Advanced Analytics

Analytics
Toby Text 0
The missing value blog

Anekdoten aus dem wahren Leben im Umgang mit fehlenden Werten: taktisch, manipulativ, ignorant, professionell, oder gar blitzschnell… Bevor die Menschheit mit Aufzeichnungen durch Chroniken und Messungen begonnen hat, gab es nur subjektive Informationen über Menschen, Natur und Gesellschaft. Objektive Informationen in der heutigen Form von Datentabellen fehlten vollkommen und sind auch

Customer Intelligence
Marta Prus-Wojciuk 0
The transformation of customer relationships in the insurance industry

The relationship between insurance companies and their clients has always been tricky due to several factors. But just like any other sector today, insurance organizations are transforming with digital technologies – and these solutions are customer-centric. What’s in store for customer relationships in the insurance industry? Keep on reading to

Fraud & Security Intelligence
Zbigniew Skaliński 0
Praktyczne wykorzystanie analizy sieci społecznej (SNA) w analizie śledczej

Skąd się wzięła i czym jest analiza śledcza, zwana także analizą kryminalną? Potrzeba stworzenia takiego narzędzia zaistniała w końcu lat 60-ch w USA i została wyartykułowana przez organy ścigania. Była ona spowodowana rozwojem przestępczości zorganizowanej, dużą liczebnością i skomplikowaną strukturą grup przestępczych oraz transgranicznym charakterem przestępstw, w czym przodowała włoska

1 9 10 11 12 13