate and analyze historical cancer trial data to accelerate research. SAS® software is the analytical foundation behind the data analysis enabling researchers to discover insights that previously would have been hidden in the data. The initiative involves many stakeholders who have come together simply because they think it is the right thing to do.

Data Analysis Revealed Unprecedented Patterns
Where the Project Data Sphere platform is available to US researchers affiliated with life science companies, hospitals and other institutions to share and analyze cancer research data collected across the industry, the Danish healthcare sector already has this unique opportunity due to the Danish National Patient Registry where data are gathered and shared for analysis.

Danish researchers just revealed a study that also shows us how data analysis can help us understand diseases. They analyzed data from six million people covering more than 15 years of interaction with the healthcare sector. They were looking for early warnings on serious illnesses, and they revealed previously unprecedented patterns and hidden insights. For example, they uncovered associations of psoriasis or sclerosis as indicators of developing COPD (chronic obstructive pulmonary disease).

Both projects can make a difference in the research of serious diseases, and it shows that data contain so much hidden information. We need to analyze the massive pool of clinical data to reveal the unprecedented patterns that can help researchers beat cancer and find a cure for other serious diseases.

We are on the right track and thinking the right thoughts. I hope everyone take notice of these initiatives and ask themselves if they could use analytics to reveal unprecedented patterns, beat cancer and save more lives.

Post a Comment

Make the ‘New Deal’ handshake with Your Customers! Gain full and up-front permission to use their data.

scale

Loyalty cards and loyalty programs have existed for many years in the retail trade. Discounts, benefits, special offers, stickers and much else have been tried, but with mixed or no success. In practice, the stores have found it difficult to develop and strengthen customer loyalty, and this probably because we as customers are so price-conscious.

Omni-Channel is on the way
However, most chains also work on introducing more channels and utilizing the increasing amount of information on the individual customer. The industry talks about ‘omni-channel’, i.e. when it takes a unified approach towards the individual customer, regardless of whether this is face-to-face at the store, in the web shop, via phone or via mail. Many talk about Omni-Channel and 1:1 but very few actually do it. This area both holds great potential and considerable challenges.

Read More »

Post a Comment

Guest blog: 5 Useful things about experimentation that business can learn from the world of science

By Stefan Ahrens, Sr. Solutions Architect, SAS Germany

556Recently, there has been a hot debate about a Facebook experiment where users unwillingly participated in a psychological study with manipulated news feeds. While the fact that Facebook customers are involved without their prior consent is an entirely valid discussion, let’s not throw away the idea of experimentation entirely.

Quite the contrary, experiments – done the right way – can help us gain knowledge with a minimum amount of exposure by those that are affected. In other words, if you know how to set up the experimental conditions in a proper way, you may be able to get the same amount of information – with a lower number of what in statistics we would call „experimental units“. It goes without saying, that it’s still a good idea to seek approval by your customers before you start experimenting on a grand scale.

Read More »

Post a Comment

Fem spørgsmål og svar: Ledelse af velfærd

I SAS institutes klumme i Jyllandsposten var det for nylig vores direktør for forretningsudvikling Lars Kirdan, der besvarede 5 spørgsmål om velfærdsledelse ovenpå de store reformer. Læs den nedenfor.

Hvis du interesserer dig for udviklingen i den offentlige sektor, og ikke mindst de nye ledelsesudfordringer, så skulle du også kaste et blik på den seneste rapport fra Tænketanken Public Governance.

God læselyst!

Lars Kirdan

Lars Kirdan

Hvilke ledelsesudfordringer præger den offentlige sektor?

-Hvis vi ser på den offentlige sektor som ramme om velfærdssamfundet, kan man godt pege på nogle aktuelle ledelsesudfordringer relateret til produktionen på de store velfærdsområder.

En række reformer er haglet ned over skole-, børne- og ældreområdet. Finansieringsproblemer og voksende efterspørgsel efter sundhedsydelser lægger et meget stort pres på velfærdsproduktionen.

Reformerne er derfor ude og røre ved den enkelte lærers, sagsbehandlers og sygeplejerskes hverdag. Hele systemets evne til at hænge sammen fra frontlinjen, hele vejen forbi rådhuset og kommunalpolitikerne og til statsligt niveau er til test.

