Tag: SNA

Analytics
SAS Poland 0
Social network analysis in SAS® Visual Investigator

As early as in 2009, Gartner predicted that Social Network Analysis (SNA) could be an important tool for detecting business patterns or disruptions and a source of new unprecedented insights for organisations. Today, SNA-based tools, as components of advanced analytic platforms (including predictive platforms), become indispensable for defining long-term strategies and managing

Analytics
SAS Poland 0
Analiza sieci społecznych w SAS® Visual Investigator

Już w 2009 roku firma Gartner przewidywała, że analiza sieci społecznych (SNA – Social Network Analysis) może być dla organizacji bardzo ważnym narzędziem do wykrywania wzorców biznesowych lub zakłóceń oraz źródłem nowej nieznanej dotychczas wiedzy. Obecnie, narzędzia wykorzystujące SNA jako element zaawansowanej platformy analitycznej (w tym predykcyjnej), stają się niezbędne do