Det datadrevne sundhedsvæsen

0

I den netop indgåede økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner beskrives i få linjer en ny tilgang til kvalitetsarbejdet på de danske hospitaler.

Der lægges op til nye incitamenter og styring i sundhedsvæsenet, som skal sikre, at hensynet til aktivitet, kvalitet, resultater og omkostninger går hånd i hånd.

En central og helt afgørende forudsætning for denne nytænkning er, at brugere af data dvs., læger, sygeplejersker og administrativt personale på vores hospitaler og i regionshusene i fremtiden vil kunne opleve en lettere adgang til relevante data på tværs af sundhedsvæsenet, og at de kan benytte disse systematisk i eksempelvis deres kvalitetsarbejde. Men adgangen til data gør det ikke alene, det er lige så vigtigt at fokusere på, at de skal have adgang til relevante data, som ikke er 14 dage, 1 måned eller et halvt år gamle. De skal kunne agere på TIDSTRO data.

datadrevet ledelseDDKM v. 2.0

Akkrediteringen af sygehusene efter Den Danske Kvalitetsmodel giver anledning til kritik blandt personalet og ledere på sygehusene, fordi fokus på processer opleves mindre relevant for udviklingen af kvalitet i det kliniske arbejde. Derfor er det også helt afgørende, at der i det fremtidige kvalitetsarbejde fokuseres på målepunkter, som opleves som relevante og som tilfører yderligere værdi til det kliniske arbejde.

Det er også vigtigt at fokusere på kvalitetsmål, som rent faktisk kan monitoreres, således at vi kan se om kvaliteten bliver bedre over tid på baggrund af de nye kvalitetsforbedrende initiativer, som iværksættes på de danske hospitaler. Målet må være, at de enkelte sygehusafdelinger kan udføre lokale målinger og løbende måle/vurdere deres egen kvalitet, så de sikrer, at de lokale forbedringsinitiativer de iværksætter, også fører den ønskede effekt med sig.

Der skal være transparens og gennemsigtighed i deres målinger, og de skal kunne måle sig op mod de bedste, således at der skabes mulighed for læring og forbedringer via brug af data og analyse.

Personalet skal kunne agere på baggrund af tidstro data, som er relevante i forhold til behandlingen af den patient, som de behandler lige nu. Målet må være, at vi sammen skaber mulighed for at lave en tidstro monitorering og analyse således, at vi bliver i stand til at agere tidligere og dermed kan forebygge, at der sker uhensigtsmæssig pleje og behandlingsforløb. Vi skal lave ”early-warning” til det kliniske personale, når kritiske parametre forandres og en patient eksempelvis er ved at udvikle en sepsis eller anden kritisk tilstand. Dette vil være til gavn for den enkelte patient og for samfundet, fordi vi herved vil kunne forebygge længere indlæggelsesforløb.

Understøttelse af datadrevne løsninger

I mit virke hos SAS Institute har jeg igennem de seneste år været med til at udvikle løsninger, som har haft det overordnede formål at understøtte kvalitets- og forbedringsarbejdet, og som bidrager til at læger og sygeplejersker, via brugen af data, kan understøtte deres beslutninger.

Via forskellige datadrevne løsninger:

  • analyseres på samtlige data – vi har dermed afskaffet stikprøven!
  • benyttes teknologi til at finde mønstre i samtlige journaler – ligegyldigt om det er et kryds/tal eller en beskrivelse af behandlingen af en patient.
  • gives mulighed for at bruge mere tid på analysen og ikke på at indsamle og udvælge data, analyser og opstille resultaterne i diagrammer, SPC’er mm.
  • erstattes manuelle audits for at give mere tid til kvalitetsforbedringer og klinisk tid i stedet for at anvende tiden på den manuelle audit.

Godt lederskab

Alt det ovenfor nævnte kommer ikke af sig selv. Vi kan se, at når det lykkes at bruge data til gode analyser og forbedringsarbejde, skyldes det blandt andet lederskab. En ledelse, som går foran og sikrer fremdrift i det datadrevne forbedringsarbejde og har ansvaret for, at forbedringer fastholdes på lang sigt. Men forbedringerne forudsætter tidstro data, og en ledelse, der er tæt på frontlinjen.

Vi glæder os til at være med på rejsen mod det datadrevne sundhedsvæsen, teknologierne er til stede. Der er fokus på uddannelsesprogrammer i ledelse, kvalitetsforbedringsmetoder og statistisk proceskontrol og medarbejderne vil gerne give den bedste behandling/kvalitet til deres patienter. Med andre ord, fundamentet er til stede – Lad os komme i gang!!!

 

Tags
Share

About Author

Morten Krogh Danielsen

I have always thought that the healthcare area is exciting. I hope that with my commitment and insight in the area I can contribute to the use of data playing an even greater role in the future. I think we must be better letting the data form the basis for our decisions, this goes for the hospital, department management and hospital staff. I have the privilege to work for SAS Institute as a Director in Advisory Services, Nordic Health Care. I am in daily contact with management and staff at hospitals in the Nordic countries. I work to help them solve their challenges to improve, for example, their patient perceived quality or patient safety in their hospital.

Leave A Reply

Back to Top