Om innovatie op het gebied van data en analytics op een laagdrempelige manier voor ziekenhuizen toegankelijk te maken, bieden SAS en PW Consulting de Healthcare Startup Service aan. Een stapsgewijze aanpak die ziekenhuizen helpt om meer waarde uit hun data en analytics projecten te halen en tevens makkelijk te kunnen opschalen.

Stap voor stap naar een datagedreven ziekenhuis

De Healthcare Startup Service is een initiatief van softwareleverancier SAS en partner PW Consulting. Joost Huiskens, healthcare expert bij SAS, zegt: “We willen data en analytics naar het bed brengen. Artsen en verpleegkundigen moeten betere beslissingen kunnen nemen, zodat ze meer tijd krijgen aan het bed bij de patiënt.” Dit is zelfs de reden dat hij zijn baan als arts heeft ingeruild voor een baan in de IT. “Ik zag destijds in ons ziekenhuis dat we op het gebied van analytics heel veel mooie projecten doen, maar het vaak moeilijk is om deze in de dagelijkse praktijk te implementeren. We staken veel energie in het opzetten van pilots. Terwijl we niet investeerden in een structuur om op basis van de lessen uit het verleden heel snel nieuwe, soortgelijke toepassingen te ontwikkelen. Mijn ambitie is om een brug te slaan tussen innovatie en implementatie. We moeten data en analytics uit de pilotsfeer halen en naar de klinische praktijk brengen. Zodat artsen en patiënten er zo snel mogelijk van kunnen profiteren, en niet pas over een aantal jaren.”

Om die reden werkt SAS samen met healthcare partner PW Consulting. Dé SAS-partner die inmiddels ruim 32 jaar bestaat, weet immers wat je nodig hebt om een idee in de praktijk te brengen en het vervolgens op te schalen. “Je moet starten met een concrete behoefte die op de werkvloer leeft”, zegt Jeroen de Nooijer, sales director van PW Consulting. “Een ziekenhuis wil bijvoorbeeld beter vooruit kunnen plannen als het om de bedbezetting gaat. Of ze willen de kwaliteit van zorg verhogen door zorgpaden beter te volgen. Daar kan de Healthcare Startup Service bij helpen. We zetten een structuur neer waarmee ze zelf aan de slag kunnen gaan.” SAS en PW Consulting pasten dit concept al toe bij een aantal ziekenhuizen.

Alle stakeholders betrekken

De Healthcare Startup Service laat ziekenhuizen aan de hand van enkele concrete stappen in een aantal maanden ervaring opdoen met data en analytics. Veel ziekenhuizen hebben hier al stappen in gemaakt en daar sluiten we dan op aan. Het doel is een structuur neer te zetten waar ziekenhuizen vervolgens zelf mee aan de slag kunnen en aan het roer staan. Het is namelijk de bedoeling dat analytics daadwerkelijk bijdraagt aan een betere en efficiëntere zorg.

De eerste stap in het neerzetten van zo’n structuur bestaat altijd uit het bij elkaar brengen van de verschillende stakeholders zoals:

  • Artsen, verpleegkundigen en kwaliteitsmanagers die met de te ontwikkelen dataproducten aan de slag gaan.
  • De IT-afdeling die resources ter beschikking stelt en verantwoordelijk is voor het beheer.
  • Het datateam dat de daadwerkelijke data & analytics oplossingen gaat bouwen.
  • Iemand uit het management of een stafafdeling die ervoor zorgt dat het project draagvlak krijgt binnen de organisatie en eventueel ook breder in het ziekenhuis wordt ingezet.

Vervolgens bepaalt dit team wat er de komende maanden wordt gebouwd; welke ideeën in de fase daarna worden opgepakt; en waar de organisatie over drie jaar wil staan. Op die manier blijft de scope van het eerste project beperkt, maar is het wel mogelijk om een fantastisch uitontwikkeld product neer te zetten”, zegt Jeroen de Nooijer. “We willen het ziekenhuis vertrouwd maken met de manier waarop je data en analytics inzet. Om een structuur neer te zetten die blijvend is en die bij iedere innovatie op het gebied van data en analytics kan worden hergebruikt. Want op die manier kun je het breder toepasbaar en schaalbaar maken.”

