Tag: Visual Analytics

Data Visualization
Georgia Mariani 0
University of Idaho replaces legacy BI system with SAS Visual Analytics

When a busy university analytics team is tasked with creating a new, interactive way to share data with dozens of different constituents, data visualization from SAS is the obvious answer. The University of Idaho’s office of Institutional Effectiveness and Accreditation is the source for comprehensive information, analyses and university statistics.

Analytics | Data Visualization
Tomasz Rydzewski 0
SAS Visual Analytics - reguły wyświetlania

Styl prezentacji danych jest ważnym aspektem raportów. Użyta kolorystyka oraz metody wyróżniania mają znaczący wpływ na sposób odbioru, a także szybkość zrozumienia danych. Mają zwykle na celu zwrócenie uwagi na najważniejsze informacje, mogą wskazywać na pewne zależności lub wartości odstające, a nieodpowiednie ich użycie może prowadzić do nieporozumień czy nawet

Analytics | Data Visualization
Tomasz Rydzewski 0
SAS Visual Analytics - jak wykorzystać potęgę analityki?

Obecnie większość firm, operujących na danych, korzysta z mniej lub bardziej zaawansowanej analityki. Ten trend przestaje być przywilejem wielkich korporacji, a staje się standardem dla wszystkich, także małych i średnich firm. I tak jak potrzeba korzystania z analityki rozprzestrzenia się wśród firm, tak dzieje się to także wewnątrz organizacji, zwiększając

Advanced Analytics | Analytics | Data Visualization
Helge S. Rosebø 0
Lachs mit Eiscreme – und wie sieht Ihr Self-Service aus?

Self-Service Business Intelligence (BI) wartet mit einer ganzen Reihe von Vorteilen auf, einer der wichtigsten ist sicherlich Agilität. Doch gerade diese Agilität kommt manchmal der Governance eines Unternehmens in die Quere. Nicht selten passiert es, dass Anwender angesichts des blinkenden schönen Self-Service-Visualisierungstools die vereinbarten Regeln außer Acht lassen. Hier die

Data Visualization
Leo Sadovy 0
How to make your pie chart worse

You have all seen, or perhaps even created, some really bad graphics: Cluttered, confusing, too small, incomprehensible. Or worse, the author may have committed one of the three unforgivable sins of data visualization by deceptively distorting a map, truncating the axis so as to misrepresent the data, or used double

Analytics | Data Management | Data Visualization
Ian Jones 0
No data scientist? No analytics platform? No problem.

“Analytics” and “data scientist” aren’t new terms, but they are trending buzzwords. The popularity of these concepts has created a false impression: Analytics are mysterious abstractions that can only be decoded if you have a white lab coat and an advanced degree in computer science. The reality couldn’t be more different.

Data Visualization | Students & Educators
Katrina Miller 0
Dashboard vs. Scorecard: Measuring the Impact of Educator Preparation

With educator preparation programs (EPPs) under fire, states must make difficult decisions on how to hold EPPs accountable, provide information for program improvement, and offer consumer information to the public on EPP efficacy. In conversations I’ve had with state leaders grappling with this issue, I have seen a debate arise

Advanced Analytics
SAS Poland 0
Business Intelligence: 4 główne trendy w rozwoju

W rozwoju narzędzi Business Intelligence oraz w sposobie ich wykorzystania w nowoczesnych organizacjach można wyróżnić 4 dominujące trendy. To właśnie one przełożą się na kierunki rozwoju tych narzędzi, zmienią ich rolę we wsparciu procesów decyzyjnych i budowania przewag konkurencyjnych. Trend 1: Modele samoobsługowe Popularyzacja wykorzystania narzędzi BI w przedsiębiorstwach do

Analytics | Data Visualization
Michael Herrmann 0
Sind Sie ein Geodät ?

Sind Sie ein Geodät ? Tragen Sie Ihr Smartphone in den Wald? Wenn, dann wohl eher unbewusst und ohne einen expliziten Standpunkt zu suchen... Ihr Smartphone hat einen – und zwar so plus/minus fünf Meter genau. Und das ist gleichzeitig der Ausgangspunkt für eine visuelle Verbesserung der Welt – einfach so beim

Stuart Rose 0
No expertise required…

How many of us have used the phrases… It’s a piece of cake Anyone can do it It’s as easy as ABC I could do it with my eyes shut When it comes to business intelligence it should be “easy peasy” but for many organization it can still be a

1 2 3 4 7