Swedish

Analytics
Mathias Arbman 0
Är Big Data hypen äntligen över?

Företag och organisationer världen över sitter idag på stora mängder information oftast helt ovetande om den enorma potential som döljer sig under ytan. Det är många gånger svårt för ledningen att förstå värdet av tillgången och hur den kan realiseras för att bidra till att förverkliga verksamhetsmålen. Mängden data i världen

Analytics | Customer Intelligence
Niklas Huss 1
5 profetior för framtidens offentliga sektor

Beslut grundade på förutsägbara insikter, individanpassad medborgarservice och en stor brist på big data scientists. Det är några saker som kännetecknar framtidens offentliga sektor. De senaste årtiondena har offentlig sektor spenderat miljarder på att digitalisera verksamheten men det är först nu som man har börjat ta tillvara på möjligheterna i

Analytics
Mikael Johanson 0
Den moderna analysfabriken

I min första bloggtext nämndes tre sätt att gå tillväga för ett effektivare och mer värdeskapande analysarbete i en organisation. I detta inlägg kommer jag att gå djupare in på begreppet Analysfabrik och reflektera kring vad det är i en era av Big Data Analytics-hausse. Analysfabriken Min spaning kring att

Gisela Östlund 0
Värde i vården med Big Data

Larmrapporter och debattartiklar duggar tätt om problem och kriser inom sjukvården. Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Inte bara i Sverige utan i hela världen. Även om det finns många typer av sjukvårdssystem, allt från skattefinansierade till försäkringsfinansierade, så är utmaningarna ofta desamma. De kan sammanfattas i följande ambitioner: