Fem vanliga missuppfattningar om Big Data

0

Big Data är ofta ett missledande ord för att beskriva det skifte som pågår inom teknologi, affär och kultur. För tillfället har big data blivit ett vedertaget ord för allt inom dataanalys och om du inte förstår begreppet så är du inte ensam.

Här är några vanliga missuppfattningar om vad Big Data är för något:

1. Du tror att du kan ignorera Big Data?

Dåligt förslag. Möjligheten att omvandla data till affärsnytta kommer fortsatt att vara oerhört viktigt för alla industrier de närmaste åren. I affärer är information makt. Big data ger oss tillgång till information som vi för bara några år sedan endast kunde drömma om att analysera på. I stort sett alla yrkeskategorier kommer att påverkas inom en väldigt snar framtid - från lågutbildade och tillfälliga anställningar till högutbildade professionals. Att ignorera big data är att sticka huvudet i sanden; trenden är här för att stanna.

2. Du tror att Big Data handlar om data?

Intressant nog så handlar det inte om data i sig utan snarare vad du gör med den. Att enbart samla in och analysera på data skapar inget värde. Det är först när du omvandlar data till affärskritisk information för att utveckla och styra din verksamhet och dina strategiska beslut som det blir intressant. Utan värdefull tillämpning som förändrar/förbättrar dina processer, skapar nya affärsmodeller eller erbjudanden så är big data bara ett kostsamt och tidskrävande projekt.

3. Du tror att Big Data handlar om mycket data?

Big data fick sitt namn därför att teknologin plötsligt gjorde det möjligt för oss att samla in och analysera betydligt större datamängder än tidigare. Till detta kan vi även analysera på helt nya typer av data – så kallad ostrukturerad data. Tidigare var det endast möjligt att bearbeta data i strukturerad form som finns i rader, kolumner och databaser. Idag kan vi analysera texter, media, journaler, e-mail, video, chatt, bilder, ljud, nätverk, sensorer, mobiler, sociala medier etc. Big data handlar inte om mängden data utan snarare om den mångfald av data som vi nu kan kombinera och analysera för att skapa mer precisa affärsvärden.

4. Du tror att ju mer data vi har tillgång till desto bättre?

Många företag har börjat hamstra och samla in så mycket data de kommer åt bara utifall de i en framtid eventuellt kommer få ut ett värde av det. Men detta är en dyrbar strategi. Datalagring är inte gratis och när mängden data växer lavinartat så växer även kostnaderna. Dessutom så kommer sökning och analys bli alltmer utmanande, komplext och resurskrävande. Istället för att hamstra data så är det bättre att endast spara det som du verkligen behöver ur ett affärsperspektiv. Här är det viktigt att först formulera de frågor som din verksamhet behöver svar på innan du kör igång ett big data projekt så att fokus hamnar på kvalitet snarare än kvantitet.

5. Du tror att Big Data handlar om att samla in och lagra din egen data?

Faktiskt inte. När företag och organisationer börjar se sin data som den affärstillgång den är så skapas en marknad där organisationer kan köpa, sälja och byta data med varandra. I tillägg till detta finns en stor mängd öppen data från myndigheter, forskning- och vetenskap eller non-profit organisationer. Många företag kommer upptäcka att mycket av den data som behövs redan finns därute - vilket avsevärt minskar mödan och tiden av att realisera värde i verksamheten.

Förhoppningsvis har du fått en klarare bild över big data som begrepp och hur det kan hjälpa dig navigera rätt i den digitala förändring som vi står inför.

Andra posts som jag skrivit om:

Share

About Author

Mathias Arbman

Sr. Account Executive | Helping clients maximize the value of their data assets through advanced analytics

SAS helps you make sense of the message. As the leader in business analytics software and services, SAS transforms your data into insights that give you a fresh perspective on your business. You can identify what’s working. Fix what isn’t. And discover new opportunities. I help organisations turn large amounts of data into knowledge they can use to make decisions based on facts and show agencies better ways to access, manage, and present data visually and faster than ever before. Contact me: SAS Institute | www.sas.com/sweden Email | mathias.arbman@sas.com Phone | +46 72 564 8009

Leave A Reply

Back to Top