Tag: analytical models

Analytics
Kagan Sen 0
ModelOps: Operasyonel Analitik

Zorlu Son Aşama: Model İmplementasyonu Günümüzde neredeyse tüm organizasyonların iş kararları vermek için, veriden faydalanarak gerçek zamanlı içgörüler elde etmeye çalıştığı bir dijital yolculuk içerisinde olduklarını görüyoruz. Sınırlarını hayalgücümüzün ve yeteneklerimizin belirlediği veri analitiği bizlere sonsuz bir potansiyel sunuyor. 2019 yılında analitik yazılımlara 190 milyar Dolar yatırım yapılması da şirketlerin

Adam Hughes 0
The problem with analytics

At SAS, we use terms like “machine learning,” “predictive modeling” and, of course, “analytics” quite a bit in our day-to-day business. Not surprising, given that we're the largest analytical software vendor out there. But have you noticed that these terms are popping up more frequently in news articles and blogs?

Leo Sadovy 0
Big: Data, model, quality and variety

The “big” part of big data is about enabling insights that were previously indiscernible. It's about uncovering small differences that make a big difference in domains as widespread as health care, public health, marketing and business process optimization, law enforcement and cybersecurity – and even the detection of new subatomic particles.