Medborgarinteraktion med digitalisering och analys

2

Ökad användning av information för att förbättra medborgarinteraktionen är ett område som flera av våra offentliga kunder runt om i världen idag arbetar med och ser stora effekter av. Exempelvis har Ministry of Social Development på Nya Zeeland sparat ca 6 miljarder kronor under en fyraårsperiod som en följd av ökad informationsanvändning. I Danmark ser vi en liknande tendens hos de offentliga institutioner som vi idag har ett tätt samarbete med. Det skapar inte bara  effektiva verksamheter, det skapar även mer dynamiska och lärande organisationer, som är proaktiva inför uttalade och outtalade önskemål och behov från befolkningen.

"By taking the same approach to data analytics that the corporate sector has been doing for decades, MSD saw a huge opportunity to learn more about who receives benefit and to make better decisions about the support and investment they need.” Paula Bennett, Minister of Social Development, Ministry of Social Development, New Zealand.

Vad är det då som gör att dessa organisationer kan skörda ekonomiska och organisatoriska fördelar, som Ministry of Social Development konstaterar i sitt uttalande?

Min erfarenhet säger att det vanligtvis handlar om en önskan om att bli en mer lärande och medborgarcentrerad organisation, där man erkänner att det krävs en mer faktabaserad styrning som utgår ifrån medborgarnas behov och situtation och där den rätta behandlingen av information är en hörnsten – inte bara för att skapa en överblick över informationen utan även för att kunna utvinna nya insikter och behandla dessa i realtid.

Det är en resa som måste påbörjas för att förbättra medborgarservicen, och det första steget är att säkra ett mycket starkt fokus från ledningens sida på konkreta problemställningar som man vill ta tag i. Man vill kunna se de här problemställningarna från ett informationsmässigt perspektiv och därefter arbeta effektivare i mindre och mer målinriktade grupper. Med konceptet SAS Citizen Intelligence försöker vi förena både de organisatoriska och infrastrukturmässiga perspektiven och därmed understödja de olika behov och krav som man möter i arbetet på det här området. Som Ministry of Social development såväl som våra nordiska kunder visar är potentialen enormt stor – och möjlig att genomföra.

Vill du veta mer om möjligheterna för att optimera medborgarinteraktionen kan du läsa mer  här. Vill du veta mer om Ministry of Social Developments arbete på området kan du läsa mer här.

Tidigare blogginlägg i ämnet:

Bli redo att hantera de digitala medborgarna
5 profetior för framtidens offentliga sektor
Fem fokusområden till bättre medborgarservice

Tags
Share

About Author

Niklas Huss

Principal Industry Consultant

Evangelist & Transformer, Keynote speaker & Consultant - Digitalisation, Strategy, Innovation, Architecture & Analytics Min drivkraft är att hjälpa organisationer transformera sina verksamheter med utgångspunkt från sina kunder och på så vis både effektivisera verksamheten och maximera kundupplevelsen. Detta med stöd av de bästa digitala hjälpmedel som idag finns, tydliga strategier och processer samt skapandet av ett innovativt organisationsklimat. Kontakta mig på: Följ mig på Twitter: @dlight75

2 Comments

  1. Victor Centerholt on

    Hej Niklas! Jag undrar om du har en mailadress som jag kan använda för att komma i kontakt med dig? Med vänlig hälsning, Victor

Leave A Reply

Back to Top