Värde i vården med Big Data

0

Larmrapporter och debattartiklar duggar tätt om problem och kriser inom sjukvården. Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Inte bara i Sverige utan i hela världen. Även om det finns många typer av sjukvårdssystem, allt från skattefinansierade till försäkringsfinansierade, så är utmaningarna ofta desamma. De kan sammanfattas i följande ambitioner:

  • Att förbättra patientens helhetsupplevelse; både avseende faktisk kvalitet och hur nöjd patienten känner sig
  • Att öka folkhälsan
  • Att minska kostnaderna för hälso- och sjukvården per individ

Att samtidigt uppfylla dessa tre ambitioner på en och samma gång kanske låter svårt, men det är inte omöjligt. Carolina Wallenius påvisar också det i sin artikel i årets första upplaga av IQ, Intelligence Quarterly, Journal of Advanced Analytics. Carolina Wallenius är senior rådgivare inom hälso- och sjukvård och särskilt inriktad på hur modern teknologi kan öka vårdens effektivitet.

I artikeln lyfts Sverige fram som ett föregångsland för kvalitetsuppföljning genom t ex de omfattande kvalitetsregister som finns. Kvalitetsarbetet i Sverige beskrivs också vara en möjliggörare för att utveckla koncept för värdebaserad sjukvård och värdebaserade ersättningssystem. Värdebaserad sjukvård anses av allt fler vara den väg sjukvården bör ta och innebär i praktiken att fokus ligger på hälsa och att sjukvården ersätts för uppnådda hälsoeffekter. För att kunna införa styrsystem som bygger på kvalitetsparametrar krävs förmåga att analysera stora datamängder och förmåga att göra prediktiv analys i syfte att förutsäga för att förebygga.

Läs gärna mer i artikeln hur sjukvården kan utvecklas med hjälp av värdebaserad sjukvård i kombination med analys.

Tags
Share

About Author

Gisela Östlund

Marketing Specialist

Leave A Reply

Back to Top