Hockeyanalys 2.0 - Nästa generations analys av hockeystatistik är här för att stanna!

”John! Har du de sett den här filmen?”, frågade Christer Bodell - en passionerad SAS evangelist inom Analys. Filmen hette Moneyball. ”John! Har du sett klippet om SAS, Maple Leafs och NHL ?”, frågade Jon Blomqvist.

Filmen och klippet hade jag inte sett  - men efter att ha sett dem såg jag att det faktiskt gick att kombinera min passion för hockey med mitt jobb… SPORTS ANALYTICS fanns i mitt medvetande och en ny tankeprocess satte igång i mitt huvud. Jag diskuterade saken vidare med Christer. Han var lika exalterad och hade nosat upp författarna Jan Lennartsson (Matematiker och tidigare handbollsspelare) och Carl Lindberg (adjungerade professor ) som tillsammans med den f d ishockeyspelaren Nicklas Lidström skrivit uppsatsen ”Game intelligence in team sports

Christer hade träffat författarna och fått det förklarat hur de i uppsatsen hade kartlagt Niklas Lidström spelsystem, och översatt det till faktiska sannolikheter via en matematisk modell, som statistiskt förklarade varför Niklas spelade som han gjorde. När de frågade Niklas om andra hade försökt kartlägga hans spelintelligens, så visade sig att ”ingen hade frågat tidigare”…

Intresset fick mig att bevaka hashtaggen #fancystats på Twitter och snabbt hittade jag svenska Petter Carnbro @numerartovertag som precis plockats in av Frölunda för titta och analysera just hockeystatistik - och plötsligt fanns inte hans blogg tillgänglig längre...

Och mitt i detta nyvakna hockeystatiskintresse öppnade NHL plötsligt upp sin skattkista med statistik och gjorde den tillgänglig.

-Jon!!! Har du sett statistiken från NHL? Vad tror du om att läsa i den i Visual Anlaytics?! (vårt SAS verktyg för analys och visualisering) ”Inga problem”, sa Jon - som även han fick kombinera sitt kanske ännu större hockeyintresse med jobb. Så sent på kvällarna  - efter arbetstid, droppade det in den ena analysen efter den andra om analyser som Jon gjort på NHL-data. Här följer några exempel på vad Jon fick fram!

 

Analys av tekningsstatistik

Vi börjar med analys av något som kan tyckas vara väldigt ordinärt – tekningar. Framgångsrika lag har som oftast duktiga tekare och bra statistik i så kallade special teams som avviker från snittet i NHL. Hur kan jag som coach få en överblick över samtliga tekare och hur de presterar jämfört med snittet i NHL? Med hjälp av spridningsdiagram tillsammans med analys (svarta regressionslinjen representerar snittet) kan coacher visuellt se vilka som presterar väl i dessa situationer. Varje punkt, i bilden nedan, representerar en spelare där x-axeln är antalet förlorade tekningar och y-axeln är antalet vunna tekningar. Jag som coach skulle alltså vilja ha spelare som ligger över den svarta linjen. Tydligt ser vi att den markerade spelaren (Jonathan Toews i Black Hawks) presterar mycket bättre än snittet när det gäller totalt antal tekningar under en säsong. Ger detta en fullständig blick hur Toews presterar och finns möjligheten till att bli ännu bättre och i så fall i vilka situationer? Analyseras endast toppnivån så kan man lätt missa viktigt fakta. Om vi bryter ner denna analys ser vi att Toews faktiskt har mycket sämre tekningsprocent i numerärt underläge jämfört med umerärt övertag samt mycket sämre tekningsprocent på bortaplan jämfört med på hemmaplan. Vad kan det beror på – är det rent av latet vid spela i numerärt underläge eller är förklaringen att Toews möter bättre motstånd i dessa situationer? Med hjälp av data, visualiseringar och analys kan vi hitta indikationer till varför och även fakta.

Blog - sören 3

 

Analys av spelares prestationer i matchavgörande situationer

Hur ska jag som coach välja rätt spelare när det hettar till, dvs ”Close Game situations”? Här ser vi att svensken Hampus Lindholm ligger mycket bra till. Storleken på bubblan visar att han får mycket förtroende vid s.k Close Game situations (stor bubbla = stort förtroende och mycket istid) samt han också är inne på fler mål framåt (y-axeln) jämfört med bakåt (x-axeln). Med hjälp av detta kan man också se vilka spelare som inte presterar så bra i dessa situationer (nedre högra hörnet). Varje bubbla representerar en spelare och gör det möjligt för coacher att få en samlad bild över alla spelare vid dessa sitationer. Underhållningsvärdet med hjälp av analyser och statistik skulle även kanske kunna höjas för publik och tittare i sofforna…

text till blogg

Blog - John2

 

