Tag: data model

Analytics
Kagan Sen 0
ModelOps: Operasyonel Analitik

Zorlu Son Aşama: Model İmplementasyonu Günümüzde neredeyse tüm organizasyonların iş kararları vermek için, veriden faydalanarak gerçek zamanlı içgörüler elde etmeye çalıştığı bir dijital yolculuk içerisinde olduklarını görüyoruz. Sınırlarını hayalgücümüzün ve yeteneklerimizin belirlediği veri analitiği bizlere sonsuz bir potansiyel sunuyor. 2019 yılında analitik yazılımlara 190 milyar Dolar yatırım yapılması da şirketlerin

0
Advantages of a standard insurance data model

In my first blog article I explained that many insurance companies have implemented a standard data model as base for their business analytics data warehouse (DWH) solutions. But why should a standard data model be more appropriate than an individual one designed especially for a certain insurance company?

0
Faster, easier, safer: a standard data model for insurance

Nothing works today without an efficient data management – also in insurance business. A standard data model can be an important component of it. This article explains why. “Make or Buy”? This question has been raised very often by insurance companies planning to introduce a consistent data structure – a