Merverdiavgiftkarusellen – Missing Trader

0

«Merverdiavgiftssystemet er basert på tillit. Det er de næringsdrivende selv som deklarerer avgift som skal betales eller utbetales, og dette gir betydelig risiko for både ubevisste og bevisste feil hos den avgiftspliktige». Denne forumuleringen er sakset fra rapporten om Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift, og jeg ønsker i dette innlegget å ta for meg svindel med merverdiavgift, med formuleringen som utgangspunkt.

Det store sorte momsmarkedet
Flere undersøkelser og aksjoner fra skattemyndighetene viser at svindel med merverdiavgift foregår i betydelig omfang innen EU. Når vi ser nærmere etter, ser vi at utformingen av EUs merverdiavgiftssystem åpner opp for flere former for svindel innen avgiftssystemene.

Vi kaller disse for merverdiavgiftkaruseller. Disse er arnested for uriktig momsfritak på grenseoverskridende transaksjoner med muligheter for å utsette betaling av moms ved import. Dette rammer i hovedsak stater med forholdsvis like momsregler, m.a.o. medlemstatene i EU hvor disse type avgifter er harmonisert.

Momsgapet innen EU er beregnet til svimlende av 200 milliarder Euro, dvs. i overkant av et norsk statsbudsjett. Det antas at om lag 20% av dette beløpet hvert år forsvinner inn i kriminelle nettverk.

Utformingen av EUs merverdiavgiftssystem åpner opp for flere former for svindel innen avgiftssystemene.
Utformingen av EUs merverdiavgiftssystem åpner opp for flere former for svindel innen avgiftssystemene.

Hva er Missing Trader?
Missing trader, eller momskarusellen, rapporterer at det er eksportert varer mellom bedrifter i forskjellige land. Her gjelder det imidlertid en fiktiv rapportering hvor deltagerne lar varen gå «i sirkel» mellom avtalte bedrifter, derav navnet karusell. Hvorpå varene, utbetalt moms og aktører plutselig forsvinner.

Et eksempel kan være at en merverdipliktig bedrift i Danmark kjøper datamaskiner i Tyskland, for så å rapportere varen eksportert uten at moms blir betalt. På papiret selges varen først videre til Frankrike og deretter til Luxembourg for til slutt å ende opp i Belgia. Deretter forsvinner selskapet som kjøpte varen, eller varen forsvinner ut av systemet, uten at momsen faktisk har blitt betalt. Selskapene som har deltatt i karusellen har avtalt dette spillet, og sitter igjen med momsrefusjonen. Dette beløpet sendes kanskje til forretningsforbindelser utenfor EU. En slik avgiftsunndragelse er med andre ord svært krevende å ordne opp i når varen og aktørene er borte.

Hva med lille Norge?
Norge er knyttet til EU gjennom EØS, men erfaringene fra EU er relevante for Norge selv om vi ikke har et tilsvarende momsfritak for eksport. Eksempel på dette, gjenfortalt fra Økokrims trusselvurdering, er historien om Tollvesenet som stoppet 60 containere med totalt ca. 1 300 tonn hvitløk som skulle importeres til Europa via Norge. Vi hører her om at import av hvitløk til Norge er avgiftsfritt, mens tollsatsene inn i EU er 1 200 euro pr tonn.

Alt handler om hastighet
Som du forstår er denne type svindel i sin natur kompleks, noe som gjør det krevende for myndighetene å mobilisere raskt nok. Når tiltak gjennomføres, er varene, aktørene og pengene forsvunnet. Et angrep mot denne type svindel krever derfor et høyhastighetssystem for å kunne identifisere potensielle sammenhenger mellom kjedene av virksomheter som er involvert, mens spillet ennå pågår. En deteksjon av falske nettverk krever lynrask, avansert analyse med stor presisjonsgrad på store og ofte ustrukturerte data. Det er her big data kommer inn.

SAS har hjulpet myndighetene i flere land
Momskarusellen er høyhastighetssvindel hvor evnen til å kunne stoppe momsunndragelsen er proporsjonal med deteksjons- og responshastigheten. Løsningen SAS Institute leverer for å hjelpe myndighetene med å oppdage selskaper som, med høy sannsynlighet er involvert i organisert merverdiavgiftsbedrageri, benytter en hybrid analysemodell. Løsningen heter SAS® Fraud Framework for Government. En hybrid modell kombinerer scoringer gjennom flere analysedimensjoner og skaper på denne måten et holistisk overblikk over situasjonen. Dette gir myndighetene muligheter for snarlig oppdagelse, fra den første mistenkelige omsetningsoppgave eller annen mistenkelig aktivitet.

Vår hybride modell kombinerer nettverksanalyse, forretningsregler, prediktiv modellering, tekstanalyse, beslutningstrær og anomali gjenkjenning. Kombinert med riktig innsikt på brukersiden vil et slikt angrepsvåpen kunne identifisere og monitorere nettverk hvor det med overveiende sannsynlighet foregår aktiviteter som vil ende opp med avgiftsunndragelse. Modellene er svært nøyaktig.

Tilbakemelding fra prosjekter
Resultater fra Belgia og Nederland viser omfattende reduksjon av momskarusell svindel. Avansert analyse har vært nøkkelen i å oppnå dette resultatet. Modellene er ikke bare svært nøyaktige (80% sanne positiver), men de gir også forvarsel fra de første merverdiavgifterklæringene. Erfaringene fra Belgia og Nederland tilsier derfor at EUs visjon om at organisert momsbedrageri skal tøyles burde være oppnåelig. Vår løsning er også tilrettelagt for internasjonalt samarbeid ved å identifisere mistenkelige selskaper på tvers av land. Som kjent kjenner økonomisk kriminalitet ingen landegrenser.

Lær mer om SAS® Fraud Framework for Government

 

Tags
Share

About Author

Inge Krogstad

Experienced PHD with a demonstrated history of working in the computer software industry. Strong healthcare services professional skilled in Partner Management, Customer Relationship Management (CRM), Balanced Scorecard, IT Strategy, and Predictive Analytics

Leave A Reply

Back to Top