Banking

Inge Grini 0
CRD IV: Vet bankene hva som kreves?

Inge Grini, Sales Manager – Risk Management, SAS Institute Rapporteringskravene i det nye CDR IV direktivet ble klart rett før jul i fjor.  Alle norske banker må i løpet av året levere nye rapporter til myndighetene som følge av dette. Norske banker står overfor en stor utfordring. Allerede i november

1 10 11 12