Should your company be part of the Industrial Internet Consortium?

bici_02The Industrial Internet Consortium(IIC)  is just 18 months old, but for such a young organisation, it’s made interesting progress. Founded in 2014 by AT&T, General Electric, Intel, IBM and Cisco, it was formed to speed up the development, adoption and use of interconnected devices and machines, analytics and people. Here are a few of its accomplishments that caught my attention:

1 Industrial Internet Reference Architecture has been published. The IIC’s first technical deliverable, the Industrial Internet Reference Architecture, was published in April this year. It sets out system characteristics for all industrial internet systems, covering privacy, reliability, ability to scale and be portable, and ease of build and maintenance, as well as usability. Setting consistent standards  is crucial for quality and interoperability, and this is a great start for the industrial internet.

2 A set of reference standards for security and privacy is on the way. IIC members are fully aware that security and privacy are crucial to the industrial internet. The consortium’s Security Working Group has started work on a document on security that will parallel the Industrial Internet Reference Architecture, but focus on data protection and security. The document is due to be reviewed later this year.

3 Six test-beds have now been approved. The IIC has developed test-beds, led by key partners and IoT users, to initiate, think through and thoroughly test ideas for innovative use of the industrial internet in particular areas. Each group develops use cases, produces testable outcomes to confirm implementation, explores the way that different systems and devices work together, generates new products and services and sets out where new standards may be needed.  Test-beds include asset efficiency, communication and control, condition monitoring and predictive maintenance, high-speed network infrastructure, track and trace, and INFINITE.

4 Twenty case studies have been developed, across six areas. These company-specific case studies are spread across communications, healthcare, energy, manufacturing, security and transportation and logistics. Developed in collaboration with the company, they set out the problem and solution, and provide detail about the results obtained. They can be used by other companies to support their own use of the industrial internet.

5 IIC members will be sharing knowledge at industry events around the world. These include the Smart Home Summit in London later this month, Minds and Machines in San Francisco in early October, and Mobile 360 Middle East towards the end of October. Past IIC-sponsored events include, in June 2015, the Industrial Internet Energy Summit, in Houston, Texas, and The Industrial Internet: A Catalyst for Economic Growth, in Berlin, Germany. The IIC also sponsored IoT Solutions World Congress held in Barcelona from 16th to 18th September this year.

6 A glossary of terms has been produced by the Vocabulary Task Group. This may not sound revolutionary, but a shared understanding of terms, and therefore of what is being discussed, is as crucial to joint working as shared standards and interoperability. It is therefore encouraging that the IIC has published a full glossary of terms in the Industrial Internet Reference Architecture.

7 Progression to dedicated Country Teams. At the start of September, the IIC announced that it was appointing the first country team in Germany, and others would follow in China, India and Japan. The country teams are composed of local IIC members, and will focus on developing local use cases and test-beds, as well as liaising with local and regional standards bodies and regulators.

Here’s the surprise – all these have been accomplished with just 200 members from more 25 countries. Although membership is open to any company or organisation, large or small, take up looks slow. Have you considered becoming a member  but decided against it? I’d like to hear why, and what alternatives you are pursuing to help with your IoT initiatives.

I'll be presenting findings from early testbeds and other IoT success strategies at the SAS Forum on Oct 8th in Copenhagen, and look forward to seeing you there.

Post a Comment

Multi ei ole tarpeeksi, nyt halutaan omni

Koska ”monta” ei koskaan ole tarpeeksi, myös markkinointi on siirtynyt monikanavamarkkinoinninsta omnikanavamarkkinointiin. Monta ei riittänyt, piti saada kaikki. Omni on latinankielinen prefiksi ja tarkoittaa ”kaikkea” tai ”jokaista”.

Nyt siis pitäisi ryhtyä markkinoimaan jokaiseen kanavaan. Tai ainakin kaikkiin käytettävissä oleviin kanaviin. Tämä saattaa sekä asiakkaasta että markkinoijasta tuntua ahdistavalta.

Totuus on, että hyvin harva organisaatio Suomessa tai Pohjoismaissa on päässyt  todellisuudessa  edes multi-tasolle. Useimmiten markkinointi on suhteellisen kanavakeskeistä, siiloutunutta,  ”harvakanavamarkkinointia”.

Jo multi-tasolle pääseminen on haastavaa. Omnikanavaisuus kertoo jo nimellään myös sen, että sinne päästäkseen asiakkaasta pitää myös tietää kaikki. Eli vaatimus ei koske ainoastaan markkinointia, se koskee myös dataa ja siten it:tä.

Ennen kuin jatketaan pohdintaa, varmistetaan yksi oleellinen asia: onko omnikanavaisuus tärkeää? Tutkimuksen mukaan 70 prosenttia yrityksistä arvioi omnikanavaisen markkinoinnin olevan tärkeää tai erittäin tärkeää. Aihe vaikuttaa siis olevan relevantti.

Kohti omnikanavaista reaaliaikaista dialogia

Yleensä oikotietä ei ole, vaan tyypilliset askeleet omnikanavaisen markkinoinnin kehityksessä ovat tyypillisiä markkinoinnin kehitysvaiheita: massamarkkinoinnista asiakassegmentointiin ja siitä kohdennettuihin kampanjoihin.

Iso edistysaskel on siirtyminen tapahtumaperusteiseen kommunikaatioon ja optimoituihin kampanjoihin. Sen jälkeen onkin tie auki kohti ominkanavaista reaaliaikaista dialogia.

Jos edes segmentoitaisiin ja sitten kohdennettaisiin

Monet yritykset ovat jo ottaneet askeleen massamarkkinoinnista asiakassegmentointiin, mutta yllättävän monet ampuvat vielä haulikolla kärpäsiä - toisin sanoen lähettävät saman geneerisen sanoman kaikille vastaanottajille tietämättä tai välittämättä siitä, mikä vastaanottajaa kiinnostaa.