Bara genom att lägga någon minuter kom alltså Jon fram till slutsatser som antagligen skulle ha tagit dagar/veckor att komma fram till med att stirra sig blind på 890 spelare med 343 mått på spelarstatistik! Och det här var bara några frågor som spontant dök upp i Jons huvud... Antal kombinationer av frågor – och svar blir närmast oändliga med NHL’s 343 mått på spelarstatistik. Lägg då till om det hade funnits tillgängligt data efter varje match och vi hade kunnat göra trender… Tex varför har antalet tacklingar för en spelare börjat minska? Några föklaringar kan vara att spelaren inte är tillräckligt fokuserad eller rent av skadad och vill minimera antalet fysiska situationer. Med analys kan lagets coacher arbeta proaktivt med spelarstatistk för att undvika dippar under säsongen. Även motståndarens coacher kan uppfatta nedåtgående trender för sina motståndares spelare. Med hjälp av data, visualiseringsmöjligheter och analys kan coacher hålla koll på samtliga spelare och jämföra dem.

När når då Sports Analytics på allvar Sverige och vilken sport & klubb tar på sig ledartröjan och gör en svensk ”Moneyball” ? Eller är den redan här? Via Frölunda? Eller kanske kan Karlskrona uppgång i SHL – med liten budget och ett avancemang från division 1 till SHL på 3 år delvis förklaras av analys av data då spelaren Tom Linder bland annat tackar ”Datacoachningen” i en segerintervju i SVT...

John Carlbäck @jcarlback  & Jon Blomqvist @JonBlomqvist

Post a Comment

Are Nordic companies maturing their big data journey?

For years, large geographical regions such as the US and the UK have experimented with big data analytics to gain true business advantages – creating an opportunity to adapt better to customer demands, to optimize business models and to mitigate risk. Meanwhile, most companies in the Nordic countries have been in a watch-and-wait mode and not set out on a big data journey to adopt technologies such as Hadoop.

During the past year, SAS Institute has experienced an increasing interest from organizations anxious to do more with the vast variety of data available to them. For this reason, SAS decided to take the temperature of the adoption of Hadoop technologies and big data analytics in the Nordic region as well as the maturity by country and industry, and what the primary causes, use cases and obstacles are at present.

In December 2014, we conducted telephone interviews and an online survey with more than 300 IT managers from companies across industries in Denmark, Sweden, Norway and Finland.

We found that 85% of companies in the Nordic region have a growing need for performing analytics on more data, and 6 out of 10 see a need to collect new types of data (such as clickstream, machine log, text, sensor, social media, videos and images).

The Nordics companies know that it is time to consider a new approach. As much as 92% believe they will gain competitive business advantages if they have a broader information picture for analytics and business decisions. Especially customer and market Intelligence, operational efficiency and innovation/R&D are key areas for setting out on a big data journey and consider adopting a technology such as Hadoop as a platform for exploitative analytics. Moving volume marketing to a more personal approach will open up for new markets, products and ways to grow a company.

This is all good. However, only half of the companies believe they have an infrastructure capable of meeting these needs and demands today. But Nordic companies are ramping up. According to the survey, 9% of the companies either have or are about to install Hadoop, and this adoption seems to double in 2015 – taking shadow IT into consideration, these numbers might be higher.

The need for information, faster, to make timely decisions on new and changing market opportunities, customer expectations and risks is a factor of which most of the organizations are aware. Yet only 13% believe they meet these demands satisfactorily today – and what happens when you include more data and new types of data?

A couple of reasons for the slower adoption of big data platforms such as Hadoop, in the Nordic region, seems to be concerns about the need to acquire new resources and skills not currently in the organization as well as uncertainty about the technology maturity.

What we experience is that the technology has matured and has a proven record – and in many cases, organizations already have people with insight in data and analytics. So is this just a matter of others to show how it should be done, and does the real issue more likely concern who actually owns a big data analytics initiative within the organization?

Maybe not surprisingly, companies within telecommunications and financial services are the most mature, leading the way in the Nordic region. The midsize and large companies in several other industries follow suit – and as more and more companies mature, organize themselves and show their competitive edge by adopting big data analytics – the buzz will disappear.

Learn more about the finding from the Nordic survey

Post a Comment

Det är dags att ändra bilden av vem en ingenjör är!

Idag tänker många människor att en ingenjör är en man med grått hår i vit labbrock. Det här gör att ingenjörsyrket inte ens finns med på kartan över möjliga framtidsyrken för framför allt tjejer som funderar över vad de ska bli när de blir stora.

Vi vill vara med och förändra det här genom att för andra året delta i Intoduce a Girl to Engineering Day, där företag över hela landet bjuder in tjejer i åldrarna 12-19 för att visa vilka roliga saker en ingenjör kan syssla med.

De tjejer som väljer att komma till SAS Institute kommer att få träffa några av de kvinnliga ingenjörer som arbetar här. Vi kommer att berätta vad vi gör om dagarna, och låta tjejerna själva leta i data och sedan dra slutsatser med hjälp av SAS Visual Analytics.

Anmälan till evenemanget och sker på www.igeday.com mellan 20/1-10/3.

 

 

Post a Comment

Aggregering och rapportering av risker, IT-arkitekternas dröm eller mardröm?

Att regelverken översvämmar bankerna är ingen nyhet och det talas ofta om regelverkstsunamis, och det är mycket diskussioner kring detaljstyrning mm. Men, man bör ändå skilja på regelverk och regelverk. Baselregelverket kring riskdatarapportering och riskdataaggrerering, BCBS 239 och dess svenska införande FFFS 2014:1 och FFFS 2014:30, är ju ingen detaljstyrning utans snarast kvalitet, ordning och reda på data - något som alla bolag redan borde uppfylla. Har man ordning på sitt data behöver man ju inte göra något – och har man inte ordning… så kanske man kan få budget till att fixa till det…

Det nya regelverket kräver helhetsyn och automatisering för snabbare riskberäkningar och tydligare riskrapportering hos banker. Att hantera och prissätta risker är kärnan för bankernas verksamhet. Det är önskade risker som man tjänar pengar på – såsom kreditrisker, marknadsrisker och likviditetsrisker – och dessa ska naturligtvis vara överblickbara och korrekt  beräknade och rapporterade både för banken totalt som för olika enheter. Så det här borde ju redan vara perfekt hos bankerna, vad är problemet?

Well, under finanskrisen 2007 uppdagades stora brister i bankernas förmåga att på ett automatiserat och snabbt sätt ta fram riskexponeringarna för olika delar i bankerna och enligt Baselkommittén har detta fortfarande inte adresserats varför de nya kraven anses nödvändiga för att skydda deras kunder och i slutändan hela samhället. Ett nytt regelverk för styrning och risk för systemviktiga banker har därför tagits fram som ett komplement till Basel III. Svenska Finansinspektionen har i FFFS 2014:1 och FFFS 2014:30 infört delar av detta i Sverige och har även under hösten genomfört en studie i syfte att undersöka hur bankerna står sig i detta perspektiv. Resultaten är ännu inte offentliga men vi hoppas att Christer Furustedt, från Finansinspektionen kommer att berätta om detta på vårt seminarium den 14 november.

Men om det nu inte är perfekt idag, hur funkar det egentligen? Rapporter produceras ju regelbundet både internt och externt. Styrelse och ledning måste ha kontroll på vilka risker som tas eftersom de i slutändan är ansvariga och behöver ett bra beslutsunderlag och de får ju mängder av rapporter. Är inte problement löst då? Tyvärr inte skulle jag säga. Det managementkonsultbolag har sett är att bankerna har mycket manuell handpåläggning, ibland i flera led, i sin riskdataaggregering och riskrapportering vilket, om det blir fel, kan ge upphov till stora operativa risker då affären, styrelsen och ledningen måste fatta beslut baserat på felaktiga underlag.  En viktig konsekvens av det nya regelverket är att strukturen gällande beräkningar och riskdata måste automatiseras i mycket högre grad. Att som idag använda Excel i antal olika separata led fungerar inte längre, utan helt nya datastrukturer måste till. Då det oftast är många manuella steg innan riskrapportering, så införs onödigt många möjliga felkällor och totala risken blir svår att överblicka. Hur detta skulle kunna adresseras kommer vi också prata om på seminariet den 14 november och Carl Raning från Oliver Wyman kommer berätta om sina erfarenheter hur detta kan adresseras med en kombination av interna system och i kombination med nya. Generellt kan sägas att riskrapporteringen kommer bli mer tillförlitlig efter detta regelverk.

