Author

Patryk Choroś
RSS
Principal Business Solutions Manager, SAS Institute Poland

Strong believer, that every decision can be made better when based on data and analytics. Data governance and management expert. Business Intelligence specialist and experienced manager for teams and projects. Strong background in providing enterprise consultancy services from business value development throughout architecture design and solution implementation. At SAS working hard to translate new technology opportunities like Big Data, Data Monetization and Data Science into real business value aligned with corporate strategy. Certified Business Intelligence Professional, Certified Data Management Professional by TDWI. Join me on Twitter @Patryk_Choros or LinkedIn.

Analytics
Patryk Choroś 0
Wykrywanie ryzyka występowania nadużyć w sektorze publicznym - przykłady wdrożeń

Podniesienie efektywności, sprawność w działaniu i skrupulatność w wypełnianiu nałożonej misji społecznej oraz regulacji to podstawowe korzyści z kompletnego wdrożenia platformy wykrywania nadużyć. W poprzednich artykułach cyklu poświęciliśmy uwagę najlepszym praktykom w budowaniu analitycznego wsparcia dla wykrywania i analizy nadużyć, oceny ryzyka nieprawidłowości i równoczesnego wykorzystania tych narzędzi do wspierania

Analytics
Patryk Choroś 0
Wykrywanie ryzyka występowania nadużyć w sektorze publicznym - przystępność wykorzystywanych narzędzi

Doświadczenie i wiedza merytoryczna nie zawsze idą w parze z kompetencjami technicznymi i statystycznymi. Przystępność i różnorodność użytkowników, metod i narzędzi jest przewagą w walce z nadużyciami. Platforma analityczna wspierająca wykrywanie nadużyć musi być zbudowana w sposób pozwalający maksymalnie wykorzystać potencjał wiedzy pracowników.

Analytics
Patryk Choroś 0
Wykrywanie ryzyka występowania nadużyć w sektorze publicznym - dopasowanie do zmienności zjawisk niepożądanych

Zmieniające się prawo, regulacje i zasady codziennie są atakowane przez równie elastycznych przestępców. Rozbudowany arsenał metod analitycznych pozwala dopasowywać się do zmieniających się warunków biznesowych: realizowanych zadań, prawa, procesów biznesowych i adaptujących się do tych zmian grup przestępczych i osób dokonujących nadużyć.

Analytics
Patryk Choroś 0
3 principles of competing on analytics

In the digital era data analysis is not even a necessity, but an everyday task of any company. The effectiveness and efficiency of decision-making processes has a key influence on whether the organization is successful or fails. The use of advanced analytics in order to obtain the best possible recommendations

Data Management
Patryk Choroś 0
Data Governance - pierwsze kroki - część 4 z 4

Na tym etapie nasza organizacja posiada określone dla programu Data Governance cele biznesowe oraz zarządza i współdzieli definicje pojęć biznesowych, którymi się posługuje. Ten logiczny obszar zarządzania danymi i informacją uzupełniony został o pomost do metadanych technicznych - w poprzednim kroku uzyskaliśmy jedno miejsce łączące informacje o technicznym przepływie danych w organizacji

Data Management
Patryk Choroś 0
Data Governance - pierwsze kroki - część 2 z 4

Po wprowadzeniu w zagadnienia Data Governance oraz określeniu celów biznesowych możemy przystąpić do realizacji pierwszych zadań w budowie programu Data Governance. Krok 1: biznesowe znaczenie danych Organizacje w prowadzeniu swojej działalności posługują się wieloma, specyficznymi np. dla branży, pojęciami. Samo zdefiniowanie kto dla firmy jest klientem jest niejednoznaczne w zależności

Data Management
Patryk Choroś 0
Data Governance - pierwsze kroki - część 1 z 4

XXI wiek to rewolucja informacyjna, gdzie wykorzystywanie danych na masową skalę jest codziennością. Każda działalność biznesowa wymaga dzisiaj, aby informacje wspierające podejmowanie decyzji były wysokiej jakości, dostarczane na czas, i co najważniejsze, były pewne i gwarantowały bezpieczeństwo prowadzonej działalności biznesowej. Rozwój ekosystemów analitycznych, oferowanych przez firmy innowacyjnych produktów i usług

Analytics
Patryk Choroś 0
3 zasady konkurowania analityką

W cyfrowych czasach analiza danych jest już nie tyle koniecznością, ale codziennym zadaniem każdej firmy. Skuteczność i prawność procesów podejmowania decyzji ma kluczowy wpływ na to, czy organizacja odniesie sukces, czy porażkę. Wykorzystanie zaawansowanej analityki w celu uzyskania jak najlepszych rekomendacji w procesach biznesowych stało się nowym i bardzo skutecznym narzędziem