Tag: data model

Analytics
Kagan Sen 0
ModelOps: Operasyonel Analitik

Zorlu Son Aşama: Model İmplementasyonu Günümüzde neredeyse tüm organizasyonların iş kararları vermek için, veriden faydalanarak gerçek zamanlı içgörüler elde etmeye çalıştığı bir dijital yolculuk içerisinde olduklarını görüyoruz. Sınırlarını hayalgücümüzün ve yeteneklerimizin belirlediği veri analitiği bizlere sonsuz bir potansiyel sunuyor. 2019 yılında analitik yazılımlara 190 milyar Dolar yatırım yapılması da şirketlerin

Data Management
Hartmut Schroth 0
Drivers for the digitalization of insurance

The insurance industry is becoming increasingly focused on the digitalization of its business processes. There are many factors driving digitalization, but it’s clear that a reliable and meaningful database is the basic prerequisite for a successful digitalization strategy. Insurance companies are increasingly prioritizing digitalization, not because this issue is currently

Hartmut Schroth 0
Advantages of a standard insurance data model

In my first blog article I explained that many insurance companies have implemented a standard data model as base for their business analytics data warehouse (DWH) solutions. But why should a standard data model be more appropriate than an individual one designed especially for a certain insurance company?