Må en analytiker gerne arbejde i arbejdstiden?

0

Ikke sjældent i mit arbejde med kunder støder jeg på analytikere, der sukker over en natkørsel, der er gået galt eller ikke er kørt færdig. Og nej, det er ikke, fordi en transport med aviser eller post er kørt galt. Der er tale om kørsler til udvikling af de statistisk baserede analytiske modeller, som i stigende omfang er en del af det at drive en virksomhed – modeller til vurdering af risici, forudsigelse af kundeflugt, optimering af ressourceforbrug osv.

Afbrudte tankebaner og halvgode modeller
Problemstillingen med disse kørsler er, at de som oftest stiller meget store krav til regnekraft og datatilgang, og at disse ressourcer enten er forbeholdt operationel drift eller er uforholdsmæssigt dyre i dagtimerne.

Konsekvensen er, at analytikerne får alt andet end optimale arbejdsbetingelser. Enten fordi de er tvunget til at afvikle deres modelberegninger om natten for næste morgen at konstatere, at en banal fejl har gjort, at jobbet skal genkøres eller gøres færdigt næste nat. Eller fordi de er begrænset til at arbejde med stikprøver af en ikke optimal størrelse for at kunne klare sig inden for de begrænsede ressourcer – eksempelvis deres pc – som er til deres rådighed.

Resultatet er ineffektive arbejdsprocesser med afbrudte tankebaner og/eller analysemodeller, der langt fra er så gode, som de kunne være.

Den selvhjulpne analytiker
Hvorfor er det blevet sådan? Mit bud er, at mange analytikere er så dygtige og selvhjulpne, at de affinder sig med forholdene og snor sig igennem vanskelighederne på forbilledlig vis. De kan selv og de vil selv. It-funktionerne står heller ikke nødvendigvis i kø for at hjælpe. Ikke fordi de ikke vil, hvis de bliver spurgt. Men analytiske værktøjer stiller andre krav til it-infrastrukturen og har andre driftsbehov end operationelle systemer. Og så er regnekraft og diskkapacitet jo meget dyrt, hvilket med udfordrende budgetter næppe er it- funktionernes livret.

Tid til bedre betingelser
Men er det nu så dyrt? Priserne på commodity-servere og diskløsninger, som analytiske beregninger udmærket kan betjene sig af, styrtdykker. Og omkostningen i tabte markedsandele eller ekstra kapitalkrav som følge af ikke-optimale analytiske modeller er til at tage og føle på.

Betingelserne for og værdien af at dedikere miljøer og it-platforme til analytiske formål har dermed aldrig været bedre. Så er det ikke tid til at slippe analytikerne løs? I arbejdstiden?

Tags
Share

About Author

Jens Helsted Kristensen

Sr Technical Account Manager

Jobområde: Rådgiver større nordiske virksomheder om analytisk orienterede arkitekturspørgsmål ud fra vores fællesnordiske Center of Excellence for Information Management. Har en baggrund som it-arkitekt, projekt- og programleder inden for business intelligence og data warehouse. Jeg brænder for: At skabe de rigtige betingelser for analytisk baseret værdiskabelse. Jeg blogger om de mange organisatoriske, strukturelle og tekniske udfordringer, som man typisk møder på vejen mod "Den Analytiske Organisation".

Leave A Reply

Back to Top