Hur analys minskar arbetslösheten i Tyskland och sparar miljarder

0

Tyskland-agentur fur arbeit

Tysklands Arbetsförmedling har använt sig av analys och BigData för att sänka sina kostnader med 9,2 MDR EUR samtidigt som servicen förbättrats, arbetslösheten minskat och förtroendet för myndigheten ökat.

Besparingen har realiserats ifrån:

  • Förmåga att mäta effekten av befintliga program och utifrån det skapa nya förbättrade program
  • Att omedelbart agera på program eller åtgärder som inte fungerar, stänga ned, förbättra eller förändra
  • Avsevärt bättre förståelse för arbetssökandes specifika behov – ger en bättre kunddialog
  • Möjliget att ta fram skräddarsydda lösningar på individ- och gruppnivå som ger bevisat resultat
  • Fokus på utsatta grupper, kontinuerlig uppföljning och proaktiva insatser mha analys.

Tyskland

För mer info se rapport här

Andra posts som jag skrivit om:

Tags
Share

About Author

Mathias Arbman

Sr. Account Executive | Helping clients maximize the value of their data assets through advanced analytics

SAS helps you make sense of the message. As the leader in business analytics software and services, SAS transforms your data into insights that give you a fresh perspective on your business. You can identify what’s working. Fix what isn’t. And discover new opportunities. I help organisations turn large amounts of data into knowledge they can use to make decisions based on facts and show agencies better ways to access, manage, and present data visually and faster than ever before. Contact me: SAS Institute | www.sas.com/sweden Email | mathias.arbman@sas.com Phone | +46 72 564 8009

Leave A Reply

Back to Top