Få ut rätt nytta av en Data Scientist

0

Att leda analytisk kompetens har sina utmaningar. Att enbart anställa eller utbilda en Data Scientist är inte tillräckligt, för att få ut ett riktigt affärsvärde eller nytta måste de ledas på rätt sätt.

Data Scientist 42-61173121Vad bör då ledningen tänka på för att få ut det mesta av sina Data Scientist? En framgångsfaktor är att i organisationen skapa stöd för Data Scientist bland beslutsfattarna. För att få den trovärdigheten och mandatet behöver en Data Scientist ha både kunskaper och förmågan att kunna kommunicera på ett sätt så att beslutsfattarna känner igen sig. En annan är att Data Scientists engagerar sig i komplexa och kunskapsintensiva arbetsuppgifter och behöver utbyte och intellektuell stimulans därför är det vettigt att gruppera dem tillsammans. Ett sätt är då att gruppera Data Scientist inom organisationen tillsammans men ha dem fysiskt nära beslutsfattarna

Det är några av de rekommendationer Jeanne G. Harris och Vijay Mehrotra sammanställt som framgångsfaktorer i rapporten “Getting Value from Your Data Scientists”, MIT Sloan Management Review. Rapporten bygger på intervjuer med 300 data-analytiker och sammanställer vad ett företag behöver känna till för att leda och få ut mest affärsnytta av denna kompetensprofil. Sammanfattningsvis innehåller rapporten följande rekommendationer:

  • Ge Data Scientists mandat att leda i organisationen
  • Ge Data Scientist dina största affärsproblem – kliv sedan åt sidan
  • Skapa stöd för dina Data Scientist bland beslutsfattare
  • Organisera Data Scientists tillsammans men ha dem nära beslutsfattarna
  • Uppmuntra Data Scientists att vara ute i verkligheten, göra det hårda jobbet
  • Bygg analytiska team med olika inriktningar och färdigheter
  • Belöna Data Scientists på rätt sätt som motiverar dem

De fastställer att Data Scientist är inga mirakelmänniskor. De är trots det kompetenta och professionella data analytiker som tillsammans med andra nyckelpersoner i organisationen kommer kunna hitta verklig nytta och värde ur Big Data.

Beställ och läs hela rapporten här

Share

About Author

Patric Hellgren

Advisory Business Program Manager, Nordic

Business & Development & Strategic Partnerships ”Business Analytics provides the best results when customers, suppliers and partners collaborate in a common language, models and understanding in what real value predictive analytics deliver" I spend most of my time trying to unpack the complexities of blending data analytics, skills sharing and humanity in ways that contribute positively to higher business value. Throughout my career, I have been driven by a passion to develop business models where core competencies of actors work together to achieve scalability and higher performance for end-customers. In a world that has become increasingly digital, this has become even more of a distinctive aspect of my expertise and daily responsibility. I have built and established SAS Partner Program in Sweden, and been part of the SAS EMEA Council for Strategic Alliances, been part of the Swedish and Nordic Management team and are the Principal Architect for SAS Business Analytics Academy and SAS Data Discovery Scientist Program. Today my passion and main mission is to develop, establish and drive Business Driven Training programs with leadership teams at our key accounts. Using the ecosystem we creating the next generation workforce and competitive advantage for our clients and partners. Contact: patric.hellgren@sas.com

Leave A Reply

Back to Top