Men, vi pratar ju om riskrapportering – utan att nämna beräkningar – beräkningar är implicit i detta regelverk. Vad vi ser är att de olika riskerna oftast behandlas separat idag. Med de nya direktiven kommer sannolikt kredit- marknads och likviditetsrisker inte längre behandlas som åtskilda enheter, utan istället görs beräkningarna på samma data vilket gör dem lättare att jämföra och aggregera och även stresstesta. Med rätt verktyg kan man också ha samma prisfunktioner för en banks tillgångsvärdering och olika risktyper. Detta ger ett mer holististiskt perspektiv, med integrerad företagsövergripande riskhantering istället för det lapptäcke av riskhantering och manuella steg som ofta sker idag. Det kommer bli en kvalitetsförbättring och en affärsfördel givet att man är beredd att göra den investeringen som krävs för att detta ska vara möjligt. Det beror i sin tur hur regelverket tolkas och övervakas från Finansinspektionens sida.

Det kan för vissa banker innebära en stor kostnad initialt att byta systemen, men det finns stora kvalitetsförbättringar att göra utan att göra så radikala steg som att byta samtliga system. Rätt investeringen kan räknas hem genom ett positivt business case. En generisk riskmotor som kan läsa in information från övriga risksystem på detaljerad nivå och som samtidigt kan vara en mellanväg som ger snabba resultat.  Men på sikt är detta till gagn för alla. Undersökningar som managementkonsultbolagen (tex Oliver Wyman – ”The Risk Data Agenda”) gjort visar att den operativa verksamheten gynnas och att kostnaderna minskar på sikt. Vi har sett exempel på felrapportering och på vilka oerhört svåra konsekvenser det kan få.

På vårt frukostseminarium den 14:e november om insamling, aggregering och rapportering av risker ser jag fram emot att höra Jon Blomqvist från SAS Institute berätta mer om hur SAS kan visa att systemlösningarna kan blir en sann dröm och inte en mardröm för bankerna och kreditmarknadsbolagen..!

Post a Comment

Hög tid att räkna med detaljhandeln!

Jag har förmånen att få arbeta med många av våra stora detaljhandelsföretag i Norden. Det är en aldrig sinande källa till inspiration. Men det ger också upphov till en del grundläggande funderingar. De senare åren har varit tuffa med hårdnande konkurrens, nya kanaler och framförallt mer makt åt kunderna. Lönsamhet har blivit än mer utmanande och fokus på marginaler och kundlojalitet ökar.

Jag menar att det finns ytterligare en viktig potential till förbättrade marginaler – att i större omfattning använda mer faktabaserade beslut. Och att man kombinerar fakta med rätt beräkningar med utgångspunkt i kunderna. Ett exempel på det är att kunna uppskatta framtida efterfrågan på en viss vara i en viss butik givet att man har köphistorik. Sedan kan man låta resultatet styra lagernivåerna och påfyll av varor och även inköp till lager. Men det finns förstås utmaningar.

Många detaljerDetaljhandelsbranschen är rik på just detaljer. Varje vara vi som konsumenter köper är en unik artikel. Varje butik är också unik med en kundkrets som har sitt eget köpebeteende. Och i många avseenden är varje kund unik. Detta har gjort att man sedan länge investerat i bra IT-stöd för att kunna hantera all denna information i verksamheten.

Man hanterar information. Men man utnyttjar inte potentialen fullt ut. Det tar inte verksamhetens resultat så mycket längre. Ett stabilt ERP-system är en nödvändighet precis som ett kreativt inköpssamarbete eller en förutsägbar produktkvalitet. Men om man nu vill ta ett ytterligare steg för att bättre förstå sina kunder. Eller hitta andra sätt att garantera tillgänglighet i butiken utan att öka varulagret, vad gör man då? Det bör ju vara något nytt, helst någonting som andra inte gör så att det skapar en konkurrensfördel. Låt mig exemplifiera:

Idag räknar man i högre grad än tidigare på hur man ska kommunicera. Med hjälp av matematik och rätt data är det möjligt att skapa relevanta erbjudanden med unika produkter per hushåll. För kunderna är det till största delen positivt. Mer relevans sparar tid i kundledet. Hanteras integritetsfrågan kring informationen som kunden lämnar på ett bra sätt, är det en vinna-vinna situation. E-handeln driver på detta i och med att man saknar fysisk butik samtidigt som man får viktig information om kunden vid besök på sajten. Känner du att du som kund är unik och får relevanta personliga erbjudanden? Har du fått något positivt utöver det du förväntade dig?

Alla inom detaljhandeln har ett behov av att balansera tillgänglighet mot lagerkostnad. Rätt balans betyder maximal försäljning med minsta möjliga varulager. För att kunna hitta den balansen behöver man kunna beräkna efterfrågan på en viss vara för alla butiker. Notera att butikerna har olika efterfrågan på samma vara och dessutom olika stora lagerutrymmen (hyllor). Man behöver alltså beräkna efterfrågan butiksunikt. Hur tänker du när ditt favoritkaffe är slut i hyllan?

Inom mode  designas och köps kollektionen upp av producenter i Asien långt före varan ska finnas i butik. Varje vara finns i ett flertal varianter, där t.ex. färg och storlek varierar. Hur hittar man rätt kvantitet för köp? Och hur allokerar man sedan ut rätt kvantitet till en viss butik när varorna väl finns i lager? Varför är skjortan i storlek 41 slut men det finns många stl 43 kvar?

Gemensamt för dessa exempel är att just förmågan att räkna blir viktigare. Matematik och data har blivit högaktuellt. Detaljhandeln har på senare tid anställt analytiker med denna bakgrund och jag tror vi bara sett början. Men det räcker inte med att kunna räkna. Man måste också vara väl insatt i verksamheten samt ha god förståelse för hur IT-stödet sitter samman för att kunna göra nytta. Traditionellt så är handeln ERP-tung. Mycket har fokuserat kring grundfunktionalitet samt givetvis att få till masterdata. Det är svårt att bedriva effektiv handel om man saknar ett gemensamt artikelregister. Behovet av chefer och medarbetare som har analytiska kunskaper, förstår verksamheten och IT-stödet ökar snabbt. Här finns utmaning nr 1 – hur rekryterar och behåller man rätt kompetens?

Rapportering och uppföljning har också varit i fokus. Vilken effekt har vår TV-reklam? Har lageromsättningshastigheten gått ned? För att möta detta behov har man investerat i BI-verktyg ofta kopplat till ett gemensamt datalager där man lagrar viktig historiskt data. Över tiden har man samlat på sig mycket omfattande volymer data. Dessvärre använder man inte mer än bråkdelen av detta till att faktiskt fatta beslut. Här talar vi 3-5% av volymen som kommer till faktisk användning. Investeringar i datalager är i de allra flesta fall omfattande.Mycket data

Tittar man litet närmare på vilket data man faktiskt vill räkna på för att kunna ge ökade marginaler så kommer en ny insikt. Man har inte alltid det data man vill ha i sitt datalager. Helt enkelt beroende på att dagens behov inte fanns på ritbordet när datalagret byggdes. Och det är en omfattande, dvs kostsam, insats att göra om. Detta menar jag är utmaning nr 2 – tillgång till rätt data.

Handeln är försiktig med investeringar av naturliga skäl. De  företagsledare jag mött är skickliga på handel. De har ofta arbetat inom många funktioner och lärt sig verksamheten inifrån. De kan försäljning, marknadsföring och butiksdrift. De har en utvecklad känsla för kunder och service. De har en mycket god kunskap om detaljer i verksamheten och vad som skapar framgång. Och de har ett sunt ledarskap. Många är duktiga på att räkna, ofta drivet av att de varit butikschef, försäljningschef eller inköpschef.

Men de har sällan en djupare förståelse för IT-stöd och inte heller den mer avancerade matematik och den nya kompetens som håller på att bli allt mer viktig för branschen. Detta gör det så viktiga strategiska arbetet svårare. Eller mer riskfyllt kanske då man i många fall är beroende av de strategiska rådgivarnas insatser. Och detta ser jag som utmaning nr 3 – hur säkerställer man rätt strategiska satsningar?

Jag tror det är en tidsfråga innan vi ser fler strategiska projekt som bygger på att använda data för bättre beslut och därmed bättre resultat. Konkurrensen kommer att driva detta. Med en övertygelse i företagets ledning blir det mer en prioriteringsfråga och en kompetensfråga. Och det är kanske här den största flaskhalsen kommer att vara – hur hittar man framtidens ledare som klarar av att kombinera analys, verksamhet och IT-stöd i sitt ledarskap? Och den kanske allra viktigaste frågan – hur får man dem att stanna och göra stordåd?

Post a Comment

En söt liten elefant, med stora krafter - Hadoop

Är du lite osäker på vad hypen kring open source- systemet Hadoop handlar om? Då är du inte ensam om den känslan. Om sanningen skall fram, kikar vi på ett tekniskt koncept där bara de som verkligen tänder på 0:or och 1:or förstår djupet. (Titta på videon nedan för en snabb introduktion till nya tekniska ”buzz words”).

Möjligheterna som den nya tekniken för med sig är emellertid stor och är därför bra att känna till. Särskilt om du eller din verksamhet kan se potentialen i att arbeta med analys av stora datamängder från många olika källor.