Read More »

Post a Comment

Fem spørgsmål og svar: Intelligent forsyning

Michael Helveg Larsen, Relationship Manager hos SAS Institute, svarede for nylig på 5 spørgsmål  i Morgenavisen Jyllandsposten om forandringer i energisektoren og i forsyningsselskaber. Her kan du læse (eller genlæse) artiklen:

Hvilke forandringer er på vej i energisektoren og i forsyningsselskaberne?

Michael Helveg Larsen-De fleste selskaber i forsyningssektoren har deres rødder som offentlig infrastruktur. De bevæger sig som hovedregel mod en mere skarp og præcis kommunikation med deres kunder og slutbrugere. Udviklingen erofte drevet frem af konkurrence i et delvist liberaliseret marked. Samtidig er sektoren underlagt et meget stort forandringspres, fordi miljø, klima og energi står højt på befolkningens dagsorden.

Desuden er vi i gang med et skift til vedvarende energikilder. Det åbner for en række problemstillinger med at producere, transmittere og levere elektricitet. Når energiproduktionen varierer med vind og sol, får vi brug for intelligente målere og forbrugsmønstre. Det vil medføre nye prismodeller og en mere avanceret og kompleks relation til os forbrugere.

Read More »

Post a Comment

Bliv klar til at håndtere de digitale borgere

Måden, vi i dag indgår i dialog med borgere på, er i hastig forandring, hvilket er med til at stille nye krav til nuværende arbejdsgange og bagvedliggende systemer hos en lang række offentlige aktører. Vi skal ikke bare arbejde mere effektivt, men også tilpasse os nye kommunikationsformer som mobile applikationer og sociale medier.

Digitaliseringsstyrelsen peger i den sammenhæng på, at mere end 84% af den danske befolkning i dag anvender digitale kommunikationsformer dagligt, hvilket også afspejler sig i, at en stor del af borgernes tid og færden generelt foregår via forskellige former for digitale kontaktflader.

It-understøttelse skaber resultater
Udover, at de offentlige aktører skal magte en lang række nye interaktionsformer, så oplever vi hos SAS, at digitaliseringen også skaber mulighed for at få mere indsigt i både den enkelte borger og forskellige grupper i befolkningen. Indsigt, som kan kombineres med eksisterende viden, og dermed anvendes på mange forskellige måder.

Read More »

Post a Comment

Optimize your marketing decision-support with data

This Friday I read a comment from recent research on marketing decision-making, which said that the majority of marketers still rely on gut feeling. Noticing at the same time that these marketers point at data as a potential key asset for the marketing department, it seems to support what I see in my everyday engagement with marketers: That most are still unaware of 1) what types of decisions that can and should be supported by data, and 2) how to derive these insights.

In an earlier blog, I emphasized that as marketing continue to increase budgets to create strong brands and compelling customer experiences through a proliferation of touch points, the challenge is to ensure that we have the best possible foundation for decision-making. In most cases, there is a multi-million dollar question at stake on an annual basis and consequently, answering the two questions above becomes of increasing importance for us in order to enable our businesses to act in today’s competitive environment.

Read More »

Post a Comment

The Quantum Patient - Why statistics and data visualization is key to improvements in patient outcomes

 

Marl-WolffMark Wolff, Ph.D., consultant in SAS Health and Life Sciences Global Practice team, has spoken at health care conferences in several countries. His latest journey took him to Sweden and Denmark, and I met him when he had just delivered his key note at a conference at Karolinska Institut in Sweden.

Mark Wolff was overly exited about this experience at Karolinska, an organization that works to investigate how results from clinical research can be converted more rapidly into new and improved treatments related to the 4 diagnosis (type 2 diabetes, breast cancer, heart failure and arthritis).

-Imagine speaking to a room full of some of the the smartest and most influential people in health care. For example, my host was a past member of the Nobel Prize committee for Medicine and Physiology!, he told me.

The measurable aspects
The title of his presentation - The Quantum Patient - refers to measurable aspects of patient outcomes. Several from the audience came up to him to talk projects and exchange business cards after the presentation, so his messages must have been quite inspirational.

Read More »

Post a Comment