Author

Kamil Konikiewicz
RSS
Analytics Practice Lead for Middle East & Eastern Europe

Kamil is an Analytics Practice expert with strong educational background and a 10-year experience gathered during numerous projects for Polish and global customers. Kamil is respected for his significant influence over how his customers think about analytics and apply it to a variety of business processes, especially in the area of sales, marketing and fraud management. He inspires his team by leading by example, and is an avid learner and explorer of new frontiers in Analytics-In-Action.

Analytics
Kamil Konikiewicz 0
Kluczowe czynniki sukcesu dla programu Customer Journey Management

Czym jest Customer Journey i dlaczego jest ważne? To określenie oznaczające wielokrokowy proces, wpływający na doświadczenie klienta w kluczowych etapach jego cyklu życia. Customer Journey to również nowe, holistyczne podejście do obserwacji klienta w kontekście sekwencji zdarzeń często obserwowanych na przecięciu różnych kanałów i procesów biznesowych. To nowa jakość dająca