International Fraud Awareness Week - Arena for å øke bevissthet og kompetanse om svindel

0

Den «International Fraud Awareness Week» er tilegnet bevisstgjøring mot svindel. Kampanjeuken var i vinter rettet mot svindel, økonomisk kriminalitet, compliance og svart arbeid, og hadde som mål å øke kunnskapen om skadevirkningene fra svindel gjennom bevisstgjøring og kompetanseheving.

SAS Institute arbeider sammen med banker, forsikringsselskaper, helsevesenet og andre offentlige virksomheter for å bekjempe dette sterkt voksende markedet. Vi ser økt grad av profesjonalitet og organisering av svindel, samt at aktørene kjenner godt til gråmarkedet gjennom å benytte profesjonelle rådgivere.

Det bør vekke oss alle når The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) anslår at i et globalt perspektiv koster svindelvirksomhetene 5% av årlige inntekt.

Det er min oppfatning at tematikken svindel og økonomisk kriminalitet diskuteres lite og gis lite oppmerksomhet, på ledernivå, i norske virksomheter. Området er forholdsvis mørklagt og det finnes lite tilgjengelig dokumentasjon. Hederlige unntak er PWC Granskingsrapporter, Økokrims Trendrapporter og noen temaserier i bl.a. DN og Aftenposten.

svindel-risiko-fraud
The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) anslår at i et globalt perspektiv koster svindelvirksomhetene 5% av årlige inntekt.

Mange virksomheter i Norge plasserer fortsatt ansvaret for å bekjempe svindel og økonomisk kriminalitet under IT-funksjonen i organisasjonen. Dette er atypisk i forhold til andre land, der de anerkjenner behovet for spesialkompetanse i en slik type lederrolle. Tema svindel og økonomisk kriminalitet er derfor i liten grad tilstede på lederagendaen.

Dagens tiltak mot svindel og økonomisk kriminalitet handler mest om kompetansebygging i utvalgte roller. De er i liten grad rettet mot prosessforbedring, å tette smutthull hvor informasjon og verdier kan lekke ut, samt innføring av IT-støtte med innretning tidligst mulig for å kunne identifisere kriminalitet og anslag. Regnskapssystemet er fortsatt for mange virksomheter det viktigste og eneste IT-støttesystemet for å bekjempe svindel og økonomisk kriminalitet.

Mange virksomheter sier de er bekymret for morgendagens trusselbilde. De frykter elektroniske angrep hvor infrastrukturen blir lammet eller virksomheten presset for penger, involvering i hvitvasking/korrupsjon, samt å bli viklet inn i arbeidslivskriminalitet.

En betydelig lederoppgave i virksomhetene bør derfor være å skape forståelse og erkjennelse for at økonomisk kriminalitet, elektroniske anslag og svindel er kommet for å bli. - og mest trolig også vil ramme deres virksomhet. Det handler derfor mye om å mestre og forholde seg til dette.

Eksperter er i dag stort sett enige om at det ikke er et spørsmål «om det vil skje», men «når det vil skje». En fremtidsrettet strategi for bekjempelse bør derfor rettes mer mot å identifisere, raskt isolere og avgrense skader. Det er en grenseløs kriminalitet, med både bransje- og teknisk kompetanse, din virksomhet møter i denne kampen.

Øk derfor både bevisstheten og kompetansen til alle ansatte, i alle deler av organisasjonen, og gi systemstøtte som tidligst mulig gir varsling om avvik i mønstre. Det handler ofte om å kunne avdekke små og tilsynelatende ubetydelige episoder eller detaljer, som i ettertid viser seg å være brikker i store internasjonale, kriminelle nettverk som førte til betydelige skadeomfang. Det handler både om penger, rennommé, kunder, partnere og mennesker.

Les mer om SAS løsninger for bekjempelse av svindel

Tags
Share

About Author

Inge Krogstad

Experienced PHD with a demonstrated history of working in the computer software industry. Strong healthcare services professional skilled in Partner Management, Customer Relationship Management (CRM), Balanced Scorecard, IT Strategy, and Predictive Analytics

Leave A Reply

Back to Top