Analys för alla: analytisk coaching på olika nivåer

0

I det senaste numret av CFO World skrev jag en krönika om hur allt fler organisationer satsar på att utbilda sina medarbetare i analys. Både svenska och internationella företag har börjat inse värdet av att personalen har kunskap inom området. Framförallt handlar det om att se till att organisationen får ett analytiskt förhållningssätt till sin verksamhet och framtid. I takt med att många företag digitaliseras på alla nivåer och i alla funktioner är det viktigt att den analytiska förståelsen flyttas ut i hela organisationen och inte bara finns hos analytikerna.

Under den senaste tiden har det dykt upp allt fler verktyg och utbildningsfunktioner inom just analysområdet, allt från renodlade masterutbildningar till självhjälpskurser på nätet, eller workshops i specifika program. Med en rad utbildningsalternativ och en ökad efterfrågan på att utvecklas kan kunskapsnivån hos personalen se väldigt olika ut. Ett första steg mot en kompetenshöjning är därför att identifiera den nuvarande kunskapen hos medarbetarna och anpassa coachingen efter det. Stora företag paketerar exempelvis ofta sin analyscoachning för tre distinkta grupper:

Analytikerna

Analytikerna utgörs av de som redan idag använder olika analysverktyg och analysmodeller, men som kanske är nyfikna på hur man kan vidareutveckla sin kunskap och arbeta smartare, snabbare och med mer precision. Givetvis är det även här den högsta nivån av analytisk kompetens återfinns, utbildning och coaching för denna grupp handlar därför oftast om att ge handfasta råd och tips. Man tittar helt enkelt på nya tekniker, processer och hjälpmedel och annat som gör arbetet bättre. Analytisk coaching för analytikerna kan även handla om att förbättra förmågan att kommunicera och föra vidare resultaten av analysarbetet till andra funktioner i organisationen.

Analysmottagarna

Detta är oftast personal som är vana att få analytikernas analys. Det kan vara marknadsförare eller controllers. Viktigast för denna grupp är att få grundläggande kunskap inom området för att kunna samarbeta smidigt med analytikerna, men även att coachas i att efterfråga rätt material. Förutom den analys controllern själv gör får han eller hon rutinmässigt rapporterat ett antal nyckeltal. Ofta brukar kunskapen kring de analyser man är van vid att få vara god, det man kanske inte vet är det man inte frågat om! Beställaren av analys kan därför utvecklas genom att få coaching i hur man kan ställa nya frågor, efterfråga ny analys och be analytikern om annan information.

Beslutsfattare och affärsansvariga

Analys på den här nivån handlar egentligen främst om ledarskap. Det är beslutsfattarna och de affärsansvariga som tar de avgörande besluten om verksamhetens inriktning och utveckling. För att kunna göra det behövs bra beslutsunderlag. I en ledarroll är det även viktigt att vara tydlig med att man förväntar sig analytisk kompetens hos medarbetarna samt att dessa ständigt utvecklar ett faktabaserat sätt att arbeta. Det är även ledarna som ansvarar för att för att man investerar i rätt teknik och kunskap. För beslutsfattarna handlar coachingen därför främst om att förstå hur organisationen kan arbeta för att höja den analytiska kompetensen. Vet man inte vad man ska fråga efter är det svårt att veta vilken analytisk kompetens man redan sitter på i organisationen, samt hur man kan investera för att höja den nivån.

Analytisk coaching handlar alltså i grunden om att skapa en samsyn i organisationen och utveckla ett faktabaserat sätt att arbeta. Genom att se till att det finns analytisk kompetens på alla nivåer flyttas ansvaret från analysavdelningen närmare verksamheten. Behovet av analytisk kompetens ser dock olika ut på olika nivåer, alla kan inte kunna allt! Men om man istället kan erbjuda anpassad coaching för olika grupper av personal kan man se till att alla pratar samma språk och arbetar mot samma mål – att bättre förstå hur man kan använda sig av all den mängd data som finns tillgänglig idag.

Kontakta mig gärna om du har frågor, funderingar och vill veta mer hur analys kan bli en del av kärnverksamheten i din organisation.

Läs mer om "Analytics Coaching Program" - The importance of analytics to creating business value.

 

 

 

Tags
Share

About Author

staffanlindqvist

Staffan have over 20 years of experience from the Business Intelligence and Analytics industry. His focus is on how to realize business value from analytical capabilities. In his writings Staffan looks at the customers opportunities and challenges in finding business insights and leading this to successful implementations supporting business strategies in the light of the exponential change that is defining technology in the digitalization era. Staffan is a Senior Advisor in SAS Institute’s Nordic Business Value Team.

Leave A Reply

Back to Top