Många företag, särskilt i USA är arbetet redan igång med Hadoop och analysföretag som Gartner och Allied Market Research förutspår en massiv tillväxt under de kommande åren. Av allt att döma så är det frågan om en ny teknologisk epok som kommer ändra vårt sätt att arbeta med data och analyser. Då analyskopplingen är uppenbar har R&D-avdelningen på SAS länge varit i färd med att integrera HADOOP och SAS.

Extra muskler för hantering av Big Data - på attraktiva villkor

Men vad är det som är så intressant med Hadoop? Elefanten är trots sin söta utseende, ett riktigt muskelberg som kan användas för att lagra och hantera data både smidigt och kostnadseffektivt. Detta gäller även enorma datamängder från Facebook, eBay, Yahoo, etc.

Hasoop är inte en databas i traditionell mening, utan se det istället som ett ”open source framework” som kan hantera data i nästan alla storlekar och format. Det kan användas till enbart datalagring, i kombination med verksamhetens data warehouse eller för att utforska nya möjligheter med Analytics. Några av fördelarna med Hadoop är:

  • Lägre omkostnader för lagring av Big Data. Open source-software är i princip gratis och Hadoop använder standardhårdvara.
  • Hastighet. På grund av den distribuerade modellen (där många datorer delar på arbetsuppgiften), kan mycket stora datamängder behandlas mycket snabbt.
  • Skalbarhet. Det krävs inte mycket administration för att lägga till fler maskiner, kostnaden att göra det är känd och tydlig.
  • Flexibilitet. Du behöver inte bearbeta data innan den lagras, inte heller ostrukturerade data såsom text, bilder och videoklipp. Du kan lagra så mycket data du vill och senare bestämma hur den ska användas.
  • Pålitlighet. Hadoop är ett mycket robust system då hårdvarufel bara vidarebefordrar det pågående ”jobbet” till en annan server och där processen fortsätter.

Det låter nästan för bra för att vara sant, några nackdelar måste väl ändå finnas?  Generellt är Hadoop ett något omoget ekosystem med några lösa trådar. Det använder flera programmeringsspråk, och det finns få grafiska användargränssnitt, så det kan kräva (nya) kompetenser. Genom kommersiella partners som Horton Works eller Cloudera går dock mycket att undvika och det sker också en snabb utveckling på området

Hadoop ger "analytiskt bränsle" till SAS
Verksamheter som idag använder SAS får också lättare tillgång till den nya tekniken. Fördelen med att kombinera de två världarna är att man får ännu bättre möjligheter att hämta värdefulla insikter ur Big Data - inom en rimlig ”hardwarebudget”.

Det finns redan åtskilliga SAS-lösningar som integrerar med Hadoop och utnyttjar processorkraften i klustret. Det gäller för data management, business analytics och avancerad analys, och fler är på väg. SAS-användare kan därmed utnyttja Hadoop via SAS, som de redan känner och ta del av de nya grafiska SAS-gränssnittet mot HADOOP i användandet.
Om du vill veta mer om SAS-produkter anpassade till Hadoop, läs detta whitepaper. Om du vill veta mer om Hadoop kan du läsa fler artiklar och rapporter.

Post a Comment

The need for speed and the need for structure

In this day of big data, predictive and prescriptive modeling, data science, and many other hot topics, a surprising amount of companies are still struggling with the old mantra of business intelligence – getting the right information to the right person at the right time. The “right information” and “right person” aspects are often somewhat under control, but the “right time” is often severely lacking. It is not uncommon for business users to have to wait for several months for simple changes to reports (at which point, you could really question the “right information” aspect as well, since needs may well have changed during that time period)!

A turnaround time measured in months is simply not acceptable.  Whatever function is responsible for the delivery of reporting and analysis should really ask themselves why it has to take so long. Most likely, the answer will be: structure. Of course, technology and capability restrictions typically play a role as well when it comes to delivery times, but release cycles, meetings, architecture councils and other control instances, decision points, and the always prolific sending of emails back and forth, often seem to be where the most time is spent. Time that perhaps could be better utilized?

Set higher goals

I am not, however, suggesting IT should streamline current processes to shave off a week or a month. The question should be: How can we do it in a day? “Impossible!” you might say, but is it really? Or is it just because ingrained ways of working seem impossible to sidestep?

Why is it that whenever a presales team from a software vendor come in, they are able to deliver content in just a few days? POCs or prototypes for sure, but content nonetheless. And why is it that there always seem to be a few persons in every organization that are able to produce results quickly, cutting and pasting or using homegrown extraction programs? “But it’s different, they are sidestepping all our processes! We can’t put what they produce into production! It’s not even documented or tested!” you say. But does it matter? If they deliver and you don’t? And more importantly, could a similar way of working be adopted internally? Could you bypass some or all of the time thieves? Deliver the goods quickly, and document and integrate afterwards into existing structures in a controlled fashion?

