Den moderna analysfabriken

0

I min första bloggtext nämndes tre sätt att gå tillväga för ett effektivare och mer värdeskapande analysarbete i en organisation. I detta inlägg kommer jag att gå djupare in på begreppet Analysfabrik och reflektera kring vad det är i en era av Big Data Analytics-hausse.

Analysfabriken
Min spaning kring att begreppet analysfabrik har uppkommit i SAS terminologi under senare år av främst två orsaker; dels som en konsekvens av att intresset för datadrivet analytiskt beslutsfattande ökat lavinartat under senare år, och dels att många kunder länge kämpat med att kunna maximera det värde som deras investeringar i SAS mjukvara ger i deras verksamhet.analysfabrk större

Budskapet från SAS i dessa frågor har varit att lyfta fram vikten av att få ihop de tre viktigaste komponenterna, kompetens-teknik-processer, för att få den analytiska livscykeln att snurra så snabbt som möjligt för att uppnå ett av industrialiseringstänk kring sin analysproduktion. D v s, om en organisation kan få (1) en analysgrupp som utnyttjar sina resurser på bästa sätt för respektive steg i analysprocessen, (2) har relevanta mjukvarukomponenter för att möjliggöra automatisering i så mycket som möjligt samt (3) har fungerande samarbeten, funktioner och processer mellan intressenterna i produktionen (vanligtvis IT-Analys-Verksamhet) så ges förutsättningar för att skapa data- och analysdrivna beslut snabbare och mer relevant för fler delar av organisationen.

Sålunda, en vision för vad som krävs för att industrialisera analysarbetet och därmed maximera affärsvärdet!

Vad har kunderna tyckt?
När jag pratat om eller presenterat konceptet under senare år så har jag ofta fått responsen att kunderna känner att det är teoretiskt vettigt och visionärt rätt, men samtidigt något stort, komplicerat och som därför rent tidsmässigt automatiskt placeras in en bit fram i deras agenda. När jag dessutom pratade om detta med en av våra mer trogna och SAS-inbitna kunder under föregående år fick jag bland annat direkt feedback om att tidigare nämna budskap och bild över modellerings-livscykeln inte längre är särskilt unik i jämförelse med våra konkurrenters (fullt förståeligt) och det därför har varit svårt att förstå varför SAS skulle vara den bästa partnern att prata om dessa frågor med.

Med andra ord, ett ytterst relevant koncept som visionär målsättning för analysarbetet i många organisationer, men vägen att gå från vision till verklighet upplevs ofta som lång samt att SAS har saknat en tydlighet kring varför vi förtjänar vår plats på en växande analysmarknad.

Hinder för en Analysfabrik
I mitt tidigare inlägg återgav jag två återkommande problemställningar, som är direkta bromsklossar för att få till visionen. Hos andra kunder har jag även upplevt hinder i form av obefintliga kontaktytor eller oklara gränssnitt mellan t ex analysavdelning och IT, eller avsaknad av riktlinjer för användning av den teknologi som finns att tillgå, ofta som en konsekvens av kompetensskillnader i analysgrupperingen.

Jag har t ex svårt att se hur många av de kunder jag haft dialog med i dessa frågor, se tidigare exempel, ska klara utmaningarna med ökade krav på mängden analys som ska produceras och även hantera nya krav och frågeställningar, ofta kopplade till nytt data i form av Big Data.

Teknikskifte, analysmiljö i 2015 års tappning!
SAS svar på dessa frågor är ta fram ett nytt koncept för att jobba med analys i rådande Big Data-tider som bygger på modern teknik som ger möjligheter att arbeta med analys med nya arbetssätt. Basen för en Analysfabrik är fortfarande optimering av komponenterna kompetens-teknologi-processer, men de mest vanliga, tidigare nämnda, hindrens inbromsningseffekt minimeras betydligt.

Hur det funkar och vad det kan innebära för er organisation beskrivs på ett mycket bra sätt i detta White Paper! På sidan 5 finns även en länk till en Business Analytics Assessment-sida där ni kan få en första bild över er analytiska mognad i förhållande till övriga bolag inom just er marknad!

Hur SAS kan hjälpa er att ta nästa steg mot en Analysfabrik?Analytics Factory
Jag och mina kollegor har sedan början av 2014 erbjudit kunder att i tjänsteform hjälpa dem med en genomlysning av både större, verksamhets- och IT-arkitektur-övergripande genomlysningar till mindre, mer avdelningsspecifika, uppdrag. Konceptet går, i korthet, ut på att vi i workshop- och intervjuformat går till botten med en identifierad frågeställning tillsammans med kunden, sammanfattar, förankrar resultaten samt levererar en detaljerad rapport med nuläge och förslag på roadmap för kommande arbete. Vi tillför vår analyserfarenhet, best practice från SAS-världen samt teknologikunskap.

Hör av er till mig eller till er kundansvarige om ni vill veta mer! Vi brukar dessutom ha en hel del kul när vi genomför tjänsterna 🙂

Vänligen,

Mikael J

Share

About Author

Mikael Johanson

Principal Business Solutions Manager

Jag har under mina snart tio år på SAS jobbat nära många av våra kunders analysavdelningar, vilket har gett mig en djup och bred kunskap om de vardagliga problemställningarna inom analys. I mina blogginlägg vill jag förmedla de analytiska budskap och visioner som florerar på marknaden, både från SAS och andra aktörer, till den verklighet som våra svenska kunder lever med i sin vardag. Hur väl anammade är de teoretiska modellerna för en effektiv och värdeskapande analytisk verksamhet hos våra svenska kunder? Hur ser visionerna ut? Givetvis kommer även personliga reflektioner och funderingar i dessa ämnen att tas upp samt koppling till aktuella ämnen inom området.

Leave A Reply

Back to Top