Siirtymällä asiakassegmentointiin yritys voi luoda kuvan siitä, mistä sen kannattaa viestiä millekin asiakassegmentille.

Segmentoinnin kautta yritys voi aidosti siirtyä kohdennettuihin kampanjoihin. Niiden perusideahan on se, että ihminen on enemmän kiinnostunut markkinoinnista, joka on jollain tavalla relevanttia juuri hänelle. Lienee melko selvää, että markkinoinnin tehokkuus kasvaa huomattavasti verrattuna massamarkkinointiin.

Optimointialgoritmin voima

Siirryttäessä kohdennetuista kampanjoista tapahtumaperusteiseen kommunikaatioon lisätään markkinointiin uusi ulottuvuus. Kun aikaisemmin on varmistuttu viestin osuvuudesta, voi nyt varmistua siitä, että ajoitus on oikea. Eli markkinoidaan silloin, kun asia on jollain lailla tähdellinen.

Kun on varmistuttu siitä, että lähtevä viesti on merkityksellinen ja sen ajoitus oikea, voidaan viestien määrää kasvattaa. Ja kun viestien määrä kasvaa, lisääntyy myös koko markkinointikoneiston mutkikkuus. Markkinoitavia tuoteryhmiä on monia, tuotteita vielä enemmän, tarjouksia lukemattomia määriä, kanavia aina vaan enemmän. Lisäksi yrityksen sisällä on tavoitteita ja rajoittavia sääntöjä, jotka on otettava huomioon markkinointia tehtäessä. Markkinoinnin optimointi on tässä vaiheessa ainoa ratkaisu varmistua siitä, että jokainen lähetetty markkinointiviesti on mahdollisimman tehokas, ja että viesti vastaa sisäisiä vaatimuksia.

Datan hallinta on välttämätöntä

Nyt on rakennettu hyvä pohja toimivalle ja tehokkaalle markkinoinnille, ja täten edellytykset omnikanavaisuuden hallinnalle ovat hyvät. Tässä vaiheessa myös datan hallinnan on oltava kohdillaan, asiakasanalytiikkka tehokkaassa käytössä, ja markkinoinnin tulosten mittaaminen ja ymmärrys korkealla tasolla.

Datan hallinta on näistä usein se haastavin kohta, ja samalla edellytys sille, että muut alueet toimivat. Myös   tällä alueella on nähty nopeaa kehitystä viime vuosina, kun näyttämölle ovat astelleet Hadoop ja muut modernit ratkaisut.

Yrityksen datan hallinnan ja laadun työkalujen valintaan kannattaa perehtyä huollella, sillä datan määrä ja kompleksisuus kasvavat jatkuvasti.

Tärkeää ei loppujen lopuksi ole se, kuinka paljon dataa on, vaan mitä datalla voi esimerkiksi asiakasanalytiikan keinoin tehdä ja mitä sen tuloksilla saavuttaa.

Suosittelen myös lukemaan tanskalaisen kollegani Jonas Munkin ajatuksia  muutoksesta, joka on välttämätön markkinoinnin strategiassa ja toiminnassa, jotta omnichannel-markkinointi onnistuu.

Post a Comment

Transformation and convergence in the health and life science ecosystem

Introduction and Digitalization

Digitalization is without doubt dramatically transforming all industries, with some industries more on the forefront than others. With health & life science (HLS) being a more regulated (and some would say conservative) environment, the digital transformation has perhaps had a slower adoption. This is dramatically changing now, and will accelerate during the next 5-10 years, as part of the ongoing convergence of the ecosystem. Some of the trends, hype’s and opportunities that will accelerate the digital transformation of health & life sciences are topics like wearables (mobile health apps and tracking devices), ‘Patients like me’ concepts, quantified self, personal genomics, personalized medicine, collaborative research environments, Real-World Evidence, and the like.

Use of technology has grown and spread across HLS. For example, in medical records, the use of paper records was more or less standard fifteen or twenty years ago, and it is all but unthinkable now. Similarly within drug development, many pharmaceutical companies conducted clinical trials on paper just 10-15 years ago…, even though many pharmaceutical companies still conduct a (small) ratio of their clinical trials paper-based, this will soon end and be captured 100% electronically.

HLS has though been slower to change. Providers plead privacy or patient safety, as reasons. Increasingly, though, these are starting to look like excuses.

The Wider Picture

The pressure on the global healthcare system is increasing. Demographic development and aging populations, expensive development of new drugs and treatments, increasing regulatory requirements from health authorities, and (during the recent years) the general impact of austerity and worldwide recession have all taken their toll. The downward pressure on rising costs is unlikely to stop any time soon. In the UK, for example, the NHS is expected to be running a deficit of around £20 billion within a very few years if delivery models do not change dramatically. In my birth country Denmark, these challenges are also well known, where the rise of drug expenses has recently been debated in public media (note: article in Danish). Danish hospital expenses for medicine has doubled within the last 9-10 years, primarily due to newer improved medicines that are more tailored (personalized) to each patient. This triggers a debate regarding affordability for the welfare state. Similar challenges and debates on medicine costs are seen in other EU countries, US, Japan and…, it’s fair to assume the rest of the world. Efficiency savings, or ‘salami slicing’ of small bits of big healthcare budgets to afford new medicine, is simply not going to solve the problem.

