Hidden Insights

Experience the possibilities with Business Analytics
Analytics
Mikael Johanson 0
Den moderna analysfabriken

I min första bloggtext nämndes tre sätt att gå tillväga för ett effektivare och mer värdeskapande analysarbete i en organisation. I detta inlägg kommer jag att gå djupare in på begreppet Analysfabrik och reflektera kring vad det är i en era av Big Data Analytics-hausse. Analysfabriken Min spaning kring att

Analytics
Anders Helmø Larsen 1
Transformation and convergence in the health and life science ecosystem

Introduction and Digitalization Digitalization is without doubt dramatically transforming all industries, with some industries more on the forefront than others. With health & life science (HLS) being a more regulated (and some would say conservative) environment, the digital transformation has perhaps had a slower adoption. This is dramatically changing now, and