Tre sätt att skapa mervärde av analysarbete

2

I mitt första inlägg till bloggen vill jag belysa några av de mest aktuella analysinitiativ som jag och mina kollegor för diskussioner om med våra befintliga och potentiella kunder för tillfället. I kommande inlägg kommer jag att göra djupdykningar i respektive del och dess komponenter för att reda ut begrepp och förklara närmare vilken roll SAS kan spela i just er organisation.

Som bakgrund tänkte jag inleda med att ge två exempel på problemställningar från kunder jag träffat och diskuterat frågor kring vad som hindrar dem från att få ut maximalt värde av en analysavdelnings arbete. Just dessa frågeställningar visar sig dessutom vara relativt vanliga på marknaden när jag diskuterat motsvarande fråga med olika kunder.

  • En kund jag haft ett sådant resonemang med pekar på att två fundamentala bitar saknas för att ge förutsättningar för deras arbete; dels de långa ledtiderna för kundens IT-avdelning att lägga till ny eller förändra innehållet i deras data warehouse (DW) och dels de tekniska förutsättningarna att i slutändan sätta analysavdelningens resultat i produktion.Långa ledtider för grunddata ger alltid en omedelbar tröghet i leveransen och omöjliggör även ett innovativt och 141989941ständigt affärsutvecklande tänk i analysarbetet. Att inte kunna ta emot och verkställa beslut som bygger på exempelvis en prediktiv modell p.g.a. tekniska utmaningar driver kostnader för sämre underbyggda beslut samt är i det närmaste förkastligt för analysproduktionen.
  • En annan kund målar upp bilden av att visionen för avdelningen är stor och bygger på ett analysfabrikstänk, där avdelningen på sikt ska kunna hantera en stor volym av analytiska frågeställningar till sina kärnområden, men även växa för att skapa lösningar för avdelningar som inte vanligtvis omfattas av deras traditionella analysarbete (t ex innovation och affärsutveckling). Deras hinder ligger dock i att de dagligen formligen drunknar av ad hoc-liknande rapporteringsfrågeställningar från verksamheten som i princip upptar avdelningens kapacitet och som gör att visionen ständigt får stå åt sidan.Att inte ha en process för hur dessa beställningar ska hanteras i en organisation är sålunda ett hinder för att kunna skapa värde av analys på längre sikt, om det är en ambition. Att låta ofta dyra analysresursers tid och kompetens till basala uppgifter såsom ad hoc-rapportering är ineffektivt och är inte heller särskilt inspirerande eller utmanande för en analytiker med kvalificerad utbildning. Slutligen ger ny, snabbare, teknik dessutom möjligheter att hantera ad hoc-frågor på ett effektivare sätt så att analysavdelningar får lägga sin tid på de mer värdeskapande frågorna som stöttar avdelningarnas visioner.

För att hjälpa våra kunder att komma till rätt med frågeställningar såsom dessa, eller andra, har SAS tagit fram tre analysinitiativ, som vi utvecklat i nära samarbete med våra kunder och som vi med flera exempel skapat stora effektiviseringsvinster. Detta genom att kunden i slutändan fått ut mer av den analytiska produktionen och även fått en spridning av analys till nya delar av organisationen som tidigare inte använt den typen av tillämpning.

  1. En Analysfabrik. För att effektivisera, skala upp och skapa mer värde i den analytiska produktionen. Genom att standardisera processer och göra den analytiska tillämpningen och hantering av infrastruktur, data samt modeller strömlinjeformad i hantering av mjukvara och kompetens.
  2. Ett Innovationslabb. Ett nytänkande sätt att skapa en parallell analysmiljö för att snabbare kunna undersöka och lösa mer akuta problemställningar genom ny teknik för data Discovery och avancerad analys (t ex prediktiv modellering, prognostisering eller optimering).
  3.  Ett Data Discovery Center för självbetjäning. Skapar möjligheter till snabbare rapport- och ad hoc-analys samt självbetjäning i organisationen. Gör så att organisationer snabbt kan skapa insikter och förstå vad som händer på en ständigt föränderlig marknad.

Vilka frågeställningar brottas er organisation med när det kommer till storskaligt och effektivt analysarbete? Jag och mina kollegor kommer gärna ut och pratar med er om dessa och presenterar gärna lite mer på djupet hur vi kan hjälpa er med initiativen ovan.

För förstå mer och höra en uppsjö av goda exempel på organisationer som genomfört en resa genom något av ovanstående initiativ rekommenderar jag starkt vår Europeiska Analytics-konferens -A2015, som i år ges i Rom den 10-11 november. Jag och mina analyskollegor hoppas att vi ses där för att kunna diskutera närmare hur SAS kan vara en samarbetspartner i dessa frågor till er!

Vänligen,
Mikael J

 

Share

About Author

Mikael Johanson

Principal Business Solutions Manager

Jag har under mina snart tio år på SAS jobbat nära många av våra kunders analysavdelningar, vilket har gett mig en djup och bred kunskap om de vardagliga problemställningarna inom analys. I mina blogginlägg vill jag förmedla de analytiska budskap och visioner som florerar på marknaden, både från SAS och andra aktörer, till den verklighet som våra svenska kunder lever med i sin vardag. Hur väl anammade är de teoretiska modellerna för en effektiv och värdeskapande analytisk verksamhet hos våra svenska kunder? Hur ser visionerna ut? Givetvis kommer även personliga reflektioner och funderingar i dessa ämnen att tas upp samt koppling till aktuella ämnen inom området.

2 Comments

  1. Mikael Johanson

    Hej Linus, tack för din kommentar! Jag kommer att återkomma med mer utförlig text kring alternativen i kommande inlägg och kan se till att det finns länkar till material i frågorna i dem.

    Om inte annat kanske vi kan byta några ord i frågan under SAS Forum Sverige nu på onsdag? 🙂

Leave A Reply

Back to Top