There are other macro trends (read: issues). In a world of social media and instant shopping, we are as individuals used to living in a connected and digital world. As a customer we expect, and usually get, a seamless experience whether we shop online, in store or both. We are therefore conditioned to expect the same of healthcare. But there, the seams are much more obvious. In a world where we can talk remotely and instantly to friends via SMS, Skype, Facebook, What’s App and any number of other messaging systems, we expect instantaneous responses from healthcare providers and professionals. And that just doesn’t happen at the moment. Patient satisfaction is likely to become an increasingly important source of competitive advantage, yet many providers cannot even measure it today, as a recent McKinsey & Co article highlights. 

Convergence in the Health & Life Science Ecosystem

When taking an evolutionary and closer look at the health & life science ecosystem, a convergence is ongoing bringing the core stakeholders within the ecosystem closer connected and triggering more collaborative behavior. The main fuel energizing this convergence is the digitalization and increased availability, abundancy and accessibility of data within the ecosystem, providing new opportunity between previously separated (siloed) areas.

Convergence in the Health and Life Science Ecosystem

Convergence in the Health and Life Science Ecosystem

My model illustrates this and has three circles. In the outermost circle are all the organizations, loose confederations and individuals who are the stakeholders in healthcare. These stakeholders include pharmaceutical companies, healthcare providers & hospitals, medical device manufacturers, government & authorities, academia, individual patients, patient groups, and individual practitioners.

All of these stakeholders produce or generate data of some sort, and have a stake in how it might be used and analyzed. But none of them has complete data. It is by bringing the data together, through collaboration, integration and standardization, that new insights can be developed, ultimately for the benefit of the patient.

Many recent developments are evidence of this convergence. Take for example collaborative research environments (such as Project Data Sphere) where life science companies, hospitals, and institutions, as well as independent researchers share, collaborate and join efforts in identifying new treatments within a specific therapeutic area.

Another example is the ongoing clinical trial data transparency revolution, where pharmaceutical companies provide researchers access to analyze de-identified clinical trial data on the most granular level (individual patient-level). With this, researchers now have the possibility to access and combine clinical trial data from multiple pharmaceutical companies within a specific therapeutic area, and can thereby generate and provide new insights regarding comparative efficacy or safety issues related to the products, and potentially discover new scientific breakthroughs. What was unthinkable just a few years ago, is now a fact!…, and imagine the news impact some day in the near future, when a new breakthrough has been discovered due to this availability of data.

A third example of the convergence, is the concept of ‘Big Data’ in life sciences. In life sciences ‘Big Data’ is primarily referred to as Real-World Evidence (RWE) and when talking about convergence in this context, I refer to the convergence that will inevitably occur within pharmaceutical companies, once they are onboarding the RWE journey. RWE is about harnessing existing internal and especially available external data (patient registries, social media, data from patient wearables, etc.) to gain new insights, whether it is to improve clinical, commercial, financial, operational or regulatory decision making. This requires a new mindset, a new approach, and the need to combine competencies across internal siloes.

The Core Aspects of the New Model

Transformation is essential and ongoing, and I’m convinced that the core of this transformation will be centered on the following 4 important key aspects (the inner circle of my model, previous diagram). I will cover each one in a separate blog article. They are:

 • Integration & standardization, since data is the ‘main fuel’, the ability to efficiently standardize and combine the data is fundamental. Core examples of industry standardization waves are CDISC (drug development) and ISO IDMP (regulatory and pharmacovigilance);
 • Analytics, advancements in analytics and the ‘democratization of analytics’ enabling more to digest, analyze, make sense and discover new insights of the vast volumes of data that already exist, and which will just grow in the future;
 • Collaboration, stakeholders in the ecosystem have always collaborated, but when siloes are removed, this triggers new models of working together as well as stronger focus on potential ownership of new IP (intellectual property);
 • Patient-centric, a genuine desire to put patients at the heart of healthcare. This goes far beyond buzz-words about patient-centered care, and recognizes that empowered patients have better health outcomes. It requires understanding that advances in genetics and wearables can enable more personalized treatment.

Concluding

The ongoing convergence and transformation of healthcare & Life Sciences requires new thinking and mindset. All those involved will have to work across previously separated areas, and share data that might well have been considered totally confidential just a few years ago. But only in this way can we generate the shared data and insights that will really make a difference to patients. Welcome to the era of shared data and collaboration around analytics in healthcare.

Please provide your reflections, comments and perspectives on the evolution and direction of the Health and Life Science ecosystem.

(This is first article in a five article series...)

Post a Comment

Det datadrevne sundhedsvæsen

I den netop indgåede økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner beskrives i få linjer en ny tilgang til kvalitetsarbejdet på de danske hospitaler.

Der lægges op til nye incitamenter og styring i sundhedsvæsenet, som skal sikre, at hensynet til aktivitet, kvalitet, resultater og omkostninger går hånd i hånd.

En central og helt afgørende forudsætning for denne nytænkning er, at brugere af data dvs., læger, sygeplejersker og administrativt personale på vores hospitaler og i regionshusene i fremtiden vil kunne opleve en lettere adgang til relevante data på tværs af sundhedsvæsenet, og at de kan benytte disse systematisk i eksempelvis deres kvalitetsarbejde. Men adgangen til data gør det ikke alene, det er lige så vigtigt at fokusere på, at de skal have adgang til relevante data, som ikke er 14 dage, 1 måned eller et halvt år gamle. De skal kunne agere på TIDSTRO data.

datadrevet ledelseDDKM v. 2.0

Akkrediteringen af sygehusene efter Den Danske Kvalitetsmodel giver anledning til kritik blandt personalet og ledere på sygehusene, fordi fokus på processer opleves mindre relevant for udviklingen af kvalitet i det kliniske arbejde. Derfor er det også helt afgørende, at der i det fremtidige kvalitetsarbejde fokuseres på målepunkter, som opleves som relevante og som tilfører yderligere værdi til det kliniske arbejde.