The answer, in many cases, is yes. And it is being done in companies in the Nordic region right now.  In some places, it is called a lab or a sandbox. In others self-service, and in yet others, fast tracking. And in some rare instances, it is called nothing at all, or rather, business as usual.

A matter of balance

The research firms have acknowledged the phenomenon. Forrester talks about agile BI. Gartner calls it bimodal IT. The Gartner viewpoint encompasses the entire IT function, highlighting the difference between doing IT right and doing IT fast, doing IT safely and doing IT innovatively, working the plan and adapting. But the message is the same – businesses need to be able to adapt quickly, and IT needs to support that. In the BI world this translates to time to intelligence. Getting information out there quickly will be a top priority. And quite frankly, the inability of most BI teams to do so seems to be an important source of discontent within the end user community today already.

So does this mean all existing processes should be thrown out the window, and chaos reign in the name of innovation? Of course not. As always it is a matter of balance. You use the lab or the fast track where it makes sense. For financial or regulatory reporting? Probably not. But for one-offs, such as a business controller wanting to understand the driving factors behind a certain observation, the fast track is probably both much faster, more cost efficient, and also able to deliver higher quality answers. Information intensive and highly adaptive processes like revenue assurance are also contenders for a more agile approach for information delivery in some companies.

So the next time a sales manager wants to understand which ones of his sales people are giving large-client discount rates to small clients, or understand how a certain product is perceived in a specific market or by a specific segment, you could say to yourself – “you know, this sounds like a one-off, maybe we should try that fast track thingy I read about the other day”.

Will you need new software? Maybe. Will you have to change your processes? Certainly. But if you do, it could be the very decision that finally lets you stay on top of your information challenges. Maybe a little experimenting outside of your comfort zone might be worth it?

Post a Comment

Vad sägs på sociala medier i den politiska diskussionen?

2014 är ett supervalår i Sverige med både Europaparlamentsval och allmänna val. Intresset kring valåret är stort och genererar en ökad aktivitet på sociala medier och andra forum där politiker och medborgare möts för att diskutera den svenska politiken.

SAS Institute har under året jobbat med att analysera det politiska klimatet i Sverige för att försöka förstå medborgarnas attityder till olika partier och frågor och vad som driver diskussionen. Med SAS verktyg analyseras uppgifter från nyhetssajter, forum, bloggar, microbloggar (Twitter) och andra sociala medier såsom Facebook, Flickr, Youtube, mfl. Genom att använda avancerad text- och sentimentanalys kan vi omvandla den ostrukturerade textmassan till insikter som vi kan agera på. Datat grupperas och kategoriseras baserat på vilket ämne och/eller parti som diskuteras. Därefter analyserar vi attityden i det som sägs.

Under Almedalsveckan följde vi bland annat debatten i sociala medier och hittade tydliga samband mellan utspelen av politikerna och den diskussion som pågick på nätet. När vi tittade närmare på Socialdemokraterna blev det tydligt att frågan kring skola och utbildning var den hetaste frågan i samband med Stefan Löfvens tal. Det intressanta är att den frågan under längre tid inte alls varit lika viktig eller debatterats i samma utsträckning som andra frågor.

Trendanalys på de hetaste frågorna kring Socialdemokraterna. S Löfven pratade den 29 juni.

Trendanalys på de hetaste frågorna kring Socialdemokraterna. S Löfven pratade den 29 juni, där skola och utbildning toppade diskussionen.

Våra analyser bekräftades sedan av Sifos nätundersökning som presenterades den 1 juli. Där kom det bl a fram att väljarnas viktigaste frågor inför valet var skola, sysselsättning, ekonomi och sjukvård. Skola, ekonomi och sysselsättning ligger också i toppen vad gäller diskussionen på sociala medier enligt våra mätningar, medan sjukvård inte debatteras lika mycket.

Vi följde också sociala medier i realtid under partiledartalen där vi fick en direkt analys av hur talet togs emot, både i form av volym på diskussionen och vilken attityd väljarna har.

Reaktionen på Twitter under Fredrik Reinfeldts tal i Almedalen.

Reaktionen på Twitter under Fredrik Reinfeldts tal i Almedalen.

Under Moderaternas dag i Almedalen pendlade attityden till Alliansen kraftigt. Under förmiddagen dominerades diskussionen av Alliansens misslyckade förändring av sin logga, som i sitt nya utförande lästes ”asen”. Fredrik Reinfeldt vände på detta genom ett mycket väl mottaget tal på kvällen, vilket också återspeglas i relationen mellan rött och grönt på bilden ovan.

