SAS® Visual Investigator – nowy wymiar użycia zaawansowanej analityki SAS

0

W obecnych czasach temat wykrywania nadużyć w obszarach finansów, usług dla obywateli oraz bezpieczeństwa narodowego staje się coraz większym wyzwaniem dla firm prywatnych i instytucji państwowych. Powszechność dostępu do Internetu, gwałtowny rozwój handlu elektronicznego i rosnące ilości danych przetwarzanych w usługach „w chmurze” powodują konieczność zastosowania zaawansowanych narzędzi informatycznych.

SAS® Visual Investigator jest platformą do wykrywania nadużyć i zarządzania incydentami, która pozwala na pobieranie danych z dużych, ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych źródeł danych, a następnie prowadzenie i monitorowanie działań śledczych, tworzenie, ekstrakcję i zarządzanie alertami oraz udostępnianie wyników analiz dla zdefiniowanych odbiorców,  z jednoczesną możliwością przystosowania platformy do specyficznych potrzeb użytkowników.

SAS Visual Investigator - wykrywanie nadużyć

Wbudowana wizualizacja danych – w tym diagramów sieciowych NLD (ang. „Node Link Diagram”), wyszukiwanie tekstowe, zaawansowane filtrowanie danych, interaktywne obszary robocze dla poszczególnych obszarów analiz – to tylko niektóre z funkcjonalności, które w połączeniu wysokim zwrotem z inwestycji (ROI) stanowią rekomendację do wdrożenia.

Dzięki SAS® Visual Investigator analitycy  - bazując na przygotowanych definicjach alertów, reguł i skonsolidowanych w jeden widok danych - są w stanie odkryć ukryte zależności i zachowania, które dzięki natychmiastowej wizualnej reprezentacji dostarczają wiedzę o obszarach możliwych nadużyć. Wyniki prowadzonych postępowań mogą ponadto zostać  błyskawicznie udostępnione innym członkom zespołów analitycznych.

SAS® Visual Investigator - wykrywanie nadużyć

SAS® Visual Investigator jest dedykowaną platformą analityczną dla banków i innych instytucji finansowych zajmujących się wykrywaniem nadużyć i przypadków prania brudnych pieniędzy, agencji bezpieczeństwa narodowego odpowiedzialnych za wykrywanie terroryzmu i innych działań przestępczych, kancelarii prawniczych zaangażowanych w wykrywanie oszustw oraz innych organizacji publicznych, których celem jest zapobieganie przestępczości.

Dodatkowe informacje o SAS® Visual Investigator dostępne są tutaj.

 

Share

About Author

SAS Poland

Leave A Reply

Back to Top