Det er også vigtigt at fokusere på kvalitetsmål, som rent faktisk kan monitoreres, således at vi kan se om kvaliteten bliver bedre over tid på baggrund af de nye kvalitetsforbedrende initiativer, som iværksættes på de danske hospitaler. Målet må være, at de enkelte sygehusafdelinger kan udføre lokale målinger og løbende måle/vurdere deres egen kvalitet, så de sikrer, at de lokale forbedringsinitiativer de iværksætter, også fører den ønskede effekt med sig.

Der skal være transparens og gennemsigtighed i deres målinger, og de skal kunne måle sig op mod de bedste, således at der skabes mulighed for læring og forbedringer via brug af data og analyse.

Personalet skal kunne agere på baggrund af tidstro data, som er relevante i forhold til behandlingen af den patient, som de behandler lige nu. Målet må være, at vi sammen skaber mulighed for at lave en tidstro monitorering og analyse således, at vi bliver i stand til at agere tidligere og dermed kan forebygge, at der sker uhensigtsmæssig pleje og behandlingsforløb. Vi skal lave ”early-warning” til det kliniske personale, når kritiske parametre forandres og en patient eksempelvis er ved at udvikle en sepsis eller anden kritisk tilstand. Dette vil være til gavn for den enkelte patient og for samfundet, fordi vi herved vil kunne forebygge længere indlæggelsesforløb.

Understøttelse af datadrevne løsninger

I mit virke hos SAS Institute har jeg igennem de seneste år været med til at udvikle løsninger, som har haft det overordnede formål at understøtte kvalitets- og forbedringsarbejdet, og som bidrager til at læger og sygeplejersker, via brugen af data, kan understøtte deres beslutninger.

Via forskellige datadrevne løsninger:

 • analyseres på samtlige data – vi har dermed afskaffet stikprøven!
 • benyttes teknologi til at finde mønstre i samtlige journaler – ligegyldigt om det er et kryds/tal eller en beskrivelse af behandlingen af en patient.
 • gives mulighed for at bruge mere tid på analysen og ikke på at indsamle og udvælge data, analyser og opstille resultaterne i diagrammer, SPC’er mm.
 • erstattes manuelle audits for at give mere tid til kvalitetsforbedringer og klinisk tid i stedet for at anvende tiden på den manuelle audit.

Godt lederskab

Alt det ovenfor nævnte kommer ikke af sig selv. Vi kan se, at når det lykkes at bruge data til gode analyser og forbedringsarbejde, skyldes det blandt andet lederskab. En ledelse, som går foran og sikrer fremdrift i det datadrevne forbedringsarbejde og har ansvaret for, at forbedringer fastholdes på lang sigt. Men forbedringerne forudsætter tidstro data, og en ledelse, der er tæt på frontlinjen.

Vi glæder os til at være med på rejsen mod det datadrevne sundhedsvæsen, teknologierne er til stede. Der er fokus på uddannelsesprogrammer i ledelse, kvalitetsforbedringsmetoder og statistisk proceskontrol og medarbejderne vil gerne give den bedste behandling/kvalitet til deres patienter. Med andre ord, fundamentet er til stede – Lad os komme i gang!!!

 

Post a Comment

Få ut rätt nytta av en Data Scientist

Att leda analytisk kompetens har sina utmaningar. Att enbart anställa eller utbilda en Data Scientist är inte tillräckligt, för att få ut ett riktigt affärsvärde eller nytta måste de ledas på rätt sätt.

Data Scientist 42-61173121Vad bör då ledningen tänka på för att få ut det mesta av sina Data Scientist? En framgångsfaktor är att i organisationen skapa stöd för Data Scientist bland beslutsfattarna. För att få den trovärdigheten och mandatet behöver en Data Scientist ha både kunskaper och förmågan att kunna kommunicera på ett sätt så att beslutsfattarna känner igen sig. En annan är att Data Scientists engagerar sig i komplexa och kunskapsintensiva arbetsuppgifter och behöver utbyte och intellektuell stimulans därför är det vettigt att gruppera dem tillsammans. Ett sätt är då att gruppera Data Scientist inom organisationen tillsammans men ha dem fysiskt nära beslutsfattarna

Det är några av de rekommendationer Jeanne G. Harris och Vijay Mehrotra sammanställt som framgångsfaktorer i rapporten “Getting Value from Your Data Scientists”, MIT Sloan Management Review. Rapporten bygger på intervjuer med 300 data-analytiker och sammanställer vad ett företag behöver känna till för att leda och få ut mest affärsnytta av denna kompetensprofil. Sammanfattningsvis innehåller rapporten följande rekommendationer:

 • Ge Data Scientists mandat att leda i organisationen
 • Ge Data Scientist dina största affärsproblem – kliv sedan åt sidan
 • Skapa stöd för dina Data Scientist bland beslutsfattare
 • Organisera Data Scientists tillsammans men ha dem nära beslutsfattarna
 • Uppmuntra Data Scientists att vara ute i verkligheten, göra det hårda jobbet
 • Bygg analytiska team med olika inriktningar och färdigheter
 • Belöna Data Scientists på rätt sätt som motiverar dem

De fastställer att Data Scientist är inga mirakelmänniskor. De är trots det kompetenta och professionella data analytiker som tillsammans med andra nyckelpersoner i organisationen kommer kunna hitta verklig nytta och värde ur Big Data.

Beställ och läs hela rapporten här

Post a Comment

Patientrapporterede oplysninger (PRO) – er vi ambitiøse nok?

I den nyligt offentliggjorte aftale om regionernes økonomi for 2016 , er det aftalt, at sygehusene inden udgangen af 2019 skal udvikle redskaber ”der understøtter fælles beslutningstagen, kompetenceudvikling og systematisk anvendelse af patientrapporterede oplysninger (PRO) for tre patientgrupper…”.

Men hvorfor vente helt til 2019 med at lave systematisk anvendelse af patientrapporterede oplysninger? Set i lyset af, at Sundhedsstyrelsen allerede i februar 2015 offentliggjorde nye opfølgningsprogrammer på kræftområdet, hvor der på flere områder lægges op til brugen af PRO, virker 2019 som meget langt ude i fremtiden. Især når de nødvendige IT- og analytiske løsninger allerede er tilstede. Hvorfor vente til 2019 med at bruge patienternes oplevelse af behandlingen når det allerede i dag, som eksempelvis skrevet i Dagens Medicin, er et erkendt problemområde? Det er min klare opfattelse, at der er rigtig mange klinikere, der gerne vil  i gang med at bruge PRO til gavn for den enkelte patients forløb.

Gennem de sidste 2-3 år har jeg snakket med danske, svenske og amerikanske sundhedsorganisationer, som på forskellig vis interesserer sig for eller har praktisk erfaring med brugen af PRO. Ud fra disse meget inspirerende samtaler, har jeg identificeret et antal kernefunktionaliteter for en skalerbar PRO-platform.

Det rigtige PRO-skema til den rigtige patient på det rigtige tidspunkt af rette kanal

Et af de helt centrale elementer i en PRO-platform er den (semi)automatiske distribution af PRO-skemaer. Langt de fleste steder foregår dette i dag i mere eller mindre manuelle 1-1 processer, som både kan være tidskrævende og medføre risiko for, at der er patienter, der bliver glemt. En hel eller delvis automatisering af denne proces kan understøttes ved at have en tæt kobling til patienternes data fra sygehussystemerne. Men hvad er den rigtige patient? Diagnosen har selvfølgelig en relevans, men derudover kunne tidspunktet i et behandlingsforløb, type af behandling og sandsynligvis også andre demografiske data have betydning. Derudover kan der være patient præferencer ift. ad hvilken kommunikationskanal et PRO-skema skal formidles. Skal det ske via e-boks og/eller almindelig post, skal der sendes remindere via SMS eller noget helt tredie?

Understøtte høj svarfrekvens

Det er velkendt, at en af udfordringerne med at arbejde med PRO-data er en ofte relativ lav svarfrekvens på 50%-60%. Det er ligeledes et faktum, at der er en klar social slagside ift. om en patient svarer på et PRO-skema eller ej.

En PRO-platform skal derfor være i stand til ikke blot at kunne administrere udsendelsen af ”remindere” til patienter, der ikke udfylder et tilsendt PRO-skema, men også kunne håndtere specielle grupper af patienter, der med større sandsynlighed ikke udfylder PRO-skemaet. Disse patienter skal måskehåndteres helt anderledes fra starten i den måde, de bliver kontaktet på. Dynamikken i at kunne integrere evident viden om, hvad der kendetegner forskellige patientgruppers sandsynligheder for at respondere er derfor også en funktionalitet, der bør være tilstede i en PRO-platform.

 Patient rapporterede oplysninger

Sikre at der bliver reageret på inddaterede PRO-data

Når data er blevet inddateret af patienten er det helt essentielt, at der er nogen, der reagerer på disse data – hvor det er nødvendigt. I en PRO-platform bør der dels være muligheden for at opsætte algoritmer, der kan lave farvemarkeringer af forskellige risici samt en understøttelse af, at den rigtige sundhedsfaglige person bliver notificeret, hvis der er inddaterede PRO-data, der skal reageres på. Det vil være forskelligt fra patientgruppe og kliniske afdelinger, ift. hvordan disse algoritmer og notifikationer skal defineres. En PRO-platform bør kunne håndtere dynamiske kommunikationsflows, der understøtter, at den rigtige sundhedsfaglige person bliver gjort opmærksom på relevante PRO-oplysninger, så der ikke er patienter, der bliver glemt. Uanset om den rigtige sundhedsfaglige person befinder sig indenfor eller udenfor hospitalets mure.

Kommunikation i patientforløbet

En skalerbar PRO-platform gør det ikke alene

En analytisk og teknologisk platform gør det ikke alene. En helt grundlæggende forudsætning for, at arbejdet med PRO kommer patienterne til gavn er, at faglige eksperter har defineret hvilke grupper af patienter, der skal have hvilke PRO-skemaer på tidspunkter i deres forløb. Det har man arbejdet på i flere år, bl.a hos ICHOM, i internationale faglige selskaber samt hos mange af kvalitetsdatabaserne både i Danmark og Sverige, hvor man efterhånden har samlet mange PRO-data på udvalgte områder.

Jeg mener således, at man allerede nu har forudsætninger for at igangsætte arbejdet med brugen af patientrapporterede oplysninger i klinisk praksis, så det kommer den enkelte patient til gode i dennes patientforløb. Så lad mig gentage spørgsmålet – hvorfor vente til 2019?

Post a Comment

5 toimenpidettä: näin puolustaudut kyberuhkia vastaan

Ratkaisu piilee useimmissa tapauksissa datan ja sellaisen menetelmien hyödyntämisessä, jotka auttavat organisaatiota ymmärtämään, ketkä ovat pahoja pelureita. Menetelmien tulee nopeasti paljastaa haitallinen käyttäytyminen, jotta organisaatio voi aloittaa varhaiset, tehokkaat toimenpiteet. Korkeampien palomuurien ja useampien anti-virus -ohjelmistojen ostaminen ei enää toimi.

