Tag: data governance

Data Management
Patryk Choroś 0
Data Governance - pierwsze kroki - część 4 z 4

Na tym etapie nasza organizacja posiada określone dla programu Data Governance cele biznesowe oraz zarządza i współdzieli definicje pojęć biznesowych, którymi się posługuje. Ten logiczny obszar zarządzania danymi i informacją uzupełniony został o pomost do metadanych technicznych - w poprzednim kroku uzyskaliśmy jedno miejsce łączące informacje o technicznym przepływie danych w organizacji

Analytics
Hartmut Schroth 0
Data Governance durch ein Standard-Datenmodell für Versicherungen

Durch ein standardisiertes Datenmodell ist eine wesentliche Voraussetzung gegeben, Data Governance im Unternehmen zu erreichen. Ein Standard-Datenmodell unterstützt Data-Governance-Prozesse z. B. dadurch, dass, wo immer möglich, Industrie-Standards verwendet werden. Standards zur Vertrags- und Schadensdarstellung Mapping von Dateninhalten mit Standard-Definitionen (Glossarfunktion) Verwendung von Code-Feldern anstelle von Freitexten Mapping von Standard- und

Data Management
Patryk Choroś 0
Data Governance - pierwsze kroki - część 2 z 4

Po wprowadzeniu w zagadnienia Data Governance oraz określeniu celów biznesowych możemy przystąpić do realizacji pierwszych zadań w budowie programu Data Governance. Krok 1: biznesowe znaczenie danych Organizacje w prowadzeniu swojej działalności posługują się wieloma, specyficznymi np. dla branży, pojęciami. Samo zdefiniowanie kto dla firmy jest klientem jest niejednoznaczne w zależności

Data Management
Patryk Choroś 0
Data Governance - pierwsze kroki - część 1 z 4

XXI wiek to rewolucja informacyjna, gdzie wykorzystywanie danych na masową skalę jest codziennością. Każda działalność biznesowa wymaga dzisiaj, aby informacje wspierające podejmowanie decyzji były wysokiej jakości, dostarczane na czas, i co najważniejsze, były pewne i gwarantowały bezpieczeństwo prowadzonej działalności biznesowej. Rozwój ekosystemów analitycznych, oferowanych przez firmy innowacyjnych produktów i usług

Hartmut Schroth 0
Advantages of a standard insurance data model

In my first blog article I explained that many insurance companies have implemented a standard data model as base for their business analytics data warehouse (DWH) solutions. But why should a standard data model be more appropriate than an individual one designed especially for a certain insurance company?

Analytics
Andreas Gödde 0
6 Tipps für modernes Datenmanagement

Erst kürzlich habe ich mit einem CIO über die Zukunft seiner IT-Infrastruktur gesprochen. In einem erstaunlich offenen Gespräch war fast schon Verzweiflung zu hören: Jedes Jahr kämen neue Trends, alle seien megawichtig, und dazu werde neuerdings alles im Big-Data-Umfeld mit CEO-Blick durchleuchtet.

Data Management
Hartmut Schroth 0
Make or Buy - Standarddatenmodell für Versicherungen

Ohne ein effizientes Standarddatenmodell funktioniert heute nichts mehr, auch keine Versicherungen. Die Frage nach dem Make or Buy haben sich also schon viele Versicherungen gestellt, die vor der Einführung einer spartenübergreifenden, konsistenten Datenhaltungsstruktur für unterschiedliche Business Analytics Anwendungen standen und die Einführung eines ‚Business Analytics Data Warehouse‘ (DWH) planten [1].

Data Management
David Loshin 0
Agility in data availability

In my recent posts, I've been exploring the issues of integrating data that originates from beyond the organization. But this post looks at a different facet of extra-enterprise data management: data availability. In many organizations, there's a growing trend of making internal analytical data accessible to external consumers. I can

Data Management
Dylan Jones 0
How to communicate the role of data governance

Confusion is one of the big challenges companies experience when defining the data governance function – particularly among the technical community. I recently came across a profile on LinkedIn for a senior data governance practitioner at an insurance firm. His profile typified this challenge. He cited his duties as: Responsible for the collection

1 3 4 5 6 7 8