Kun IoT:tä ei ymmärretä, se yritetään ulkoistaa

0

SAS Institute haastatteli 75 suuren eurooppalaisen yrityksen edustajaa, jotka ovat omaksuneet varhain IoT:n osaksi toimintaansa. Tutkimuksessa itseäni jäi vaivaamaan erityisesti tulos, jonka mukaan tärkein yrityksen resurssi IoT-asioissa on ulkopuolinen konsultti. Se saattaa kertoa siitä, ettei IoT:tä nähdä vieläkään osana yrityksen strategian toimeenpanoa.

IoT on muodostunut yhdeksi aikamme kuumimmista muotisanoista. Se tarkoittaa yleensä, että harva ymmärtää, mitä sanalla tarkoitetaan. Ja jos jokin asia tuntuu epäselvältä, mutta tärkeältä, siinä on heti konsultin kokoinen aukko.

469901632

Mitä IoT:stä halutaan

Tekemämme tutkimuksen mukaan yritykset tähtäävät IoT-hankkeillaan erityisesti operatiivisen toiminnan tehostamiseen (43 %) ja käyttäjäkokemuksen parantamiseen (36 %). 29 % vastaajista uskoo myös, että IoT taipuu uuden tuotteen kehittämiseen tai palvelumuotoiluun sekä nykyisen palvelun tai tuotteen kehittämiseen.

Harva tuntuu vielä hyödyntävän IoT:tä aidosti uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen ja niiden hyödyntämiseen. Vaarana on, että samaan aikaan, kun suuryrityksissä vasta harjoitellaan IoT:n käyttöönottoa, pieni ja ketterä startup mullistaa alan ansaintalogiikat jopa yhdessä vuodessa. AirBNB ja Über ovat tästä hyviä esimerkkejä, sillä heidän liiketoimintaportaalinsa perustuvat IoT:n hyödyntämiseen.

Tutkimuksesta päätellen haastatellut olivat jo tunnistaneet tosiasiat: Jotta IoT:stä saadaan täysi hyöty irti, tulee työt organisoida uudella tavalla. Myös prosessit tulee määritellä uudelleen, jotta ne tukevat päätöksentekoa reaaliaikaisen data-analyysin pohjalta.

... ja kuka sen tekee?

Samaan aikaan yritykset eivät kuitenkaan usko, että oma henkilöstö pystyisi tähän muutokseen. Tärkeimpinä resursseina pidettiin ulkopuolisia konsultteja ja prosessin automatisointia.

IoT:n menestyksekäs käyttöönotto toki edellyttää liiketoiminnan ja osastorajojen rikkomista, mikä saattaa olla helpompaa ulkopuoliselle konsultille. Monet vastaajat kertoivat, että sisäisten muutosten tekeminen vie paljon aikaa, eikä IoT:n kohdalla voida odotella pitkään. Mielestäni olisi kuitenkin tärkeää, että yritykset kehittäisivät pitkän aikavälin strategian, johon perustuen hyödynnetään sekä omia että lainattuja resursseja.

IoT ei ole vain yksi IT-projekti muiden joukossa, jonka voi kätevästi ulkoistaa. Sitä ei myöskään tulisi sijoittaa omaan innovaatioyksikköön etäälle muusta tekemisestä. Itse näkisin IoT:n pikemminkin uutena tapana tehdä bisnestä, joten se kuuluu jokaiselle työntekijälle ja erityisesti ylimmän johdon agendalle.

Kannustaisinkin jokaista yritysjohtajaa kysymään itseltään, kuinka monta yrityskulttuurin onnistunutta muutosta hän on saanut aikaan konsulttivoimin tai perustamalla asialle erillisen yksikön. Konsulttien käyttö puolustaa monessa tapauksessa paikkaansa palvelun teknisissä toteuttamisissa tai organisaation herättelyssä, mutta älä odota ihmeitä. Konsultin avulla tuskin tulet mullistamaan bisnestäsi, sillä jos hän siihen kykenisi, olisi hän tehnyt sen jo itse.

iot2

Tutustu tutkimukseemme pohjautuvaan raporttiin Internet of Things - Visualise the Impact.

 

 

Tags
Share

About Author

Johan Sandell

Country Manager

Johan Sandell on SAS Instituten Suomen maajohtaja ja Nordic-johtoryhmän jäsen. Hänen tärkeimpänä tehtävänään on varmistaa, että paikallisorganisaatio tarjoaa suomalaisille asiakkaille parasta asiakaskokemusta ja -palvelua, sekä tukea myyntitiimiä tuottamaan analytiikalla lisäarvoa asiakkailleen. Sandell on valmistunut Hankenista kauppatieteiden maisteriksi yritysjuridiikan koulutusohjelmasta. Urheilumiehenä hän kilpaili nuorempana yleisurheilulajeissa, mutta nykyään Sandell kuluttaa lenkkipolkuja vain rentoutuakseen. Hänen toinen intohimonsa ovat pohjoismaiset dekkarit, joita ilman hän ei matkusta minnekään.

Leave A Reply

Back to Top