Sen sijaan organisaatioiden täytyy:

 1. Ymmärtää kyberrikollisten alkuperä ja käyttäytyminen, ja rakentaa ymmärryksen pohjalta malleja, jotka hakevat poikkeamia.
 2. Seuloa organisaatioon sisään virtaava valtava määrä tietoa reaaliajassa ja saada kiinni uhat ennen kuin ne aiheuttavat vahinkoa. Esimerkiksi yhdysvaltalainen vähittäiskauppaketju Home Depot vahvisti, että kyberhyökkäyksessa vietiin n. 56 miljoona maksukorttia. Tietomurron uskotaan tapahtuneen useiden kuukausien aikana. Se havaittiin vasta, kun useat pankit raportoivat luotto- ja maksukorttien väärinkäytöstä, jotka tehtiin yhtiön myymälöistä.
 3. Käyttää edistyksellistä analytiikkaa vähentääkseen vääriä hälytyksiä ja tunnistaakseen todellisia ongelmia. Esimerkiksi vähittäiskauppa Targetilla oli teknologia, joka hälytti etukäteen vuoden 2013 luottokorttitietomurrosta. Kuitenkin hakkerit pääsivät tietoihin käsiksi käyttäen hyväkseen tunnuksia, jotka oli varastettu vähittaiskauppiaalla työskennelleeltä ilmastointialan urakoitsijalta. Tämä hälytys oli kuitenkin vain yksi monien hälytysten joukossa, ja se luokiteltiin virheellisesti. ”Operaatiokeskuksen henkilökunta ei tiennyt mistä aloittaa, tai mitkä olivat todellisia uhkia,” yrityksen edustaja totesi.
 4. Integroida kyberturvallisuus perusriskimatriisiin yhdessä muiden perusliiketoimintavaatimusten kanssa. Se ei voi enää olla jälkikäteinen heräte yritykselle.
 5. Panostaa nykyistä enemmän oikeiden henkilöiden rekrytointiin ja kouluttaa heitä osallistumaan uuteen organisaatiouhkaan ja sen torjuntaan. On myös tärkeää löytää sopiva ulkoinen kyberturvallisuusteknologia ja sen harjoittajat. Markkinoilla on paljon asiantuntijoita, jotka puhuvat vain tekniikasta, mutta jättävät organisaation ilman suojaa ja mahdollisesti myös pulaan sen jälkeen, kun hyökkäys on tapahtunut. Yritykset tarvitsevat erityisesti ihmisiä, jotka ymmärtävät kyberrikollisten ja hakkereiden käyttäytymismallit, eivät ainoastaan ratkaisun tekniikkaa.

Aiheesta löydät paljon lisää mielenkiintosta luettavaa kyberturvaratkaisusivuiltamme.

Post a Comment

Internet of Jääkaappi – onko kyberrosvo nälkäinen

Miltä tuntuisi huomata, että aamulla uusi internetin kautta ohjattava jääkaappisi on täynnä vettä, maidot lämpiminä ja voi härskiintynyt. Tuleeko ensimmäisenä mieleen, että hakkeri on saanut jääkaappiisi yhteyden ja laittanut automaattisulatuksen päälle. Tämä on vielä pientä ja menee kotivakuutuksen piikkiin. Parin kuukauden kuluttua kuitenkin huomataan, että yrityksesi tärkeimmän uutuustuotteen huippusalaiset speksit ovat vuotaneet maailmalle. Paikalle kutsutaan maan kovin tietoturvatalo selvittämään ongelmaa. Pitkän selvityksen jälkeen huomataan, että erään työntekijän kone oli kytketty kiinalaisen IP-pohjaisen jääkaapin ohjausjärjestelmään. Hakkeri oli murtautunut yrityksen järjestelmiin heikoimman lenkin kautta.

Asioiden Internet (Internet of Things - IOT) on yksi aikamme merkittävimpiä teknologioita, joka muuttaa yritysten ja kansalaisten toimintatapoja. Monta toimialaa tulee vielä muuttumaan ja varmasti katoamaan. Uuden tekniikan avulla luotavat tuottavuusedut eivät jätä monellekaan yritykselle valinnanvaraa. On muuntauduttava, jos haluaa olla mukana markkinoilla. IOT tuo kuitenkin mukanaan myös uuden uhan, joka on jo ollut olemassa jonkun aikaa. Kun monet fyysiset laitteet liitetään osaksi tietokoneverkkoja, syntyy lisää uusia kyberuhkia, vielä entistenkin lisäksi.

Yksityisyys ei ole tärkeä asia ainoastaan IOT:ssa, vaan kaikissa sovelluksissa, laitteissa ja järjestelmissä, joissa jaetaan tietoa IOT:n kautta. Hakkerit voivat saada tietoa julkisten lähteiden lisäksi autoista, älypuhelimista, kodin automaatiojärjestelmistä ja jopa jääkaapeista. Ongelmana erityisesti IOT-laitteissa on niiden haavoittuvuus. Hewlett-Packardin tekemän tutkimuksen mukaan jopa 70 % näistä laitteista sisältää vakavia haavoittuvuuksia. On kiistatonta näyttöä siitä, että riippuvuutemme näiden laitteiden yhteydestä heikentää kykyämme turvata tietojamme.

Näyttää siltä, että jokainen viikko tuo mukanaan uuden korkean profiilin kybermurron – ja edes Valkoinen talo ei ole immuuni niille.

Kyberrikollisuuden kasvulla ei ole rajoja. Ennen kuin voimme suojata tietojamme, meidän on tiedettävä, missä arkaluonteinen tieto sijaitsee.  Monissa organisaatioissa tämä on vielä matalan prioriteettien asioiden listalla. Verkkoon liitettyjen laitteiden määrä ja vaihtelevuus, ja lisäksi kolmansien osapuolten integraatiot antavat hakkereille kuitenkin enemmän sisääntuloportteja kuin koskaan aikaisemmin. Organisaatiot ovat yhtä turvallisia kuin niiden heikoin lenkki. Emme voi myöskään aliarvioida inhimillisiä virheitä ja huolimattomuutta.

