Hur prediktiv analys identifierar ungdomar som riskerar att hamna snett i samhället

0

MSD Ministry of Development  i Nya Zeeland står för ca 30% av den publika sektorn i landet. Översatt så är det Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialförvaltningen sammanslaget i en myndighet. MSD har en budget på 127 mdr och ger bidrag och stöd till 1 miljon medborgare och 100,000 familjer. MSD_picture

MSD upptäckte att 30% av alla nya bidragstagare var under 18 år och ytterligare 40% var mellan 18 och 20 år. För att komma tillrätta med problemet tog de lärdom från den privata sektorn som använder prediktiv analys för att bättre förstå sina kunders behov. Det första steget var att skapa en datamodell för att uppskatta riskerna för den mest utsatta gruppen. Genom att matcha och analysera data från olika myndigheter kunde MSD identifiera ungdomar som var i riskzonen och erbjuda riktade tjänster i syfte att förhindra och förebygga arbetslöshet och långsiktigt bidragsberoende.

Ett exempel är barnmisshandel. Tidigare hade MSD arbetat reaktivt med barn som farit illa. Från att ha gått från "fall till fall" kunde MSB med hjälp av prediktiv analys identifiera 2000 andra barn som riskerade att hamna i samma situation och sätta in "omedelbara åtgärder".

"Kostnaden för samhället är enormt stort, om en 16-åring hamnar i bidragsberoende så är det stor risk att det fortsätter i 50 år till,  Marc Warner, dpt Director MSD".

MSD_3

Efter tre års utvärdering hade följande resultat uppnåtts:

  • 9,3% fler ungdomar i arbete
  • 9,4% färre personer i bidragsberoende
  • 5,7 mdr sek i minskade bidrag

Läs mer och se filmen här:

Andra posts som jag skrivit om:

 

Tags
Share

About Author

Mathias Arbman

Sr. Account Executive | Helping clients maximize the value of their data assets through advanced analytics

SAS helps you make sense of the message. As the leader in business analytics software and services, SAS transforms your data into insights that give you a fresh perspective on your business. You can identify what’s working. Fix what isn’t. And discover new opportunities. I help organisations turn large amounts of data into knowledge they can use to make decisions based on facts and show agencies better ways to access, manage, and present data visually and faster than ever before. Contact me: SAS Institute | www.sas.com/sweden Email | mathias.arbman@sas.com Phone | +46 72 564 8009

Leave A Reply

Back to Top