Kunne Datatilsynet blive den nye datahub?

0

Offentlige organisationer har brug for data fra hinanden for at kunne foretage en effektiv og hurtig sagsbehandling: SKAT har brug for data fra Erhvervsstyrelsen om virksomhedernes ejerskaber for at forhindre skatteunddragelse, kommuner og Udbetaling Danmark har brug for data fra Motorregisteret for at bekæmpe socialt bedrageri, og Sikkerhedsstyrelsen har brug for data fra Bygnings- og Boligregistret for at finde farlige elinstallationer.

Det er der ikke noget nyt i, og mange styrelser gør det allerede. Men stenene på vejen kan være mange og kan være både organisatoriske, teknologiske og juridiske. Disse barrierer forekommer ofte så betydelige for de offentlige organisationer, at det vurderes ikke at være besværet værd at forsøge sig med en it-løsning, der bruger data fra andre dele af den offentlige sektor.

Sådan bør det ikke være. Det bør være sådan, at det er let at finde nye veje til at gøre den offentlige sektor bedre, og det at dele data inden for den offentlige sektor er en meget væsentlig del af forbedringerne.

Spændende udvikling i Belgien
En del af løsningen kunne være, at Datatilsynet fik en helt ny rolle, hvor det stod for teknologisk at streame data mellem offentlige organisationer. Datatilsynet skulle altså ikke have en kopi af data, men facilitere at data løbende bliver sendt mellem offentlige styrelser. Idéen er genial og det kan jeg tillade mig at sige, for det er ikke er min egen. Jeg hørte via kolleger for nylig, at det allerede foregår i Belgien på bestemte typer af offentlige data.

Ved at samle det ét sted løses to meget væsentlige problemer:

  • For det første bliver det teknologiske interface til denne tjeneste ensartet og velbeskrevet, og det vil derfor være en let sag at tilbyde samme data til mere end én modtager. Derved kan Miljøstyrelsen meget let få data fra Erhvervsstyrelsen, fordi Erhvervsstyrelsen allerede har en leverance til SKAT, og denne streaming skal derfor blot kopieres i en ny retning. Dette gør en meget ressourcetung del af udviklingsarbejdet med nye løsninger let, og derved bliver der penge til at prøve flere innovative muligheder af og finde den bedste løsning.
  • For det andet bliver det juridiske krav til denne tjeneste også ensartet, og ved at det er Datatilsynet, der står for streamingen, er selve dataleverancen og den juridiske accept samlet ét sted. På den måde er det sikret, at hvis der bliver tvivl om, hvorvidt en datatjeneste overholder de juridiske krav, kan tilsynet afbryde forbindelsen, indtil sagen er løst.

Jeg har desværre ikke kunnet finde mere information om casen i Belgien på danske eller engelsk, men hvis du er god til fransk, kan du læse mere her:

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/BCE/Apropos/mission/

Tags
Share

About Author

Kaare Brandt Petersen

Principal Implementation Project Manager

Jobområde: Projektchef og leder for en afdeling, der arbejder med analytiske løsninger til den offentlige sektor. Jeg skriver på bloggen, fordi: Potentialet for forretningsudvikling i den offentlige sektor ved hjælp af dataanalyse er stort og langt fra udnyttet. Der er brug for opmærksomhed og kendskab til muligheder og barrierer for at skabe succeser – både blandt fodfolk og ledere. Jeg brænder for: At skabe indsigt, forbedringer og automatiseringer gennem teknologi og analyse af data.

Leave A Reply

Back to Top