Drie thema’s om op te sturen

Omdat er veel terreinen zijn waarop ziekenhuizen beter kunnen sturen met behulp van data en analytics, heeft de Healthcare Startup Service drie thema’s gedefinieerd:

  • Datahuishouding
  • Hospital Control Center
  • Continue kwaliteitsmonitoring

Datahuishouding
We starten eigenlijk altijd met het op orde brengen van de datahuishouding: wat doe je centraal, en welke data moet je decentraal beschikbaar maken? En welke data gebruik je in je dagelijkse klinische processen en welke data is beschikbaar voor onderzoeksdoeleinden? De dashboards richten zich vervolgens primair op capaciteitsmanagement, kwaliteitsmonitoring en de patient journey.

Hospital Control Center
Bij het Hospital Control Center gaat het over projecten waarbij we processen efficiënter willen maken. Capaciteitsmanagement is iets waar we ons veel mee bezighouden. Daarbij draait het bijvoorbeeld om de vraag: kunnen we een dashboard ontwikkelen waarmee we real-time inzicht krijgen in de bedbezetting? En waarmee we ook kunnen voorspellen hoe die bedbezetting zich in de komende uren en dagen gaat ontwikkelen? Op die manier kunnen afdelingen zich beter voorbereiden op wat gaat komen en bijvoorbeeld eerder een patiëntenstop afkondigen of juist weer opheffen.

Kwaliteitsmonitoring
De dashboards op het gebied van kwaliteitsmonitoring hebben betrekking op de nauwgezetheid waarmee klinische protocollen worden nageleefd. Ze geven bijvoorbeeld inzicht in de frequentie waarmee temperatuur, bloeddruk en pijnscore wordt gemeten; de interventies die aan de hand van die scores worden gedaan; en het effect daarvan op de ligduur van patiënten. Daarna kan je met data inzichtelijk maken hoe je de kwaliteit verder kunt verbeteren.

Kopieerbaar en schaalbaar

De Healthcare Startup Service begeleidt zorgorganisaties gedurende twee a drie maanden bij dit traject. Er wordt gestart met het schrijven van een plan van aanpak en een plan van uitvoering. In het plan van aanpak wordt vastgelegd: wat gaan we in de komende maanden ontwikkelen? Waar gaan we het komende jaar mee aan de slag? En wat moeten we organiseren als we over drie jaar hier en hier willen staan? In het plan van uitvoering wordt beschreven welke artsen, managers en IT-ers er in de stuurgroep zitten en hoe vaak die bij elkaar komen. Ook wordt vastgelegd wie er in het datateam zitten en hoe zij het werk verdelen.

De Nooijer: “We nemen klanten aan de hand en laten zien hoe je dit organiseert en inbedt in de organisatie. Veel ziekenhuizen hebben hier ook al stappen in gemaakt en daar sluiten we dan op aan. Het plan van aanpak en plan van uitvoering zijn min of meer kopieerbaar, de dataproducten die we ontwikkelen ook. Want je hebt er niets aan als iedere afdeling weer van scratch af aan moet beginnen met zijn eigen dashboards. Capaciteitsplanning en het monitoren van zorgpaden zijn immers behoeften die overal in ziekenhuizen leven. Het gaat erom dat je een structuur neerzet waarbij je successen makkelijk kunt hergebruiken, zodat je snelheid kunt maken.”

Elkaar snel vinden
Een grote meerwaarde van de Healthcare Startup Service is dat artsen, IT-ers, data scientists en managers elkaar beter leren kennen en elkaar snel weten te vinden. Er is ongelofelijk veel interesse voor de Healthcare Startup Service, zowel vanuit artsen, IT-ers als leden van het MT. Je ziet dat ze leren om door elkaars bril te kijken en samen op zoek gaan naar oplossingen. Veel ziekenhuizen en zorginstellingen zien vaak door de bomen het bos niet meer. Wij knippen het op in overzichtelijke stappen. We leggen vast wie welke taken heeft. Zo raken de betrokkenen op elkaar ingespeeld en kunnen ze bij vervolgvragen snel schakelen.

Meer informatie vind je op de Healthcare Hub.

Share

About Author

Joost Huiskens

Joost is Industry Expert for Healthcare and is based in the Netherlands. Joost has a Ph.D. in surgical and medical oncology. In his current role at SAS, Joost has the opportunity to connect data science, IT and clinical practice in order to bring analytics to the bedside. He is considered a thought leader in the future of health care and the introduction of patient focused technology.

Leave A Reply

Back to Top