Author

Inge Krogstad
RSS

Experienced PHD with a demonstrated history of working in the computer software industry. Strong healthcare services professional skilled in Partner Management, Customer Relationship Management (CRM), Balanced Scorecard, IT Strategy, and Predictive Analytics

Analytics | Fraud & Security Intelligence
Inge Krogstad 0
Merverdiavgiftkarusellen – Missing Trader

«Merverdiavgiftssystemet er basert på tillit. Det er de næringsdrivende selv som deklarerer avgift som skal betales eller utbetales, og dette gir betydelig risiko for både ubevisste og bevisste feil hos den avgiftspliktige». Denne forumuleringen er sakset fra rapporten om Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift, og jeg ønsker

Analytics | Fraud & Security Intelligence
Inge Krogstad 0
International Fraud Awareness Week - Arena for å øke bevissthet og kompetanse om svindel

Den «International Fraud Awareness Week» er tilegnet bevisstgjøring mot svindel. Kampanjeuken var i vinter rettet mot svindel, økonomisk kriminalitet, compliance og svart arbeid, og hadde som mål å øke kunnskapen om skadevirkningene fra svindel gjennom bevisstgjøring og kompetanseheving. SAS Institute arbeider sammen med banker, forsikringsselskaper, helsevesenet og andre offentlige virksomheter