Smart Factory in a Box: ervaar hoe je stapsgewijs succes boekt met analytics en AI

0

Hoe gebruik je analytics en artificiële intelligentie (AI) om op grote schaal waarde te genereren voor je organisatie? De praktijk leert ons dat de meeste modellen hier niet in slagen. SAS ontwikkelde daarom met CGI een unieke ‘Smart Factory in a Box’-workshop.

De Smart Factory in a Box is een pilot installatie die SAS als expert in data en analytics samen met CGI Benelux en KU Leuven heeft gebouwd. Het simuleert een extrusieproces en vormt zo een kleinschalige weerspiegeling van een industriële omgeving.

In de praktijk zien we dat veel bedrijven nog steeds worstelen met het benutten van AI en analytics. Slechts 15% van de projecten levert effectief waarde op. Vaak denken organisaties dat het volstaat om in goede technologie te investeren en worden twee belangrijke aspecten over het hoofd gezien: de mensen die ermee werken en de verandering die de technologie teweegbrengt.

De Smart Factory in a Box-workshop wil deelnemers daarom op een gestructureerde manier tonen wat de mogelijkheden van AI zijn, hoe ze ermee van start kunnen gaan en wat er nodig is om waardevolle resultaten te boeken.

Deelnemers van de workshop gaan actief aan de slag als procesbeheerder en moeten dus evalueren of het proces goed functioneert, welke uitdagingen of procesvariaties ze vaststellen, en hoe ze de kwaliteit van de draad kunnen blijven verbeteren.

De Smart Factory in a Box-workshop wil deelnemers op een gestructureerde manier tonen wat de mogelijkheden van AI zijn

Wat is AI?

De workshop begint telkens met een vraag waarop iedereen een ander antwoord geeft: wat is AI nu precies? Termen die vaak terugkeren zijn Machine Learning, robots en zelfs … science fiction. Nog steeds heeft AI bij veel mensen een negatieve weerklank. Het helpt ook niet dat we in de media berichten lezen over minder fraaie toepassingen, zoals fake news of deep fake-video’s. In de praktijk hebben bedrijven vaak de indruk dat AI science fiction blijft, en de verwachtingen niet kan inlossen.

Toch zal AI voor de meeste bedrijven de poorten naar de toekomst openen. IDC voorspelt dat 75% van de maakbedrijven tegen 2024 predictive analytics zal toepassen om de kwaliteit van hun producten te verbeteren. Operatoren van machines kunnen dankzij AI repetitieve taken loslaten en zich focussen op strategische activiteiten die meer toegevoegde waarde voor het bedrijf opleveren. In plaats zich te beperken tot het controleren van het productieproces, kunnen ze met AI de nadruk leggen op het voortdurend optimaliseren van dat proces.

Alles begint bij de juiste data

Zodra het potentieel van analytics duidelijk is, laat de Factory in a Box-workshop de deelnemers zelf nadenken over de vraag of ze al ver genoeg staan om een goed model te bouwen. Een belangrijk aspect hierin is de toegankelijkheid van data. De meeste bedrijven zitten nog steeds in de beginfase en moeten hun data eerst verzamelen en optimaliseren. Welke data is er nodig? Wat willen we met de data doen? Hoe gaan we inzichten combineren met de dagelijkse werking? Wat zijn de verwachtingen en wanneer mogen we een oefening als succesvol beschouwen? En hoe zetten we de stap naar productie?

Om die vragen te beantwoorden, werken SAS en CGI met een use case canvas dat een project zal beoordelen op het gebied van data, analytics en implementatie. In dit artikel lees je daar meer over en leggen we ook uit waarom het belangrijk is dat je analytics gaat democratiseren. Het volstaat immers niet om data scientists op de data los te laten. Om echt waarde te genereren, moeten ook ingenieurs ermee aan de slag. Zij kennen de businesscontext en zijn de schakel tussen het model en de werkelijkheid.

Find fast or Fail fast

Als je weet wat de verwachtingen van de business zijn, is het niet nodig om jarenlang aan een model te bouwen. Tijdens de workshop ontdekken de deelnemers hoe ze dit stapsgewijs aanpakken. Iedere seconde verzenden sensoren op de pilot installatie data over de geproduceerde draad en over het volledige productieproces. Die data wordt verzameld in de Microsoft Azure-omgeving waarop de SAS-software draait. Het uiteindelijke doel is een model creëren waarmee ze vervolgens simulaties kunnen uitvoeren (een zogenaamde digital twin).

Na de workshop hebben de deelnemers een beter begrip van AI. Niet alleen beseffen ze welke uitdagingen organisaties ondervinden, ze leren ook hoe ze die problemen kunnen voorkomen. Het bouwen van modellen moet een harmonieus samenspel zijn tussen verschillende niveaus: technologie, processen én mensen. Voor iedere euro die een bedrijf in technologie investeert, zou er minstens tien euro naar change management moeten gaan.

Aan het einde van de sessie worden de deelnemers gestimuleerd om ook over hun eigen organisatie na te denken. Gebruiken ze analytics? Halen ze er genoeg waarde uit? En is IT al voldoende op één lijn met de business? Uiteindelijk kunnen ze de best practices uit de workshop meenemen en kunnen SAS en CGI helpen om een lighthouse case uit te werken. Dat is een case die de mogelijkheden van AI en analytics in een specifieke organisatie onder de loep neemt en als inspiratiebron kan dienen.

Interesse in een workshop?

SAS en CGI organiseren regelmatig open ‘Smart Factory in a Box’-workshops, waarbij deelnemers uit verschillende bedrijven aansluiten. Het is ook mogelijk om voor een privégroep van een tiental deelnemers een workshop op locatie bij SAS of CGI te organiseren. Wie meer wil weten, kan zich hier registreren om aan één van de workshops deel te nemen.

Share

About Author


Claire Hinnen has over 15 years experience in various marketing communication roles within SAS. This ranges from external communications and PR, campaign management, content marketing, event organization, online marketing, social media and branding.

Leave A Reply

Back to Top