Author

Mikael Johanson
RSS
Principal Business Solutions Manager

Jag har under mina snart tio år på SAS jobbat nära många av våra kunders analysavdelningar, vilket har gett mig en djup och bred kunskap om de vardagliga problemställningarna inom analys. I mina blogginlägg vill jag förmedla de analytiska budskap och visioner som florerar på marknaden, både från SAS och andra aktörer, till den verklighet som våra svenska kunder lever med i sin vardag. Hur väl anammade är de teoretiska modellerna för en effektiv och värdeskapande analytisk verksamhet hos våra svenska kunder? Hur ser visionerna ut? Givetvis kommer även personliga reflektioner och funderingar i dessa ämnen att tas upp samt koppling till aktuella ämnen inom området.

Analytics
Mikael Johanson 0
Den moderna analysfabriken

I min första bloggtext nämndes tre sätt att gå tillväga för ett effektivare och mer värdeskapande analysarbete i en organisation. I detta inlägg kommer jag att gå djupare in på begreppet Analysfabrik och reflektera kring vad det är i en era av Big Data Analytics-hausse. Analysfabriken Min spaning kring att