Sisäiset uhat ovat tutkimusten mukaan yleisin tapa päästä kiinni arkaluontoiseen tietoon. Hyökkääjillä on monia tapoja saada käsiinsä tunnukset. Jos joku tapa ei toimi, niin he yrittävät toista – tavat myös kehittyvät jatkuvasti. Yhä useammin nähdään, että kyberrikolliset hyödyntävät suoraan organisaation sisäpiiriä, jotta he saisivat tietoa verkon puolustuskyvystä ja arkaluontoisen tiedon sijainnista.

Palataan vielä IOT:n hyötyihin. Karkeasti voisi todeta, että se tuo monille aloille isoja tuottavuushyötyjä. Avainalueet IOT:n hyödyntämisessä ovat mm.:

 • Smart Life: Ratkaisut, jotka tekevät elämästä helpomman ja turvallisemman kuluttajalle
 • Smart Mobility: Reaaliaikainen reitinhallinta, joka tekee matkustamisesta nautittavamman ja kuljetuksesta luotettavamman
 • Smart City: Innovaatiot, jotka parantavat elämän laatua ja lisäävät turvallisuutta kaupungeissa.
 • Smart Manufacturing: Tehdas- ja logistiikkaratkaisut, joilla pystytään erityisesti optimoimaan prosesseja, ohjausta ja laatua.

IOT:n aiheuttamat kyberturvallisuushaasteet ovat seurausta uuden teknologian synnyttämistä uhista ja organisaatioiden kypsyydestä hallita siitä syntyviä riskejä.

Haluan tässsä luetella tärkeimmät tekijät, jotka aiheuttavat haasteita:

 • Muutoksen nopeus: Talouskriisin jälkeisessä maailmassa yritysten liikkeet ovat nopeita. Uudet tuotteet, fuusiot, yrityskaupat ja uuden teknologian hyväksikäyttö ovat kasvaneet
 • Verkkojen verkko: Internetin kehitys ja sen hajautuminen eri päätelaitteisiin tuo uusia haavoittuvuuksia
 • Infrastruktuuri: Infrastruktuurin liittäminen Internetiin avaa lisää mahdollisia sisääntuloreittejä hakkereille.
 • Pilviteknologia: Pilvimaailma on edellytys IOT:lle ja samalla kuitenkin tiedon hallinta ja kontrollointi on entistä vaikeampaa. Tieto virtaa nopeasti globaalilla tasolla, kuten myös erilaiset spam-viestitkin.

Historiallisesti uhkien hallintaan on käytetty palomuureja, kryptausta ja muita perinteisiä, tai marginaalisia turvallisuusmenetelmiä. Nyt ne eivät enää riitä. Uusi aika vaatii muutakin kuin suojautumista ja tässä analytiikalla on iso rooli. Turvallisuusstrategiassa perussuojautumisella ratkaistaan kapeat ja erityiset ongelmat. Ne eivät kuitenkaan integroi dataa ja eivät siten luo välttämätöntä sisältöä yritystasolla, jota vaaditaan kyberriskien ehkäisemiseksi. Se mitä tarvitaan on jotain, joka voi tallentaa tietoa välivaiheessa, kun hyökkääjä on verkossa keräämässä tietoja. Tässä kohdassa käyttäytymisen analytiikkaa verkossa seuraavan reaaliaikaisen ratkaisun merkitys korostuu.

Kun otamme tarkasteluun suurimmat ja laajimmat kybermurrot, niin voimme jälkikäteen todeta, että hyökkääjät ovat olleet organisaation verkossa useita viikkoja, jopa kuukausia. Käyttäytymisen analytiikka ei ainoastaan ymmärrä verkon transaktioita, vaan myös niiden merkityksen liiketoiminnalle – siksi se voi auttaa löytämään muodot ja liikkeet, jotka paljastavat rikollisen toiminnan.

Toisesta blogikirjoituksestani voit lukea, millä viidellä toimenpiteellä organisaatiosi voi puolustautua kyberuhkia vastaan. Aiheesta löydät myös paljon lisää mielenkiintosta luettavaa kyberturvaratkaisusivuiltamme.

Post a Comment

Digitalisaatio kaipaa vähemmän puhetta ja enemmän tekoja

Digitalisaatio lienee yksi tämän vuosikymmenen hypetetyimpiä termejä niin yritysmaailmassa kuin julkishallinnossakin. Digitalisaatio tulee -tyyliset julistukset voisi nyt jo kuitenkin vihdoin lopettaa: se tuli jo, ja nyt on aika kääriä hihat!

Kahden käden sormenikaan eivät näköjään riitä, kun ryhdyn laskemaan, kuinka monessa digitalisaatiota käsittelevässä seminaarissa olen aikaani kuluneen kymmenen vuoden aikana viettänyt. Ai niin, ja me SASillakin järjestimme aiheesta asiakastilaisuuden toukokuun lopulla. Älä käsitä väärin, asia on ehdottaman tärkeä, mutta terminä digitaalisaatio alkaa olla jo sieltä puuduttavimmasta päästä. Enkä näköjään ole ahdistuksen kanssa yksin, sillä myös Alf Rehn näyttää avautuneen digitalisaatioähkystään Forum-lehdessä.

Olen Alfin kanssa samoilla linjoilla, että tuntuu aika yllättävältä, kun vielä tänäkin vuonna digitalisaatiosta puhutaan nousevana trendinä. Tämä saa minut myös huolestuneeksi. Historia kun on osoittanut, että jos jokin asia toistuu jatkuvasti juhlapuheissa, se myös varsin usein jää sanahelinäksi.

Itse näen, että karkeasti yksinkertaistaen digitalisaatiossa on kyse jakelutapojen ja kanavavalikoiman laajenemisesta sekä mahdollisuudesta kerätä ja analysoida niiden kautta tulevaa tietoa aiempaa tehokkaammin. Itse pidän digitalisaatiota asioiden luonnollisena kehityksenä kohti sähköistyneempää yhteiskuntaa. Me SASilla halusimme perustaa tämän pohjoismaisen blogin, jotta voisimme riisua turhan mystiikan muotitermien, kuten teollisen internetin tai digitalisaation, ympäriltä. Pohjoismailla on liiketoiminnassa ja analytiikkakulttuurissa paljon yhtäläisyyksiä. Sen vuoksi yhdistimme blogivirran yhdeksi yhteiseksi kokonaisuudeksi, josta toivomme sinun lukijana löytävän kiinnostavia esimerkkejä ja inspiraatiota sekä meiltä Suomesta että lähinaapureista.

Kuten Alf Rehn kolumnissaan kirjoittaa, digitalisaatio on siitä metka termi, että se on samalla todella konkreettinen, mutta myös abstrakti. Lieneekö syy siinä, että moni suurikin yritys jähmettyy paikoilleen digitalisaatiota pohtiessaan? Samaan aikaan takavasemmalta viilettää ohi kymmenen hengen start up, joka onnistuu liiketoiminnan digitalisoimisessa muutamassa kuukaudessa. Toisaalta mieleeni kyllä juolahtaa samaan aikaan monta varsin ketterää isoakin taloa Suomesta, kuten Sanoma, Konecranes ja S-ryhmä.

Loppujen lopuksi digitalisaatio ei varsinaisesti välttämättä muuta organisaatioiden perustehtävää: niiden tulee edelleen kuunnella asiakkaitaan ja kehittää toimintaansa. Digitalisointi kuitenkin lisää käytössä olevan tiedon määrää ja nopeuttaa monia asioita, esimerkiksi automaation kautta, ja analytiikka auttaa seulomaan tiedosta ne kultajyväset.

Digitalisaation ytimeen pitäisikin nostaa tieto. Jokainen kohtaaminen tuottaa tietoa. Digikanavissa voi ihmisen lisäksi kohdata myös laitteen ja saada siltäkin tärkeää informaatiota. Digitalisaation todellinen arvo piileekin siinä, miten organisaatio hyödyntää kaikkea sen ulottuvilla olevaa tietoa – olipa se peräisin sitten kuluttajien tai koneiden käyttäytymisestä.

Me SASilla lupaamme pyrkiä tuomaan älyä digitalisaatiokeskusteluun. Ilman älyä digitalisaatio nimittäin jää helposti vain vanhojen asioiden tuunailuksi, kun sen perimmäisenä tarkoituksena olisi tarjota ihmisille enemmän laatuaikaa ihan kasvokkain. Vai oletko sinä eri mieltä? Kuulisin mielelläsi ajatuksistasi, joten kommentoi vapaasti tänne blogiin tai jatketaan juttua vaikka kasvokkainkin.

 

Post a Comment

Monitoring hospital-acquired infections

It is estimated that every tenth Danish patient suffers from an infection while being hospitalized and more than 3,000 patients die every year because of infections. However, so far, the actual number of infections has not been known, and therefore it has been difficult to find out where actions should be taken

Together with SAS Institute, Lillebælt Hospital in Denmark has developed a new monitoring system that shows hospital-acquired infections and enable the hospital to quantify how many patients catch an infection while being hospitalized. Professor at Lillebælt Hospital, Jens Kjølseth Møller, is the mastermind behind the new system for monitoring of infections that SAS Institute has made possible by using text analysis. Jens Kjølseth Møller expects the system to reduce infections in hospital by a third and thereby increase patient safety.

The system reflects Danish pioneer work that connects many years of clinical experience with modern technology. Breakthrough, says hospital CEO.

"Nobody can be satisfied that patients hospitalized at Danish hospitals are running the risk of getting a further disease. Therefore, working with patient safety is a key focus area for Lillebælt hospital. Now we have a tool that can read infections at patient level. This means that we can now enable our clinical managers to monitor our efforts and do more of the things that work. This is a new era in efforts to reduce hospital infections," says hospital CEO at Lillebælt Hospital.

The first complete monitoring system for infectionsHospital-acquired infections

Professor Jens Kjølseth Møller has previously developed a system that could make an overview of the number of infections by using the hospital's own files and databases. However, it was not possible to obtain a complete overview of the number of infections. The monitoring system could not detect the registered infections that doctors and nurses reported in medical records.

Therefore, Lillebælt Hospital chose to co-operate with SAS Institute because of their text analysis technology. The technology sets up rules and clinical terms that may present so-called 'triggers' relating to identification of an infection.

"We now know the number of infections during a given period in a given department. We went from fiddling with several figures to now in cooperation with SAS Institute to provide a management tool for doctors and head of departments. We provide SAS Institute with raw data, which then presents the information in a way that clinicians are used to retrieve other management information on," says Jens Kjølseth Møller.

Several hospitals request monitoring of infections

In 2014, for the first time, the department managers at Lillebælt Hospital could draw reports of all infections. The solution allows hospital and department managers to monitor the development of hospital-acquired infections with reports of overview and development over time from hospital level down to department and ward level.

"The information we have on patients today is the information that will help to avoid infections among patients tomorrow. Many of the things we already knew will be confirmed. But we will also be working more actively with what we call intervention, where we try to change procedures to see if we can do it better than we already do," says Jens Kjølseth Møller.

The professor is not only at a premium at Lillebælt Hospital, but is now being approached by everybody. In particular, the United States and our neighboring countries are interested in the new monitoring system. Here the question is about how the system can be customized to countries that do not have social security numbers or IDs like the Danish personal identification numbers.

Post a Comment