Author

Michał Kudelski
RSS

W SAS Institute zajmuje się wsparciem sprzedaży oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w obszarach takich jak telekomunikacja, energetyka, manufacturing czy bankowość. Posiada wieloletnie doświadczenie w analityce, w tym doktorat w dziedzinie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego obroniony na Politechnice Warszawskiej. Pracował zarówno w globalnych firmach komercyjnych, jak i na uczelniach - w kraju i za granicą. Pasjonat nowych technologii i osiągnięć naukowych w dziedzinie sztucznej inteligencji, nieustannie poszukujący ich zastosowań praktycznych oraz wartości biznesowych.

Analytics | Artificial Intelligence
Michał Kudelski 0
Sztuczna inteligencja coraz mniej „sztuczna” – rozpoznawanie obrazów

Niemal każdego dnia słyszymy doniesienia o nowych osiągnięciach w dziedzinie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Co prawda, do stworzenia odpowiednika ludzkiej inteligencji w sensie szerokim i ogólnym trochę nam jeszcze brakuje, ale coraz częściej maszyny są w stanie rozwiązywać problemy, z którymi do niedawna jedynie człowiek mógł sobie poradzić.