Hidden Insights

Experience the possibilities with Business Analytics
Analytics | Customer Intelligence
Henrikki Hervonen 0
Shhh...data puhuu

”Tämähän maksaa itsensä takaisin todella nopeasti”, kuulostaa perinteiseltä myyntipuheelta. Tällä kertaa kommentti tuli kuitenkin spontaanisti kansainvälisen palveluorganisaation tietohallintojohtajan suusta, kun hän näki ensimmäistä kertaa visuaalisesti esitetyn analyysin organisaationsa myynnin tehokkuudesta. Eikä nyt puhuta mistään raportin visualisoinnista upeilla liukuväreillä. Nyt puhutaan kovan luokan analytiikasta, jossa vuosien myyntidata murskataan tilastollisilla algoritmeilla atomeiksi

Analytics
Linda Ögren 0
Framtidens IT-talanger på studiebesök

Imorgon tisdag kommer en åttondeklass på studiebesök för att se hur vi på SAS arbetar med analys. Det är i samarbete med Next Up, som är ett strategiskt initiativ från IT&Telekomföretagen, som syftar till att långsiktigt inspirera unga människor, i synnerhet flickor, till studie- och yrkesval som leder till en framtid inom

Customer Intelligence
Niklas Huss 2
Medborgarinteraktion med digitalisering och analys

Ökad användning av information för att förbättra medborgarinteraktionen är ett område som flera av våra offentliga kunder runt om i världen idag arbetar med och ser stora effekter av. Exempelvis har Ministry of Social Development på Nya Zeeland sparat ca 6 miljarder kronor under en fyraårsperiod som en följd av ökad informationsanvändning. I Danmark ser

1 185 186 187 188 189 193