5 profetior för framtidens offentliga sektor

1

Beslut grundade på förutsägbara insikter, individanpassad medborgarservice och en stor brist på big data scientists. Det är några saker som kännetecknar framtidens offentliga sektor.

De senaste årtiondena har offentlig sektor spenderat miljarder på att digitalisera verksamheten men det är först nu som man har börjat ta tillvara på möjligheterna i all data som genererats. Dataanalys kommer att bli en integrerad del av kärnverksamheten för att tillmötesgå medborgarnas krav och förväntningar samt ha möjlighet att prioritera och välja ”rätt” aktiviteter.

Vad som kommer att utmärka framtidens offentliga sektor kan sammanfattas i fem punkter.

 1. Mer förebyggande insatser

Arbetet i offentlig sektor kommer i allt större grad att automatiseras och baseras på prediktiva analyser. Istället för att åtgärda skador först när de uppstår kommer vi att jobba förebyggande. Genom att undersöka och analysera vad som leder fram till en skada eller händelse går det att minska risken för att en skada ska inträffa. Redan nu kan vi se exempel på detta. I Nya Zeeland har socialförvaltningen sparat 8 miljarder kronor med hjälp av big data-analys genom att identifiera avvikande mönster hos unga som riskerar att fastna i långvarigt bidragsberoende. På så sätt har de kunnat ta fram förebyggande åtgärdsplaner.

 1. Skräddarsydd individuell medborgarservice

En undersökning tidigare i år av trendanalytikerna Future Foundation visade att de 47 procent av konsumenterna är villiga att dela med sig av personlig information om de i utbyte fick ett bättre erbjudande eller lägre pris.

I framtiden kommer vi att förvänta oss samma individanpassning inom den offentliga sektorn. Den som har varit i kontakt med en myndighet förväntar sig att de ska känna till och ha tillgång till information som personen delat med sig av till en annan myndighet eller en annan avdelning på myndigheten.

När informationen finns tillgänglig och bearbetas blir det möjligt att skapa individuella handlingsplaner för exempelvis arbetslösa. Handlingsplaner som inte är statiska utan flexibla och kontinuerligt uppdateras utifrån de effekter som åtgärderna ger och inte ger.

 1. Handläggare ersätts av algoritmer

Utvecklingen inom den offentliga tjänstesektorn kommer att vara mer revolutionerande. Många av de uppgifter som idag hanteras av fysiska handläggare kommer att ersättas av digitala analyssystem och styras av algoritmer och kunskapsautomatisering. I praktiken kommer det ge bättre service baserad på kunskap och mindre subjektiva bedömningar. Därmed får vi möjlighet att fokusera på de moment som verkligen behöver hanteras manuellt i samband med kontakten med medborgarna. Enligt studier gjorda på Oxford University så spår man att ca 50 % av jobben i tjänstesektorn i USA kommer försvinna inom några år och liknande studier har även gjorts i Sverige som kommit fram till samma siffror.

 1. Förändrade kompetensbehov och roller

När de organisatoriska strukturerna och kompetenskraven inom offentlig sektor förändras kommer bristen på data scientist bli påtaglig.En undersökning av EMC om den offentliga sektorn i England förra året visade att det troligen kommer att fattas 70 000 data scientist inom offentlig sektor 2017. Detta är bara början. För att skapa engagemang och driv behövs det plattare organisationer med färre mellanchefer och andra personer som arbetar med att skyffla information mellan avdelningar. Det kommer att vara viktigare att sätta ramar och ge dedikerade och tydliga riktlinjer för vilken effekt som förväntas uppnås samt att tilldela det team som ansvarar för genomförandet tillräckligt med resurser.

 1. Rationella beslut baserade på objektiva data

Analys blir en förutsättning för bättre effektivisering, ökad förståelse och stärkt samarbete mellan olika myndigheter och instanser inom offentlig sektor.
Idag gissar vi en hel del och då är det lätt att ta emotionella beslut istället för rationella. Big Data-analys kommer att förhindra det. När myndigheter börjar utforska och visualisera data kommer de ha möjlighet att se mönster som gör det lättare att samarbeta, se individen och prioritera rätt utvecklande insatser. Vi kommer att se innovationscentrum startas inom myndigheter som kan stötta det arbetssättet.

För att kunna ta nästa steg i utvecklingen av medborgarservice och förbättra effektiviteten inom offentlig sektor behöver vi arbeta med data på nya sätt och börja agera mer proaktivt. Det går inte att bara göra gamla processer digitala utan vi måste våga tänka om och tänka nytt. Möjligheterna står och knackar på vår dörr men för att lyckas måste organisationerna påbörja arbetet med att ställa om sina strategier särskilt de som handlar om digitalisering.

Tags
Share

About Author

Niklas Huss

Principal Industry Consultant

Evangelist & Transformer, Keynote speaker & Consultant - Digitalisation, Strategy, Innovation, Architecture & Analytics Min drivkraft är att hjälpa organisationer transformera sina verksamheter med utgångspunkt från sina kunder och på så vis både effektivisera verksamheten och maximera kundupplevelsen. Detta med stöd av de bästa digitala hjälpmedel som idag finns, tydliga strategier och processer samt skapandet av ett innovativt organisationsklimat. Kontakta mig på: Följ mig på Twitter: @dlight75

1 Comment

 1. Jag deltar gärna i transformationsarbetet i det nya digitaliserade utvecklingsarbetet kring Framtidens Vårdinformationsmiljö inom offentlig sektor.

  Första åtgärd:
  Jantelagen ersätts av
  Alvalagen: allas lika värde accepteras🏳️‍🌈

Leave A Reply

Back to Top