CRD IV: Vet bankene hva som kreves?

0

Inge Grini, Sales Manager – Risk Management, SAS Institute

Rapporteringskravene i det nye CDR IV direktivet ble klart rett før jul i fjor.  Alle norske banker må i løpet av året levere nye rapporter til myndighetene som følge av dette.

Norske banker står overfor en stor utfordring. Allerede i november skal bankene rapportere på COREP og en rekke andre rapporter. 30 av bankene skal også rapportere på FINREP. Sistnevnte kommer nok brått på de fleste, og en rekke aktører har fortsatt ikke forlatt startstreken. Har bankene god nok kunnskap om hindrene som må passeres før man er i mål?

Detaljgraden på det som skal leveres er høy. Bare i FINREP er det inntil 3600 nye datapunkter. En del data finnes dessuten ikke i sentrale banksystemer eller styringssystemer til bankenens datterselskaper, noe som medfører at data ofte må settes sammen rapport for rapport. EBAs nye rapporteringsskjema og de tekniske standardene for rapportkonsolidering er andre eksempler som utfordrer bankene.

Norske banker i tidsnød
Dette er komplekst. Samtidig har vi tidsaspektet. Vi skal være klare i Q3. Mitt inntrykk er at mange banker har for kort tid igjen til å kunne organisere seg riktig for å møte de nye kravene.

SAS Institute er tilstede i 135 land, og følger bankene tett. 75 norske banker tar nå i bruk SAS sin løsning som støtter arbeidet med å effektivisere CRD IV rapporteringen til Finanstilsynet. Samtidig ligger mange av de øvrige bankene i Norge nesten et år bak danske og svenske banker i tilpasningen til de nye kravene. Det er foruroligende.

Det viktigste norske banker nå kan gjøre er å sette seg inn i detaljene. Dette dreier seg ikke bare om å fylle inn flere rapporter, men også om fremtidig verdiskaping og bedre virksomhetsstyring. Det må vi ikke glemme.

Det vil være store gevinster å hente ved å etablere en ny metode for konsolidering og innleggelse av data i en samlet løsning.  Gjennom riktig bruk av tilgjengelig teknologi etterlever man forventninger til intern validering, konsistens og reviderbarhet. Resultatet kan bli verdiskapende innsikt for bankene . En slik automatisering av datahåndteringen vil også redusere arbeidsbyrden. Og det vil være nødvendig for bankene. Tiden er knapp.

Share

About Author

Inge Grini

Strategic Account Executive

Business leader and financial industry expert with specialties in financial and operational solutions & engineering, Risk Management, Capital Markets, and business processes within banking and finance. My focus is on assisting the delivery of genuine business value alligned with strategy, through creating awareness of relevant and innovative projects and through applying recent industry knowledge.

Leave A Reply

Back to Top