Tag: digitization

Analytics | Internet of Things
Keith Holdaway 0
Why analytics and IIoT are critical for the oilfield of the future

As traditional reserves deplete and oil prices rise, market analysts predict that the global demand for petroleum products will increasingly be met with oil extracted from non-traditional resources in more challenging and harsher environments. Therefore, companies across the oil & gas industry are evaluating technologies and processes that can deliver

Data Management
Hartmut Schroth 0
Drivers for the digitalization of insurance

The insurance industry is becoming increasingly focused on the digitalization of its business processes. There are many factors driving digitalization, but it’s clear that a reliable and meaningful database is the basic prerequisite for a successful digitalization strategy. Insurance companies are increasingly prioritizing digitalization, not because this issue is currently

Customer Intelligence
peterthomasson 0
Is loyalty dead?

The world around us is changing - and it is changing fast. In 1958, Companies lasted on average 61 years. In 2012, companies' lifespans average only 18! Because of digitalization impacting almost every part of our lives, these changes are also happening at an exponential rate. At the Wednesday Relations Loyalty

Analytics
Lars Houge 0
No digitalization without analytics!

There is a major push towards digitalization in the Nordic region and the healthcare sector is no exception. The Nordic Ministries responsible for healthcare run several large nationwide healthcare projects. I have experienced that the vendor industry challenge the digitalization approach because it limits opportunities offered by a wider healthcare

Customer Intelligence
Niklas Huss 0
Medborgarinteraktion med digitalisering och analys

Ökad användning av information för att förbättra medborgarinteraktionen är ett område som flera av våra offentliga kunder runt om i världen idag arbetar med och ser stora effekter av. Exempelvis har Ministry of Social Development på Nya Zeeland sparat ca 6 miljarder kronor under en fyraårsperiod som en följd av ökad informationsanvändning. I Danmark ser

Analytics
Mathias Arbman 0
Hur analys minskar arbetslösheten i Tyskland och sparar miljarder

Tysklands Arbetsförmedling har använt sig av analys och BigData för att sänka sina kostnader med 9,2 MDR EUR samtidigt som servicen förbättrats, arbetslösheten minskat och förtroendet för myndigheten ökat. Besparingen har realiserats ifrån: Förmåga att mäta effekten av befintliga program och utifrån det skapa nya förbättrade program Att omedelbart agera på

Analytics | Customer Intelligence | Data Management | Fraud & Security Intelligence
Mathias Arbman 0
Hur prediktiv analys identifierar ungdomar som riskerar att hamna snett i samhället

MSD Ministry of Development  i Nya Zeeland står för ca 30% av den publika sektorn i landet. Översatt så är det Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen sammanslaget i en myndighet. MSD har en budget på 127 mdr och ger bidrag och stöd till 1 miljon medborgare och 100,000 familjer. MSD upptäckte

Customer Intelligence | Data Management | Fraud & Security Intelligence
Mathias Arbman 0
Hur analys förhindrar bidragsfusk och stoppar felaktiga utbetalningar

Varje år betalas miljontals kronor ut till personer och företag som med hjälp av oriktiga intyg utnyttjar välfärdssystemet. Även om de allra flesta lämnar in korrekta intyg illustrerar aktuella rättsfall hur vissa gärningspersoner får ut miljonbelopp genom brott. Vissa upplägg är i sådan skala att det går att tala om

Analytics
Mathias Arbman 0
Är Big Data hypen äntligen över?

Företag och organisationer världen över sitter idag på stora mängder information oftast helt ovetande om den enorma potential som döljer sig under ytan. Det är många gånger svårt för ledningen att förstå värdet av tillgången och hur den kan realiseras för att bidra till att förverkliga verksamhetsmålen. Mängden data i världen

Analytics | Customer Intelligence
Niklas Huss 0
5 profetior för framtidens offentliga sektor

Beslut grundade på förutsägbara insikter, individanpassad medborgarservice och en stor brist på big data scientists. Det är några saker som kännetecknar framtidens offentliga sektor. De senaste årtiondena har offentlig sektor spenderat miljarder på att digitalisera verksamheten men det är först nu som man har börjat ta tillvara på möjligheterna i

Johan Sandell 0
Digitalisaatio kaipaa vähemmän puhetta ja enemmän tekoja

Digitalisaatio lienee yksi tämän vuosikymmenen hypetetyimpiä termejä niin yritysmaailmassa kuin julkishallinnossakin. Digitalisaatio tulee -tyyliset julistukset voisi nyt jo kuitenkin vihdoin lopettaa: se tuli jo, ja nyt on aika kääriä hihat! Kahden käden sormenikaan eivät näköjään riitä, kun ryhdyn laskemaan, kuinka monessa digitalisaatiota käsittelevässä seminaarissa olen aikaani kuluneen kymmenen vuoden aikana

Jonas Munk 0
Building customer profiles in the era of big data

Following my latest blogpost on the subject of executing omni-channel strategies, the first step is to obtain a greater overview and understanding of your customers. In recent years, the massive increase in data volumes and the variety of sources have completely changed the concept of customer profiles for most companies. From

Jonas Munk 0
A process for executing an omni-channel strategy

One of the central marketing concepts for most companies across industries in recent time is omni-channel marketing. The main idea is to ensure a consistent and comprehensive customer experience across all points of interactions, regardless of time, place and context. Appealing as the thought might be, most companies struggle with

Søren Borg 0
Offentlig digitalisering trænger til et visionsløft

SAS Institutes eksperter svarer jævnligt på spørgsmål om aktuelle emner i Morgenavisen Jyllandsposten. Her er det Lars E. Berthelsen, som er direktør for Public divisionen Hvad er essensen af den nuværende offentlige digitaliseringsstrategi? Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2011-2015 har tre overordnede hovedtemaer, der har til formål at forny og effektivisere

1 2