Samma teknik kan användas för andra ändamål. Inom offentlig sektor kan du använda det för att lyssna och förstå hur medborgarna upplever myndigheters agerande eller vilka behov som finns vilket bidrar till utveckling av deras verksamhet. Det blir myndighetens öra mot rälsen för att lyssna på medborgarna.

Vi fortsätter analysen av den svenska politiken under resterande delen av valrörelsen fram till valet i september. Jag hoppas att vi ses på SAS Forum 18 september där jag kommer att presentera vår valanalys – ”Vad sägs på sociala medier i den politiska diskussionen”?

Post a Comment

Make the ‘New Deal’ handshake with Your Customers! Gain full and up-front permission to use their data.

scale

Loyalty cards and loyalty programs have existed for many years in the retail trade. Discounts, benefits, special offers, stickers and much else have been tried, but with mixed or no success. In practice, the stores have found it difficult to develop and strengthen customer loyalty, and this probably because we as customers are so price-conscious.

Omni-Channel is on the way
However, most chains also work on introducing more channels and utilizing the increasing amount of information on the individual customer. The industry talks about ‘omni-channel’, i.e. when it takes a unified approach towards the individual customer, regardless of whether this is face-to-face at the store, in the web shop, via phone or via mail. Many talk about Omni-Channel and 1:1 but very few actually do it. This area both holds great potential and considerable challenges.

If the store has access to my preferences, then it can inform me of attractive deals within a given category. The chain can store and update a basic shopping list for me. The store can also make my purchase experience easier and faster because the item can be set aside, or because it knows my history, behavior and preferences. The store may also register both my and my wife's purchasing behavior – and alert me if I am about to purchase 4 liters of milk, when my wife did so yesterday. Via my smart-phone, the chain also knows where I am – and alert me of attractive deals in nearby stores.

You need the customer’s permission
In my opinion, permission is key to being able to provide these benefits. When it comes to the issue of data and protection of privacy, many companies hesitate. I can easily imagine, however, that the first major grocery chain, which openly and honestly makes an agreement with its customers will gain a significant lead and the “first mover advantages”. They should ask customers if they can use the customer data to create benefits for the customer – and for themselves. They should make the ‘new deal’ handshake of the retail trade with their customers. Why not just be honest about it?

How can the retail trade do this in practice?
First of all the chain must be certain that it can deliver real and unique data-driven benefits and services to the customers. I imagine that the chain needs to ask for explicit permission to use the data – and list the customer benefits triggered within each relevant area. The customer is then able to select and deselect and thus see the consequences of giving access or not.

Personally, I appreciate the honesty and the customer benefits delivered. And I prefer that the chain is honest, rather than working with my data secretly and trying to manipulate me into certain actions or behavior. Once we have seen the advantages and realized that this approach does not pose a threat, then we quickly adapt to it – that’s human nature.

What is new in this approach?
What is truly new is to look at the individual customer and the individual customer's preferences and data – and here we talk about all relevant data. If I give the chain permission to use my data, then it can see what I purchase, when I come to the store, and when I am near the store. They will maybe also know about my family, my dog, my car etc. And if this wide data access triggers great benefits, then it is easy to imagine that the chain is allowed to learn even more things about me.

It is the individualization, which all these data initiate. Using an in-depth data-based loyalty engine, the chain can work with much more specialized target groups and adapt to many different groups of customers with various needs and preferences simultaneously. Consumers need to know that the more the retailer knows about you as a person and your doings, the more benefits and services the retailer can offer you. But it all comes down to balancing transparency, trust and benefits, and the retailer has to have 110% control over data and privacy. If You manage to get hold of the Convenience-driven Innovators and Early Adopters, the rest will soon follow.

 

Post a Comment

Guest blog: 5 Useful things about experimentation that business can learn from the world of science

By Stefan Ahrens, Sr. Solutions Architect, SAS Germany

556Recently, there has been a hot debate about a Facebook experiment where users unwillingly participated in a psychological study with manipulated news feeds. While the fact that Facebook customers are involved without their prior consent is an entirely valid discussion, let’s not throw away the idea of experimentation entirely.

Quite the contrary, experiments – done the right way – can help us gain knowledge with a minimum amount of exposure by those that are affected. In other words, if you know how to set up the experimental conditions in a proper way, you may be able to get the same amount of information – with a lower number of what in statistics we would call „experimental units“. It goes without saying, that it’s still a good idea to seek approval by your customers before you start experimenting on a grand scale.

Read More »

Post a Comment