Tag: data steward

Analytics | Learn SAS | Students & Educators
Mike Blanchard 0
Talentsuche - Datenanalysespezialisten bitte vortreten!

In fast jedem Vortrag zum Thema Analytics geht es irgendwann auch um Talentsuche und den vielbeschworenen Fachkräftemangel. Diskutiert wurden eben diese Herausforderungen auch beim CI Connection Circle von SAS in Nizza. Welche Maßnahmen Unternehmen ergreifen sollten, um begabte Datenspezialisten anzuziehen und nachhaltig an sich zu binden, war bereits in diesem

Data Management
Patryk Choroś 0
Data Governance - pierwsze kroki - część 4 z 4

Na tym etapie nasza organizacja posiada określone dla programu Data Governance cele biznesowe oraz zarządza i współdzieli definicje pojęć biznesowych, którymi się posługuje. Ten logiczny obszar zarządzania danymi i informacją uzupełniony został o pomost do metadanych technicznych - w poprzednim kroku uzyskaliśmy jedno miejsce łączące informacje o technicznym przepływie danych w organizacji

Data Management
Patryk Choroś 0
Data Governance - pierwsze kroki - część 2 z 4

Po wprowadzeniu w zagadnienia Data Governance oraz określeniu celów biznesowych możemy przystąpić do realizacji pierwszych zadań w budowie programu Data Governance. Krok 1: biznesowe znaczenie danych Organizacje w prowadzeniu swojej działalności posługują się wieloma, specyficznymi np. dla branży, pojęciami. Samo zdefiniowanie kto dla firmy jest klientem jest niejednoznaczne w zależności

Data Management
Patryk Choroś 0
Data Governance - pierwsze kroki - część 1 z 4

XXI wiek to rewolucja informacyjna, gdzie wykorzystywanie danych na masową skalę jest codziennością. Każda działalność biznesowa wymaga dzisiaj, aby informacje wspierające podejmowanie decyzji były wysokiej jakości, dostarczane na czas, i co najważniejsze, były pewne i gwarantowały bezpieczeństwo prowadzonej działalności biznesowej. Rozwój ekosystemów analitycznych, oferowanych przez firmy innowacyjnych produktów i usług

Data Management
Jim Harris 0
Data steward is a tough role to play

In my previous post I explained that even if your organization does not have anyone with data steward as their official job title, data stewardship plays a crucial role in data governance and data quality. Let’s assume that this has inspired you to formally make data steward an official job title. How

Dylan Jones 0
How to nurture a data steward culture

In my last post I discussed one of the important traits that I feel truly great data stewards possess – the ability to effect change. Today I want to talk about how you actually identify, train and nurture everyday workers into the role of data stewards. Most organisations don’t have