Tag: ML

Artificial Intelligence
Przemysław Janicki 0
Interpretowalność modeli klasy AI/ML na platformie SAS Viya

Platforma SAS® Viya® oferuje wiele algorytmów klasy uczenia maszynowego (machine learning, ML) czy sztucznej inteligencji (artificial intelligence, AI) do trenowania modeli predykcyjnych (klasyfikacyjnych itp.), takich jak lasy losowe (random forest) czy wzmocnienia gradientowe (gradient boosting), jak również modele uczenia głębokiego (deep learning). Choć wielokrotnie potwierdziły one swoją przydatność w praktyce,