Digitale transformatie in het publieke domein - een kwestie van ervaring

1

Voor een succesvolle digitale transformatie is een innovatiecultuur noodzakelijk. Digitale transformatie in de publieke sector draait met name om het optimaliseren en innoveren van de bedrijfsprocessen met behulp van data en analytics. Experimenteren, ruimte om fouten te maken en te verbeteren, en inspiratie vanuit de organisatie zijn essentiële aspecten van een innovatiecultuur.

Hidden Insights: Digitale transformatie in het publieke domein - een kwestie van ervaring - SAS
Digitale transformatie in het publieke domein - een kwestie van ervaring

Gebrek aan resources belemmert de weg naar digitale transformatie

Bijna elke overheidsinstantie staat onder druk om aan te tonen dat de besteding van het belastinggeld daadwerkelijk waarde toevoegt aan de samenleving. Ze moeten aantonen dat investeringen en veranderingen positief bijdragen aan de bedrijfsresultaten.

Investeren in mensen, kennis, tijd en ervaring om een innovatiecultuur te realiseren, is daardoor een grote uitdaging. Dit maakt het ook moeilijker om te experimenteren met data en analytics – en belemmert de verandering naar een innovatiecultuur.

Inspiratie buiten de organisatie

Digitale transformatie betreft nieuwe technologieën (AI, Machine Learning, open source), een andere manier om met data om te gaan en processen aan te sturen. Het kan uiterst waardevol zijn om te leren van andere organisaties, en van hen te horen wat de do’s en don’ts zijn voor een succesvolle digitale transformatie.

De waarde van analytics in de praktijk

Ter inspiratie beschrijf ik drie praktijkvoorbeelden die inzicht geven over hoe analytics daadwerkelijk waarde creëert voor de organisatie. Belangrijke aspecten die daarbij aan bod komen zijn mensen, processen, technologie en gegevens, die in onderlinge samenhang allemaal essentieel zijn voor een succesvolle transformatie.

  1. Ziekenhuizen in het zuiden van Denemarken gebruiken kunstmatige intelligentie (AI) bij medische diagnostiek

Dit project is een goed voorbeeld van digitale transformatie met als doel de verstoring van de processtroom in de diagnostiek te voorkomen. Een gerobotiseerd laboratorium zorgt ervoor dat bloedmonsterbuizen door niemand worden aangeraakt van het moment dat het monster het laboratorium binnenkomt tot aan de afvalcontainer. Door microbiologische, biochemische en immunologische analyses te integreren, krijgen artsen binnen 60 minuten inzicht in de resultaten van 120 diagnostische analyses. Dit betekent dat ze beschikbaar zijn wanneer de arts klaar is met het klinisch onderzoek van een acuut opgenomen patiënt. Als dit volledig is geïmplementeerd, levert het project naar verwachting een jaarlijkse kostenbesparing van circa 16 miljoen euro op. Nog belangrijker: verwacht wordt dat de mortaliteit met 10-12% zal dalen en leesfouten met 20% zullen verminderen. Dit komt met name doordat tijd en betere inzichten cruciale factoren zijn in de uitkomsten van de bloedonderzoeken.

  1. Istat – het Italiaanse statistische bureau – werkt aan een ​​nationale publieke statistiek hub

Deze nieuwe statistiek-hub zal een omgeving realiseren voor het delen, integreren, harmoniseren en verspreiden van (meta)data ten behoeve van openbare organisaties. Elke organisatie zal zijn eigen data beheren en eindgebruikers kunnen datasets doorbladeren, selecteren en visualiseren met een grafische interface. Deze digitale transformatie brengt de waarde van inzicht bij de stakeholders.

  1. Havenbedrijf Rotterdam wil een ​​datagedreven organisatie worden

Een toename en verandering in allianties, de behoefte aan meer flexibiliteit, prijsdruk, digitalisering van de toeleveringsketen, disruptieve technologieën en de aangepaste klimaatovereenkomst waren allemaal drijfveren voor Havenbedrijf Rotterdam om te veranderen. Tegen 2022 wil het ‘Centre for Data Insights’ van de haven de logische partner zijn voor het bereiken van de meest geschikte visualisatie, zodat elke medewerker betrouwbare, datagestuurde beslissingen kan nemen. De ambitie van de organisatie om de beste, slimste en meest duurzame haven te zijn, heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe disruptieve diensten. Samen met de daarvoor vereiste gegevens moeten die onderdeel worden van de organisatiecultuur, zogezegd in het 'DNA' zitten van elke medewerker.

Wat kunnen we hieruit leren?

Digitale transformatie zorgt ervoor dat organisaties moeten beschikken over een uniform analytics platform waarmee ze hun kosten kunnen beheersen, flexibiliteit kunnen vergroten en analytics kunnen operationaliseren in de besluitvorming. De organisaties die hierin investeren, halen er duidelijk waarde uit. De lessons learned zijn niet voor alle organisaties en sectoren hetzelfde, maar door ervaringen te delen kun je veel van elkaar leren en elkaar ook inspireren. Ik draag hier zelf ook graag aan bij.

Digitale transformatie in het publieke domein – leer van ervaringen van andere organisaties. Click To Tweet
Tags
Share

About Author

Andre van der Meer

Andre is Principal Business Development Specialist at SAS, working with the Public sector and Healthcare in the Netherlands and beyond. In his spare time, he loves to do spinning, fitness, reading books.

1 Comment

  1. Interessante blog! Bedankt voor de nieuwe inzichten. Het lijkt alsof ze in een aantal landen al een stuk verder zijn dan hier. Groetjes Felix

Leave A Reply

Back to Top