Analiza sieci społecznych w SAS® Visual Investigator

0

Już w 2009 roku firma Gartner przewidywała, że analiza sieci społecznych (SNA – Social Network Analysis) może być dla organizacji bardzo ważnym narzędziem do wykrywania wzorców biznesowych lub zakłóceń oraz źródłem nowej nieznanej dotychczas wiedzy. Obecnie, narzędzia wykorzystujące SNA jako element zaawansowanej platformy analitycznej (w tym predykcyjnej), stają się niezbędne do określania strategii długoterminowych oraz zarządzania bieżącą działalnością.

Specyfika SNA polega przede wszystkim na odmiennej perspektywie, która nie bada właściwości podmiotów (tj. np. cech, postaw, zachowań, etc.), ale przede wszystkim relacje zachodzące między nimi. W tym przypadku przedmiotem badania są sieci relacji łączące różnego rodzaju elementy (tzw. węzły).

Sieci społeczne

Generalnie przyjmuje się, że SNA pozwala poddać analizie sieć na trzech podstawowych poziomach:

  1. Na poziomie całej sieci (np. ilość relacji (tzw. gęstość sieci), dystans pomiędzy poszczególnymi elementami sieci, etc.),
  2. Na poziomie poszczególnych części sieci (np. określenie relacji pomiędzy różnymi grupami, wskazywanie grup centralnych oraz wyizolowanych, wskazanie szerokości łączy pomiędzy grupami etc.);
  3. Na poziomie poszczególnych węzłów sieci (np. wskazanie elementów będących integratorami sieci, wskazanie głównych pośredników, wskazanie podmiotów peryferyjnych, etc.).

Jedną z funkcjonalności SAS® Visual Investigator jest eksploracja danych i dokumentów pochodzących z różnych (ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych) źródeł,  a następnie ich wizualizacja w  sieci SNA. Dzięki temu możliwe jest odkrywanie ukrytych związków i zależności, łączenie odpowiednio zinterpretowanych zbiorów w grupy oraz udostępnianie wyników do innych aplikacji (np. SAS ® Visual Analytics) w celu wykonania kolejnych, pogłębionych analiz i raportów.

Dodatkowe informacje o SAS® Visual Investigator dostępne są tutaj.

Share

About Author

SAS Poland

Leave A Reply

Back to Top