Kan man styre sin kommune med nøgletal?

0

Dette års Kommunaløkonomisk Forum havde det overordnede tema: ’Kend din kommune – og styr den’. SAS tog tråden op, og inviterede besøgende på standen til at kigge ind bag kommunens nøgletal. Pointen var og er, at nøgletal er gode til noget, men ikke til alt.

’Kig ind bag dine nøgletal’ var ikke bare ment som en sjov idé, men som et udtryk for, at nøgletal måske godt kan vise en retning og en styrke eller svaghed i forhold til nabokommunen, men hvis du vil styre din kommune, må der mere til.

Går det godt eller skidt med fraværet?
Jeg har taget et eksempel på et nøgletal herunder fra Nordfyns Kommune, der i 2012 havde et gennemsnitligt fravær på 11,5 fraværsdage pr. fuldtidsbeskæftiget (dagsværk), som er lidt under landsgennemsnittet på 11,8. Er det godt eller skidt? Det er selvfølgelig bedre end landsgennemsnittet, men måske svært at styre en hel kommune efter.

Sygefravær i Nordfyn Kommune vist som nøgletal

Kilde: KRL.dk

Måske kunne man med rette udvide nøgletallet til også at indeholde en udvikling over tid. Og fra 2011 til 2012 er Nordfyns Kommune faldet i gennemsnitligt sygefravær fra 11,7 til 11,5 dagsværk. Hjælper det på styringen? Måske ikke så meget.

I stedet skal man jo ind bag nøgletallene, hvis man vil styre kommunen. Hvordan er fraværet sammensat? Er der afdelinger, hvor fraværet er for højt? Er der tidspunkter på året eller i løbet af ugen, hvor sygefraværet er særlig højt? Er der grupper af personer eller enkeltpersoner med højt fravær? Det er nogle afgørende spørgsmål, hvis man vil gøre noget ved sit fravær, og der kan i øvrigt stilles mange flere.

Skal man styre kommunen udelukkende på baggrund af nøgletal, er der mange ting, der må gøres i blinde, så pointen er, at skal man styre sin kommune, kræver det mere end blot nøgletal.
I eksemplet med fravær vil det være smart at kunne arbejde sig ned i den organisatoriske struktur og helt ned til den enkelte medarbejder, se på langt og kort fravær, ugedage for fraværet, typer af fravær osv. Det er med andre ord nødvendigt at se på fraværet fra flere sider, end et nøgletal kan rumme. Mange forskellige dimensioner i kommunens data skal bringes i spil for at finde frem til årsager til fraværet og effekter af eventuelle indsatser.

De detaljerede oplysninger skal bruges til at søge mønstre i fraværet, til at se, hvordan fraværet bliver i morgen og for at være i stand til at målrette indsatsen på baggrund af viden.
Så har kommunaldirektøren og lederen en god base for at styre hhv. kommunen og afdelingen, og de kan på den baggrund starte en samtale og en udvikling, der kan forklare fraværet og bidrage til en nedbringelse af uhensigtsmæssigt fravær.

Eksempel på sygefraværsrapport
SAS viste på Kommunaløkonomisk Forum bl.a. en rapport om sygefravær, som viste, hvordan man kan kigge ind bag nøgletallene. Med en sådan rapport kan man hurtigt skabe overblik og samtidig have mulighed for at dykke ned i en organisation og få klarhed over, hvor der skal sættes ind.

Interaktiv sygefraværsrapoport med mange drill down- og visningsmuligheder. Bygget med SAS Visual Analytics.
Interaktiv sygefraværsrapoport med mange drill down- og visningsmuligheder. Bygget med SAS Visual Analytics.

Nøgletal er gode til at sammenligne, ikke mindst på tværs af kommuner, og de er rigtig gode til at tilvejebringe et hurtigt indblik i et kompliceret område. Men skal man styre en kommune, må der nødvendigvis mere viden til, så man kan analysere sig frem til, hvor i organisationen der skal sættes ind, og hvordan en løsning skal skrues sammen. Den detaljerede viden inde bag nøgletallet er helt nødvendig for at kunne styre og udvikle kommunen.

Skriv meget gerne en kommentar, hvis du har et spørgsmål eller et input. Hvad mener du, at der skal til for at skabe et godt beslutningsgrundlag i kommunerne?

 

Tags
Share

About Author

Thomas Post

Sr Technical Consultant

Jobområde: Jeg arbejder som seniorkonsulent på det kommunale område. Jeg leverer BI-løsninger, der skal sikre bedre informationer og beslutningsmuligheder til kommunale ledere og medarbejdere. Jeg skriver på bloggen, fordi: Jeg vil gerne bidrage til en debat, hvor kommunernes ledere og medarbejdere kan træffe de bedste beslutninger på baggrund af et højt informationsniveau. Jeg brænder for: At levere gode løsninger, som giver kunderne værdi og sætter dem i stand til lettere at træffe de rigtige beslutninger.

Leave A Reply

Back to Top