Eureko Sigorta Data Studio Lideri Özlem Odar: “Veri ve analitik projelerin çevik yöntemlerle uygulanmasını ve hızlı sonuçlar üretilmesini amaçlıyoruz”

1


Sanal etkinliğimiz Beyond Tomorrow öncesinde Eureko Sigorta’nın Data Studio Lideri Özlem Odar ile görüşme imkanı buldum. Hepimizin bildiği gibi Türkiye'nin öncü sigorta firmaları arasında yer alan Eureko Sigorta, hasar yönetimi ve risk değerlendirme konusundaki uzmanlığı ile alanında lider konumda olan uluslararası bir yapıya sahip. Avrupa'nın 6 ülkesinde 22.000 çalışanıyla dünyanın en büyük sigorta ortaklıklarından biri olan Achmea'nın bir üyesi ve etkin pazarlama politikaları, etik değerlere bağlılığı, ekonomik dalgalanmalarda bile koruduğu istikrarlı performansı ve bunları hayata geçirmek için gerçekleştirdiği teknolojik altyapı yatırımları ile Türk sigorta sektöründe ilk 9 sigorta şirketi arasında yer alıyor. Gözlemlediğimiz kadarıyla da sektörde dijital dönüşüm, çevik yönetim, veri ve analitik projelerinde Euroke Sigorta öncü bir şirketlerden biri. Özlem Hanım ile veri ve analitiğin şirketlerindeki mevcut kullanımı ve gelecek hedefleri hakkında konuştuk.

SORU 1: Covid-19 sonrası yeni dünyada Data Studio olarak hedefleriniz nelerdir ?

ÖO YANIT: Eureko Sigorta bildiğiniz gibi Achmea Grubu’nun bir parçası. Eureko Sigorta, Türkiye’deki vizyonunu ve stratejisini belirlerken  en büyük kaldıracın veri (data) olduğu bilinciyle “a true data driven company (veri odaklı bir şirket)” vizyonunu benimsedi. Veriden alınacak faydanın farkındalığıyla “Data Studio” organizasyonu kuruldu. Bu vizyon ve strateji aslında tüm grupta Covid-19 öncesinde ortaya konuldu ancak tabii ki pandemi projelerin ve dijitalleşmenin hızlanmasını sağladı.

COVID - 19’dan bağımsız olarak ise Data Studio’nun en önemli hedeflerinden biri iş stratejileri ve hedeflerine hizmet edecek veri ve analitik projelerin çevik yöntemlerle uygulanmasını ve hızlı sonuçlar üretilmesini sağlamak. Ayrıca hedeflerimiz arasında şirket içerisindeki tüm iş birimlerinde analitik okur yazarlığın oluşturulması, veri yönetişimi ve süreçler için standartların belirlenmesi gibi konular da yer alıyor.

SORU 2: Hangi projelerde/ iş ihtiyaçlarında veri ve analitiğin kısa/uzun vadede faydaları olacak diye düşünüyorsunuz?

ÖO YANIT: Öncelikli olarak iş birimlerindeki toplam analitik yetkinliğini arttırmamız gerekiyor. Buna paralel olarak ekiplerin çevik ve T shape şekillerde çalışması ile öncelikli sonuç getirecek projeleri belirleyeceğiz. Ayrıca, kısa bir süre önce SAS ile birlikte geliştirdiğimiz Fraud Yönetimi (Suistimal ve Sahtecilik Yönetimi) sistemimizi canlıya aldık. Burada  da bazı ek iyileştirmeler hedefliyoruz.

Orta ve uzun vadede ise fraud underwriting süreçlerinin entegrasyonu, sağlık suistimallerinin tespiti, satış hedeflerinin tahmini, NPS (Net Tavsiye Skoru) skorlarının arttırılması gibi projelerimiz var. Ayrıca Data Studio olarak finans, reasürans ve aktürerya gibi alanlarda destek vermediğimiz ekiplerdeki arkadaşlarımızla da yakın zamanda bir “Community of Practice” oluşturma hedefimiz  var.

SORU 3: Uzaktan satış ve dijitalleşme sektörün trend konuları,  Covid-19'dan sonra uzaktan satış, müşteri yönetimi, kağıtsız hasar süreçleri gibi konularda siz neler öngörüyorsunuz ve bu konuda analitik nasıl yardımcı olabilir?

ÖO YANIT:Mevcut durumda şirketimiz içerisindeki veri bilimci ve veri mühendisi arkadaşlarımız yeni müşteri kazanımı, çapraz satış, yenileme, churn gibi analitik projeleri hayata geçirdiler. Covid-19 pandemisi etkisiyle de özellikle ferdi kaza ve kasko ürünlerinin satışlarında mevcut müşteri tutundurmasında  analitik projelerimiz daha etkin kullanılmaya başlandı.  Buna ilave olarak şirketimizin Müşteri İşlem Merkezi tarafından yapılan satışlarda da analitik ihtiyaçlar artış gösterdi.

 

Share

About Author

Ilkay Aydogdu

As a Senior Business Solutions Manager, Ilkay Aydogdu uses her cross-industry experience in risk management & compliance, fraud prevention & detection, strategy development, data governance, and project management to help both customers and sales executives at SAS. She provides technical and business insights throughout tool selection, project scope definition, and project implementation phases. She is also creating relevant narratives and supporting content for thought-leadership purposes.

1 Comment

Leave A Reply

Back to Top